Denne oversikten viser summen av kommunale avgifter i alle landets kommuner, tillagt eventuell eiendomsskatt i 2021

Det skiller mange tusen kroner mellom to kommuner i samme fylke når man legger sammen de kommunale avgiftene og eventuell eiendomsskatt.

For å se på det totale kostnadsnivået i kommunene må vi legge sammen de kommunale utgiftene, og eiendomsskatten i kommunene. Det er en del kommuner som ikke har eiendomsskatt, slik at det står null i den kolonnen.

Den største praktiske nytten av disse listene er å se på kommuner som ligger nærme hverandre. Hvis en kommune for eksempel tar 10.000 kroner mer per år, er dette en kostnad som teller med i regnestykket om hvor du vil bo. Det er derfor god grunn til å sjekke tallene i de kommunene du kan tenke deg å bo.

Lenger ned finner du oversikten over totalsummen av dette i alle landets kommuner. Listene er sortert etter fylket, der kommunene er sortert etter avgiftsnivået. Da ser du enkelt forskjellene mellom dem i hvert fall innen fylket.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter

Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten

Om statistikkgrunnlaget

Undersøkelsen er bygget på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), der kommunene har oppgitt gebyrsatser på tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk er dette pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter brukt. Antall kubikkmeter vann vil være avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

Eiendomsskatten er oppgitt for en sentrumsnær bolig på 120 kvadratmeter.

Noen kommuner har ikke rapportert gebyrinntekter, og er da heller ikke med i beregningene.

20 billigste kommuner

Sola er landets billigste kommune med 8.133 kroner i kommunale avgifter, og ingen eiendomsskatt. Nabokommunen til Sola - Stavanger - har de nest laveste kostnadene.

Kommune Sum E.skatt Kom,avg.
Sola 8 133 0 8 133
Stavanger 9 506 0 9 506
Sandefjord 9 650 0 9 650
Bardu 10 044 0 10 044
Årdal 10 137 3 144 6 993
Molde 10 229 0 10 229
Vinje 10 275 0 10 275
10 375 0 10 375
Sandnes 10 561 0 10 561
Ullensaker 10 926 0 10 926
Bærum 11 075 0 11 075
Fjord 11 329 0 11 329
Modalen 11 655 0 11 655
Tønsberg 11 690 0 11 690
Klepp 11 691 0 11 691
Aure 11 765 0 11 765
Larvik 11 839 0 11 839
Lyngdal 11 846 0 11 846
Time 12 015 0 12 015
Ålesund 12 241 0 12 241

20 dyreste kommuner

Flesberg er den dyreste kommunen i landet med en totalkostnad på 30.039 kroner, som fordeler seg på 26.199 kroner i kommunale avgifter og 3.840 kroner i eiendomsskatt.

  Sum E.skatt Kom,avg.
Gamvik 23 676 2 100 21 576
Snåsa 24 103 1 750 22 353
Drangedal 24 293 4 800 19 493
Løten 24 404 6 791 17 613
Gulen 24 440 3 740 20 700
Karlsøy 24 864 5 280 19 584
Kvam 25 033 5 600 19 433
Flakstad 25 063 2 422 22 641
Ringsaker 25 159 4 760 20 399
Hyllestad 25 413 2 968 22 445
Sigdal 25 884 2 010 23 874
Lierne 26 094 3 360 22 734
Tynset 27 446 4 312 23 134
Tolga 27 500 1 344 26 156
Aremark 27 660 3 482 24 178
Marker 27 690 7 200 20 490
Engerdal 28 423 3 240 25 183
Hurdal 29 161 3 150 26 011
Sør-Aurdal 29 694 3 640 26 054
Flesberg 30 039 3 840 26 199

Hvorfor er det forskjeller?

I gjennomsnitt er tjenestene klart billigere i store kommuner (tett befolket) på grunn av stordriftsfordelene. Listen gir derfor ikke et bilde av hvem som er «flinkest» av kommunene. Selv om en kommune tar lave gebyrer, er det derfor fullt mulig at den burde vært billigere.

I tillegg til forskjeller i antall husholdninger å fordele kostnader på, har de forskjellige kommunene helt forskjellige forutsetninger for hva det koster å bygge infrastrukturen. Det er vesentlig billigere for en kommune som har befolkningen tett sammen på et jorde, mot en langstrakt fjellkommune.

Selvkost

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen kan ikke kreve mer i betaling enn det det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten.

