Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Se hva nivået er for typiske ferieutgifter i europeiske land med Smarte Pengers Ferieindeks.

Norge har det nest høyeste nivået på typiske ferieutgifter. Norge er opp mot tre ganger dyrere enn de aller billigste ferielandene. I forhold til nordiske land ligger Norge omtrent 25 prosent over.

Statistikken er hentet fra Eurostat og inkluderer en rekke land i Europa.

I indeksen for ferieutgifter har vi vektet «Mat og drikke» med 40 prosent, «Alkoholholdig drikke» med 20 prosent, og «Hotell og restaurant» med 40 prosent. Her kan du se oversikten for en rekke andre kategorier.

Disse kategoriene er med i oversikten:

  • Mat og ikke-alkoholdige drikkevarer: brød og korn, kjøtt, fisk, melk, ost, egg, oljer og fett, frukt, grønnsaker, poteter, annen mat, alkoholfrie drikkevarer.
  • Alkoholholdig drikkevarer: brennevin, vin, øl.
  • Restaurant og hotell: restauranter, kafeer, puber, barer, kantiner, hoteller, vandrehjem.

Feriekostnadskalkulator

Regn selv ut forskjellene med feriekostnadskalkulatoren. Her kan du legge inn hva du vil bruke per dag i de enkelte kategoriene, og se hva kostnadsnivået blir i de forskjellige landene.

Nivået i de forskjellige landene

Norge har en indeksverdi på 182 og ligger nest nederst på listen. De er bare Island som er dyrere med en indeksverdi på 187.

Nord-Makedonia er det aller billigste ferielandet ut fra denne indeksen. Norge er over 3 ganger dyrere enn dette landet. Eller sagt på en annen måte, prisnivået i Nord-Makedonia er 30 prosent av det i Norge.

Bulgaria er det nest billigste ferielandet foran Romania og Bosnia. Et stort ferieland som Tyrkia er også svært billig med et prisnivå på under 40 prosent av det i Norge.

I det hele tatt er Balkan og områdene rundt gjennomgående billigst.

Gjennomsnittet av EU har en indeksverdi på 100.

Land Indeks Dyrere i Norge
Nord-Makedonia 54 3,38
Bulgaria 57 3,17
Romania 59 3,08
Bosnia-Hercegovina 61 2,97
Albania 64 2,82
Tyrkia 64 2,82
Serbia 65 2,79
Ungarn 66 2,75
Montenegro 68 2,66
Polen 72 2,52
Tsjekkia 76 2,38
Litauen 80 2,28
Kroatia 82 2,21
Portugal 87 2,08
Slovakia 88 2,06
Latvia 90 2,01
Slovenia 91 2,00
Spania 94 1,94
Kypros 96 1,89
Malta 97 1,87
Estland 98 1,86
Hellas 99 1,84
Italia 100 1,82
Tyskland 103 1,77
Østerrike 111 1,63
Nederland 112 1,63
Frankrike 112 1,63
Belgia 119 1,53
Luxembourg 131 1,39
Sverige 142 1,28
Danmark 148 1,23
Finland 149 1,22
Irland 149 1,22
Sveits 165 1,10
Island 187 0,97
Norge 182 1,00

Kilde Eurostat

 

Se også:

Les mer om prisnivået i europeiske land

Andre reisekalkulatorer:

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.