Beregn hvordan skatten i 2022 blir i forhold til 2021 med Smarte Pengers skatteendrings-kalkulator.

Det er ingen endringer i satsene på alminnelig inntekt, trygdeavgift, og trinnskatt. Innslagstrinnene er justert med forventet lønnsvekst (3,0 prosent), slik at det er ingen endringer i disse skattene.

Budsjettet skal vedtas i Stortinget, og med ny regjering vil det komme endringer. Sannsynligvis vil det komme endringer på blant annet trinnskatten og formeusskatten.

Her ser vi spesielt på de direkte skattevirkningene. For å få en full gjennomgang av det som har betydning for privatøkonomien kan du lese artikkelen: Statsbudsjettet for 2022.

Beregn skatteendringen med Smarte Pengers kalkulator

Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2021 og 2022. Innslagspunktene er i 2022-tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (3,0 prosent). På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover.

Her kan du beregne hvordan resultatet blir for deg.

Denne kalkulatoren gjelder for lønnsmottakere.

Slik slår det ut for deg

Her har vi sett på hvordan det slår på en rekke ulike inntektstrinn.

Dette er endringene som kommer av skatteendringer.

For de tre leveste inntektstrinnene er det økningen i minstefradtaget  fra 46 til 48 prosent som sørger for skatteletten.

For inntekter over dette kommer skatteletten  fra nedsettelse i trinn 2 i trinnskatten fra 4,0 til 3,8 prosent, Fra 3.trinn i trinnskatten øker ikke skatteletten noe mer, men holder seg på 1.004 kroner.

Effektev av at grensen for å betale formuesskatt er hevet fra 1,5 til 1,6 millioner er ikke tatt med her. For de med formue fra 1,6 millioner kroner vil dette utgjøre 850 kroner.

Lønn Endring
75 000 0
100 000 -341
200 000 -921
300 000 -300
400 000 -500
500 000 -700
600 000 -900
700 000 -1 004
800 000 -1 004
900 000 -1 004
1 000 000 -1 004

Tre andre forhold som har betydning

Det er noen andre endringer som vil kunne påvirke hvordan du kommer ut av det. På disse tre punktene vil noen få lettelse:

  • Økt foreldrefradrag fra barn nr 2.
  • Senket grensebeløp for reisefradrag for de som bor i de mindre sentrale strøkene.
  • Jobbfradrag for unge under 30 år.

Foreldrefradraget økes med 10.000 kroner fra og med barn nummer to. Dette er 15.000 kroner i dag. Maksimal skattelette er dermed 2.200 kroner per barn, fra barn nummer to.

Du må ha reiseutgifter over 23.900 kroner i dag. Dette blir senket til 14.000 kroner for de som bor i sentralitetsklasse 4-6 (definert av SSB). Dette kan gi en skattelette på opptil 2.178 kroner.

Jobbfradraget for unge gis som et fradrag på 23.500 kroner. Dette kan gi en skattelette på opptil 5.170 kroner. På inntekter fra 300.000 kroner blir dette fradraget redusert med 10 prosent. Ved en inntekt på 535.000 kroner er dette fradraget i null.

Skatt på alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra.

Satsen i 2022 vil være 22 prosent, det samme som i 2021.

Når denne skatten beregnes er det en «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget økes fra 52.450 kroner til 54.000 kroner.

Trinnskatt

Satsene i trinnskatten senkes for de to laveste trinnene. Selve innslagstrinnene er økt med 1,8 til 2,2 prosentpoeng.

Dette er trinnene i 2021 og 2022:

2021 2022
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
184 800 1,70% 190 350 1,40%
260 100 4,00% 267 900 3,80%
651 250 13,20% 670 800 13,20%
1 021 550 16,20% 1 052 200 16,20%

 

Du kan også beregne skatten med andre kalkulatorer:

Skatteberegning 2022 sammenlignet med 2021
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2020 og 2021. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Beregn hva skatten blir i 2022
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2022.

Beregn hva skatten blir i 2021
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2021.

Beregn hva skatten blir i 2020
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.