Dette betaler du i kommunene

I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk er dette pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter brukt. Antall kubikkmeter vann vil være avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

Eiendomsskatten er for en sentrumsnær bolig på 120 kvadratmeter.

Listen under er sortert fylkesvis, så etter kostnadsnivå. I kolonnene oppgis det summen av kommunale avgifter (renovasjon, vann, avløp, og feiing). Til høyre for Sum oppgis hva eiendomsskatten er.

Se hele listen sortert etter kostnader

Se listen alfabetisk sortert

Agder Sum E.skatt Avfall Avløp Vann Feiing
Lyngdal 11 846 0 3 975 3 704 3 663 505
Sirdal 12 999 0 4 270 5 749 2 980 0
Bykle 13 383 0 2 854 5 660 4 494 375
Flekkefjord 14 071 2 827 3 300 4 856 2 386 701
Kvinesdal 14 103 0 3 300 6 004 4 324 475
Kristiansand 15 314 4 066 3 925 4 634 2 314 375
Valle 15 375 0 4 499 5 065 5 336 475
Farsund 15 835 3 444 3 131 4 925 3 845 490
Evje og Hornnes 16 041 0 3 780 7 586 4 284 391
Grimstad 16 574 4 939 4 348 4 243 2 455 590
Lindesnes 16 605 3 700 3 470 5 739 3 271 425
Risør 16 973 3 920 4 019 5 240 3 419 375
Vennesla 17 138 4 000 3 925 5 750 3 150 313
Froland 17 380 1 500 4 348 6 470 4 669 394
Lillesand 17 498 1 500 4 455 7 083 4 260 200
Tvedestrand 17 950 4 000 4 050 4 750 4 750 400
Arendal 18 612 5 448 4 348 5 450 3 046 320
Åseral 20 476 0 4 095 9 934 6 028 420
Bygland 20 885 0 3 949 11 000 5 499 438
Hægebostad 21 651 0 4 095 11 650 5 546 360
Vegårshei 21 986 4 800 4 000 8 698 4 114 375
Iveland 22 044 2 268 4 313 9 293 5 796 375
Gjerstad 22 462 2 827 4 000 9 680 5 540 415
Åmli 22 579 2 600 3 143 8 420 8 048 369
Birkenes 23 001 5 500 4 455 6 399 6 463 185
Innlandet Sum E.skatt Avfall Avløp Vann Feiing
Alvdal 14 251 2 128 4 449 5 429 1 615 630
Vestre Toten 14 388 0 3 000 5 794 5 006 588
Lesja 14 449 924 3 298 3 666 5 484 1 078
Gjøvik 14 595 4 732 2 575 3 371 3 266 650
Lom 14 710 1 120 2 250 6 438 4 474 429
Skjåk 15 188 0 2 606 8 138 4 063 381
Vang 15 598 0 3 235 6 431 5 065 866
Stor-Elvdal 16 312 2 968 3 793 5 175 3 746 630
Gran 16 515 2 011 3 770 5 770 4 526 438
Kongsvinger 16 892 4 042 3 438 4 525 4 238 650
Elverum 17 314 5 595 4 429 3 916 2 744 630
Sør-Fron 17 396 4 952 2 501 4 999 4 405 539
Åsnes 17 545 2 600 4 094 7 133 3 246 473
Øyer 17 963 4 592 3 405 5 090 4 364 513
Våler (Hedmark) 18 099 3 696 2 915 7 398 3 479 611
Os 18 248 4 440 3 531 4 573 5 198 506
Sør-Odal 18 315 5 852 3 060 4 810 3 923 670
Nord-Fron 19 005 3 354 2 105 7 300 5 708 539
Åmot 19 193 5 040 1 271 6 291 6 095 495
Hamar 19 587 3 852 3 470 6 360 4 725 1 180
Øystre Slidre 19 598 2 800 3 235 7 610 5 260 693
Nord-Odal 19 840 3 225 2 823 6 140 7 085 568
Etnedal 19 896 2 111 3 235 7 688 6 188 675
Vågå 20 126 4 000 3 374 5 559 6 644 550
Vestre Slidre 20 183 2 880 3 235 7 750 5 625 693
Gausdal 20 466 8 780 3 405 4 313 3 456 513
Folldal 20 488 1 904 4 510 5 578 7 866 630
Sel 20 648 4 640 3 169 6 416 5 745 678
Lillehammer 20 984 6 780 3 405 5 569 4 718 513
Eidskog 21 443 3 640 3 263 9 169 4 521 850
Stange 21 489 5 068 4 054 6 994 4 364 1 010
Ringebu 21 907 4 361 2 501 7 761 6 745 539
Østre Toten 22 079 3 929 2 673 8 055 6 795 628
Trysil 22 210 3 074 3 704 5 935 8 868 630
Rendalen 22 373 405 4 080 7 714 9 544 630
Grue 22 583 2 639 4 213 10 213 4 894 625
Nord-Aurdal 22 603 3 164 3 235 4 623 11 181 400
Søndre Land 23 094 0 2 654 10 108 9 913 420
Nordre Land 23 148 3 185 2 563 9 406 7 431 563
Dovre 23 211 2 200 3 450 9 870 6 810 881
Løten 24 404 6 791 4 526 6 479 5 408 1 200
Ringsaker 25 159 4 760 3 451 9 340 6 746 861
Tynset 27 446 4 312 3 569 12 018 5 798 1 750
Tolga 27 500 1 344 4 348 10 953 10 226 630
Engerdal 28 423 3 240 4 456 9 790 10 173 764
Sør-Aurdal 29 694 3 640 3 235 12 938 9 188 694
Møre og Romsdal Sum E.skatt Avfall Avløp Vann Feiing
Molde 10 229 0 4 158 2 873 2 474 725
Fjord 11 329 0 3 660 3 789 3 446 434
Aure 11 765 0 3 560 3 300 4 155 750
Ålesund 12 241 0 4 150 4 243 3 208 641
Vanylven 13 388 0 3 466 4 875 4 593 454
Aukra 14 278 0 4 605 3 808 5 225 640
Herøy (Møre og Romsdal) 14 336 0 4 431 5 388 3 693 825
Ørsta 14 385 4 000 3 244 3 115 3 408 619
Sande 15 091 0 4 398 3 520 6 558 616
Sunndal 15 150 3 000 3 979 3 524 3 910 738
Ulstein 15 565 3 150 4 398 3 368 3 979 671
Vestnes 16 186 4 032 3 830 3 581 4 164 579
Volda 16 660 4 000 3 494 3 534 5 014 619
Hustadvika 17 453 5 000 4 193 4 225 3 311 724
Surnadal 17 695 3 750 4 275 4 803 4 018 850
Averøy 18 192 5 376 3 460 3 141 5 584 631
Rauma 18 552 4 992 4 533 4 265 4 024 739
Sykkylven 18 795 5 352 3 264 5 634 4 133 413
Giske 19 341 8 300 3 363 3 843 3 074 763
Kristiansund 19 722 6 112 4 650 5 060 3 194 706
Smøla 19 785 0 4 220 7 364 6 679 1 523
Sula 20 092 2 286 4 148 8 068 5 066 525
Hareid 21 781 3 300 4 398 5 764 7 903 418
Stranda 21 829 5 760 5 119 5 056 4 745 1 149
Gjemnes 22 500 4 000 4 061 3 478 10 048 914
Tingvoll 22 799 3 168 5 898 6 063 7 043 629
Nordland Sum E.skatt Avfall Avløp Vann Feiing
Vestvågøy 12 638 3 365 4 291 1 985 2 528 469
Sørfold 13 314 0 3 983 3 051 5 918 363
Vevelstad 13 446 0 4 380 3 848 4 691 528
Rana 13 598 1 400 4 908 3 491 3 205 594
Meløy 13 643 0 2 875 5 254 5 028 486
Andøy 13 790 2 262 4 155 2 546 4 276 550
Evenes 14 270 0 4 116 4 125 5 203 826
Sortland 14 279 3 326 4 398 2 684 3 168 704
Moskenes 14 471 2 352 4 088 2 250 5 406 375
Øksnes 14 796 815 4 648 4 248 4 081 1 005
Rødøy 15 138 0 4 908 3 668 5 898 665
Lurøy 15 255 2 310 4 908 2 125 4 975 938
Dønna 15 326 2 957 4 020 3 939 3 660 750
Sømna 15 335 3 840 4 699 2 661 3 631 504
Vågan 15 399 3 500 3 826 3 045 4 353 675
Gildeskål 15 406 3 252 2 875 2 399 6 154 726
Herøy (Nordland) 15 888 1 959 4 020 5 951 3 013 945
Værøy 15 916 1 950 5 391 1 875 5 850 850
Beiarn 15 920 0 3 379 5 266 6 750 525
Bodø 15 934 5 184 2 875 3 778 3 649 449
Hadsel 15 968 3 900 3 646 4 399 3 403 620
Bindal 16 006 2 680 5 385 2 213 5 413 316
Hemnes 16 040 0 3 928 7 121 4 295 696
Lødingen 16 175 2 420 4 398 3 368 5 261 729
Narvik 16 302 3 514 4 510 4 123 3 093 1 063
16 472 2 016 4 406 5 255 4 183 613
Fauske 17 016 4 600 3 455 3 693 4 908 361
Steigen 17 135 4 200 3 983 4 249 4 191 513
Vega 17 464 1 900 4 636 6 338 4 063 528
Leirfjord 17 683 3 402 5 796 1 195 6 603 688
Hattfjelldal 18 169 3 444 4 638 3 665 5 744 679
Røst 18 420 1 694 4 250 4 273 7 594 610
Hamarøy 18 791 3 192 3 724 2 975 8 025 875
Træna 19 024 0 6 135 2 626 9 403 860
Brønnøy 19 574 6 488 4 793 4 075 3 684 535
Saltdal 19 902 3 024 2 875 6 593 7 000 410
Vefsn 20 669 4 190 4 638 6 506 4 539 796
Alstahaug 20 824 6 020 4 020 5 535 4 499 750
Nesna 21 249 1 849 6 135 5 071 7 616 578
Grane 22 511 3 400 4 209 8 028 6 079 796
Flakstad 25 063 2 422 4 088 6 698 11 324 533
Oslo Sum E.skatt Avfall Avløp Vann Feiing
Oslo 16 209 3 495 5 855 3 320 3 320 219
Rogaland Sum E.skatt Avfall Avløp Vann Feiing
Sola 8 133 0 3 445 2 700 1 594 394
Stavanger 9 506 0 3 610 3 444 2 040 413
10 375 0 3 575 4 298 1 983 520
Sandnes 10 561 0 4 239 3 630 2 280 413
Klepp 11 691 0 3 786 4 913 2 613 380
Time 12 015 0 3 240 4 975 3 335 465
Randaberg 12 673 2 698 3 633 3 445 2 561 336
Karmøy 12 813 2 077 3 150 4 338 2 768 481
Utsira 13 731 0 3 810 2 324 6 705 893
Gjesdal 14 010 2 500 3 313 4 160 3 688 350
Kvitsøy 14 260 0 4 438 6 175 3 150 498
Bokn 15 193 0 2 839 3 668 7 848 839
Haugesund 15 621 4 252 2 839 4 525 3 591 414
Suldal 15 874 0 4 796 4 888 5 460 730
Sokndal 16 119 1 960 4 250 5 671 3 875 363
Eigersund 16 497 4 536 4 250 4 669 2 500 543
Tysvær 16 911 0 2 839 7 096 5 400 1 576
Lund 17 096 4 200 3 300 5 253 3 778 566
Sauda 17 843 3 840 3 503 4 593 5 433 475
Hjelmeland 18 304 3 038 4 795 5 020 5 101 350
Bjerkreim 19 438 4 000 4 250 6 250 4 625 313
Strand 19 936 3 265 5 995 5 875 4 464 338
Vindafjord 20 913 7 360 2 839 5 539 4 674 501
Troms og Finnmark Sum E.skatt Avfall Avløp Vann Feiing
Bardu 10 044 0 4 066 2 780 2 698 500
Senja 12 965 0 3 700 4 286 4 381 598
Hammerfest 13 936 2 092 4 603 3 858 3 026 358
Hasvik 14 049 0 6 088 3 553 4 008 401
Nesseby 14 068 0 1 406 1 623 10 639 400
Lavangen 14 343 0 5 195 1 673 7 001 474
Dyrøy 14 448 0 3 071 3 644 7 170 563
Sørreisa 14 598 0 4 344 3 429 5 490 1 335
Målselv 15 523 4 312 3 839 3 995 3 065 313
Loppa 15 675 1 150 5 388 4 115 4 310 713
Skjervøy 15 994 4 000 4 489 4 668 2 348 490
Vardø 16 342 2 472 3 935 3 205 5 874 856
Berlevåg 16 745 2 847 3 580 4 481 5 233 604
Måsøy 16 766 2 400 5 483 2 004 6 381 499
Vadsø 16 871 4 312 4 350 2 290 5 423 496
Balsfjord 16 891 4 233 2 813 5 058 4 244 544
Harstad 17 134 3 726 4 319 4 256 4 194 639
Sør-Varanger 17 181 6 528 4 866 2 596 2 623 568
Nordkapp 17 334 2 928 5 321 4 196 4 064 825
Kvænangen 17 546 0 4 489 7 500 4 839 719
Ibestad 17 610 1 450 6 903 2 690 5 851 716
Tromsø 17 734 4 515 5 269 3 773 3 440 738
Karasjok 17 814 0 5 140 7 234 4 430 1 010
Alta 18 124 4 784 5 063 4 371 3 354 553
Salangen 18 162 2 688 4 475 4 986 5 225 788
Porsanger 18 171 4 900 5 241 2 509 4 349 1 173
Storfjord 18 223 0 4 489 7 713 5 340 681
Kvæfjord 18 224 4 281 6 053 2 745 4 551 594
Kautokeino 18 354 1 085 4 886 7 125 4 404 854
Lyngen 18 536 2 700 4 489 5 499 5 130 719
Tjeldsund 18 751 0 5 463 6 020 6 169 1 100
Båtsfjord 19 556 2 520 4 999 5 371 5 874 793
Kåfjord 20 021 0 4 489 9 173 5 735 625
Gratangen 20 345 0 5 828 4 003 9 720 795
Lebesby 22 034 2 288 6 738 4 116 6 115 2 778
Nordreisa 22 913 4 200 4 488 7 220 6 286 719
Tana 23 404 3 220 4 601 8 036 6 430 1 116
Gamvik 23 676 2 100 8 376 6 003 4 863 2 335
Karlsøy 24 864 5 280 5 130 6 534 7 020 900
Trøndelag Sum E.skatt Avfall Avløp Vann Feiing
Flatanger 12 951 1 200 4 400 3 305 3 413 634
Oppdal 14 370 3 449 4 135 3 298 2 935 554
Orkland 14 451 0 4 150 5 153 4 501 648
Rennebu 14 518 2 600 4 230 3 606 2 738 1 344
Steinkjer 15 296 2 615 3 800 4 988 3 644 250
Røyrvik 15 615 0 5 513 2 910 6 478 715
Ørland 15 730 0 4 235 4 945 6 080 470
Hitra 15 740 0 4 150 5 026 5 955 609
Frøya 15 865 0 4 456 5 788 5 044 578
Heim 16 133 0 4 150 3 475 7 000 1 508
Åfjord 17 038 0 4 173 5 458 6 708 700
Trondheim 17 180 7 400 2 838 3 583 2 959 401
Inderøy 17 269 3 444 4 158 5 455 3 498 715
Overhalla 17 393 4 200 5 146 5 031 2 375 640
Nærøysund 17 412 4 869 4 748 3 413 3 705 678
Indre Fosen 17 476 0 3 765 5 051 8 041 619
Stjørdal 17 620 0 4 794 7 681 4 431 714
Verdal 17 856 3 920 3 730 5 803 3 654 750
Midtre Gauldal 18 008 3 234 4 431 5 868 3 788 688
Meråker 18 066 0 4 794 8 093 4 465 715
Røros 18 519 5 745 4 073 5 230 2 721 750
Namsos 18 772 3 276 5 268 5 786 3 824 619
Osen 19 030 1 000 5 141 5 811 6 530 548
Levanger 19 226 5 300 4 781 5 264 3 131 750
Selbu 19 431 0 3 675 9 800 5 369 588
Malvik 19 960 6 000 3 825 4 504 5 349 283
Frosta 20 921 3 500 4 794 6 835 4 933 860
Tydal 21 480 0 3 730 8 305 8 745 700
Grong 21 551 7 200 4 456 5 771 3 558 566
Rindal 22 003 3 040 4 150 8 488 5 825 500
Holtålen 22 316 3 500 3 810 4 855 9 051 1 100
Melhus 22 778 2 000 4 431 9 431 6 264 651
Skaun 23 409 7 395 4 150 5 899 4 865 1 100
Høylandet 23 554 3 360 5 298 8 596 5 563 738
Snåsa 24 103 1 750 4 001 8 444 9 243 665
Lierne 26 094 3 360 5 143 8 763 8 114 715
Namsskogan #NAVN? 1 200 5 128 6 314 #NAVN? 798
Leka #NAVN? 1 800 5 374 1 961 #NAVN? 290
Vestfold og Telemark Sum E.skatt Avfall Avløp Vann Feiing
Sandefjord 9 650 0 2 940 3 720 2 740 250
Vinje 10 275 0 2 728 3 995 3 025 528
Tønsberg 11 690 0 3 318 5 036 2 840 496
Larvik 11 839 0 3 390 4 653 3 360 436
Horten 13 100 0 3 280 6 191 3 111 518
Porsgrunn 13 630 2 500 2 625 4 725 3 175 605
Kragerø 13 909 3 840 2 754 4 403 2 353 560
Færder 14 090 0 3 200 7 224 3 139 528
Tinn 14 749 0 4 751 5 279 4 333 386
Skien 14 818 3 354 3 443 4 473 3 099 450
Nissedal 15 379 3 600 3 195 3 721 4 300 563
Bamble 16 741 3 370 3 493 5 026 4 188 665
Kviteseid 17 104 0 2 613 7 118 6 629 745
Holmestrand 17 891 2 800 3 540 7 169 3 801 581
Siljan 18 019 4 100 3 904 5 049 4 516 450
Tokke 18 305 0 2 771 10 040 5 013 481
Fyresdal 18 510 0 2 550 9 810 5 700 450
Nome 18 644 5 500 3 195 5 836 3 595 518
Midt-Telemark 20 565 4 592 5 113 6 018 4 299 544
Notodden 21 195 3 520 4 983 6 673 5 538 483
Seljord 21 474 0 2 639 8 781 9 461 593
Hjartdal 23 423 2 688 4 749 8 180 7 154 653
Drangedal 24 293 4 800 3 143 8 624 7 351 375
Vestland Sum E.skatt Avfall Avløp Vann Feiing
Årdal 10 137 3 144 2 768 1 668 2 258 300
Modalen 11 655 0 4 088 4 010 3 000 558
Eidfjord 12 560 0 4 520 3 783 3 783 475
Aurland 12 656 0 4 085 3 950 4 088 534
Sveio 12 914 433 2 976 4 316 4 290 899
Lærdal 13 175 0 4 085 4 194 4 441 455
Alver 13 928 0 4 360 4 554 4 433 581
Fedje 13 986 0 4 548 4 536 4 616 286
Austevoll 14 175 0 2 648 4 920 5 920 688
Øygarden 14 494 0 2 950 6 611 4 133 800
Bergen 14 610 5 700 2 350 3 679 2 444 438
Høyanger 14 677 668 4 085 4 393 4 771 760
Sogndal 14 696 0 3 790 4 763 5 044 1 100
Fitjar 15 017 2 954 2 863 4 873 3 553 775
Kvinnherad 15 697 1 544 2 825 4 920 5 964 444
Bømlo 15 776 2 800 2 825 5 343 4 310 499
Masfjorden 15 785 0 3 860 4 500 6 688 738
Osterøy 16 570 5 400 2 234 2 834 5 510 593
Tysnes 17 143 4 443 2 615 5 375 4 063 648
Bjørnafjorden 17 160 0 2 268 9 129 4 980 784
Ulvik 17 189 0 4 521 5 198 6 620 850
Luster 17 305 2 574 4 085 4 688 5 284 675
Stryn 17 318 3 499 4 219 3 839 5 135 626
Vaksdal 17 354 6 970 2 219 3 054 4 360 751
Gloppen 17 568 2 800 4 219 4 951 3 873 1 725
Voss 17 647 4 746 4 521 4 461 3 283 636
Askøy 18 060 0 2 250 6 831 8 430 549
Ullensvang 18 193 0 5 524 6 276 5 848 545
Sunnfjord 18 426 5 775 3 791 4 971 3 289 600
Stord 18 845 2 422 3 338 5 826 6 594 665
Fjaler 19 385 4 466 4 288 5 088 4 854 690
Etne 20 459 4 300 2 839 3 653 8 906 761
Samnanger 20 469 3 500 2 643 4 250 9 440 636
Bremanger 20 950 2 696 4 219 4 868 8 540 628
Solund 21 015 2 400 4 360 5 510 7 958 788
Vik 21 450 5 645 4 085 4 071 6 549 1 100
Askvoll 21 783 3 500 4 288 5 091 7 684 1 220
Stad 22 156 6 550 4 219 5 318 5 350 720
Austrheim 23 370 0 4 360 9 710 8 700 600
Kinn 23 543 7 224 4 219 6 166 5 431 503
Gulen 24 440 3 740 5 450 6 821 7 538 891
Kvam 25 033 5 600 2 219 7 841 8 761 611
Hyllestad 25 413 2 968 5 360 4 753 11 726 606
Viken Sum E.skatt Avfall Avløp Vann Feiing
Ullensaker 10 926 0 3 483 3 956 3 080 408
Bærum 11 075 0 4 098 3 786 2 898 294
Frogn 12 931 0 4 134 4 676 3 571 550
Rælingen 12 958 0 4 155 4 200 4 034 569
Hole 13 154 0 3 770 5 184 3 659 541
Indre Østfold 13 259 0 3 035 5 849 3 911 464
Kongsberg 13 481 3 960 3 098 3 263 2 400 761
Asker 13 654 0 4 683 4 885 3 719 368
Øvre Eiker 13 728 0 3 645 4 521 3 118 2 444
Drammen 15 284 0 3 645 6 734 4 294 611
Lørenskog 15 346 0 5 508 5 105 4 233 501
Lier 15 453 0 3 645 7 129 4 069 610
Ås 15 470 4 000 2 975 3 858 4 055 583
Vestby 15 539 0 3 596 5 786 5 535 621
Eidsvoll 15 614 2 666 1 691 7 419 3 455 383
Nore og Uvdal 15 986 0 2 928 5 128 6 838 1 094
Fredrikstad 16 038 5 190 2 854 5 081 2 539 374
Nannestad 16 084 0 3 373 7 088 5 153 471
Nordre Follo 16 186 0 3 423 6 908 5 500 356
Hol 16 705 3 200 3 448 5 730 3 966 361
Modum 16 808 0 3 645 7 475 4 788 900
Halden 16 816 3 500 3 978 5 900 2 826 613
Sarpsborg 16 893 6 102 2 825 4 201 3 250 515
Nesodden 17 208 0 3 310 6 694 6 620 584
Moss 17 431 5 480 3 163 5 171 3 074 544
Råde 17 441 4 200 3 313 5 400 4 014 515
Hemsedal 17 916 4 000 3 451 5 440 3 025 2 000
Skiptvet 18 009 0 2 696 9 935 4 481 896
Nesbyen 18 279 3 418 4 144 2 349 6 369 2 000
Nes 18 680 2 986 3 551 5 824 5 854 465
Jevnaker 18 702 3 752 3 721 5 720 4 964 545
Ål 18 776 2 520 3 701 5 935 4 620 2 000
Aurskog-Høland 18 784 2 650 4 175 7 978 3 713 269
Hvaler 19 035 6 100 3 340 5 510 3 898 188
Ringerike 19 566 2 505 3 770 8 438 4 313 541
Gol 19 845 5 520 3 559 4 806 3 960 2 000
Lillestrøm 19 851 3 686 4 033 6 683 4 586 864
Lunner 19 939 3 184 3 770 7 928 4 441 616
Enebakk 20 216 0 4 386 9 161 6 231 438
Flå 20 862 2 058 2 881 6 690 7 233 2 000
Rakkestad 21 189 6 720 3 868 5 330 4 621 650
Gjerdrum 21 561 0 4 101 9 766 7 160 534
Krødsherad 21 894 930 4 125 10 980 5 248 611
Nittedal 22 033 6 000 4 469 6 545 4 483 536
Våler (Østfold) 22 747 5 313 2 861 8 610 4 875 1 088
Rollag 23 175 2 646 4 000 8 938 6 825 766
Sigdal 25 884 2 010 2 456 8 225 10 750 2 443
Aremark 27 660 3 482 2 116 13 673 7 776 613
Marker 27 690 7 200 2 800 11 450 5 690 550
Hurdal 29 161 3 150 4 026 12 316 8 828 841
Flesberg 30 039 3 840 3 615 10 074 11 744 766

 

Andre kommunebaserte tall:

Kommunale avgifter sortert etter kommunenavn

Kommunale avgifter sortert etter fylke

Kommunale avgifter - sortert etter avløpsavgiften

Kommunale avgifter - sortert etter feiegebyret

Kommunale avgifter - sortert etter renovasjonsgebyret

Kommunale avgifter - sortert etter vanngebyret

Eiendomsskatt i kommuner sortert alfabetisk