Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Tyrkia er Europas billigste land foran Nord-Makedonia, og Romania.

Det er Eurostats som står for prisnivåundersøkelsen, som er den desidert mest omfattende som finnes med mange varegrupper representert.

Alle land som er med i undersøkelsen får en indeksverdi i forhold til et EU-gjennomsnitt som har indeksverdien 100.

Prisnivået i europeiske land

Totalindeksen består av 12 kategorier. I denne oversikten har vi tatt med hovedindeksen, og de 12 andre indeksene fordelt på 4 tabeller.

Det er med flere land utenfor EU-området blant annet Norge. Totalt er det 37 land med i undersøkelsen.

Tyrkia er det klart billigste landet med en indeksverdi på 35, der Norge har en indeksverdi på 157. Nivået ligger dermed 4,49 ganger høyere i Norge enn i Tyrkia. Deretter følger Nord-Makedonia med en indeksverdi på 47, og Romania på 50.

Det er Sveits som er dyrest med en indeks på 176, fulgt av Island med 161. Norge er det tredje dyreste landet med en indeksverdi på 157.

Ellers kan vi legge merke til at det svenske og danske prisnivået ikke er så langt under det norske med indeksverdier på 136 og 142.

Tabellen under er sortert etter laveste indeksverdi. Kolonnen "Dyrere i Norge" viser hvor mye dyrere Norge er i forholdet til det gjeldende landet.

Land Indeks Dyrere i Norge
Tyrkia 35 4,49
Nord-Makedonia 47 3,34
Romania 50 3,14
Bosnia-Hercegovina 52 3,02
Bulgaria 52 3,02
Montenegro 53 2,96
Albania 54 2,91
Serbia 54 2,91
Polen 57 2,75
Ungarn 62 2,53
Kroatia 67 2,34
Litauen 69 2,28
Tsjekkia 73 2,15
Latvia 75 2,09
Slovakia 83 1,89
Estland 84 1,87
Hellas 84 1,87
Portugal 88 1,78
Slovenia 88 1,78
Malta 91 1,73
Kypros 95 1,65
Spania 98 1,60
Italia 102 1,54
Frankrike 108 1,45
Tyskland 109 1,44
Belgia 116 1,35
Nederland 119 1,32
Østerrike 120 1,31
Finland 129 1,22
Sverige 136 1,15
Irland 141 1,11
Danmark 142 1,11
Luxembourg 149 1,05
Norge 157 1,00
Island 161 0,98
Sveits 176 0,89

Nivået på enkeltkategoriene

Her er tallene for;

 • Mat og drikke
 • Alkoholholdig drikke
 • Hotell og restaurant.

Listen er alfabetisk sortert.

Land Matvarer og alkoholfrie drikkevarer Alkoholholdige drikkevarer Hotell og restaurant
Albania 54 122 46
Belgia 116 116 123
Bosnia-Hercegovina 52 92 55
Bulgaria 52 91 46
Danmark 142 145 155
Estland 84 129 96
Finland 129 219 133
Frankrike 108 101 121
Hellas 84 155 85
Irland 141 201 130
Island 161 286 163
Italia 102 90 103
Kroatia 67 117 80
Kypros 95 116 88
Latvia 75 128 87
Litauen 69 108 76
Luxembourg 149 105 125
Malta 91 127 89
Montenegro 53 122 57
Nederland 119 100 110
Nord-Makedonia 47 81 47
Norge 157 261 167
Polen 57 91 78
Portugal 88 115 73
Romania 50 87 54
Serbia 54 108 55
Slovakia 83 98 89
Slovenia 88 104 87
Spania 98 96 88
Sveits 176 134 169
Sverige 136 162 137
Tsjekkia 73 102 67
Tyrkia 35 168 42
Tyskland 109 86 105
Ungarn 62 83 62
Østerrike 120 84 116

Kilde: Eurostat

Her er tallene for:

 • Klær og skotøy
 • Bolig, lys og brensel
 • Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold

Listen er alfabetisk sortert.

Land Klær og skotøy Bolig, lys og brensel Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold
Albania 88 42 87
Belgia 101 123 105
Bosnia-Hercegovina 95 27 64
Bulgaria 76 36 68
Danmark 134 168 121
Estland 108 70 93
Finland 117 136 105
Frankrike 107 121 107
Hellas 94 68 88
Irland 99 189 103
Island 135 151 125
Italia 103 98 99
Kroatia 92 43 86
Kypros 94 75 89
Latvia 103 63 87
Litauen 103 46 87
Luxembourg 107 167 124
Malta 102 59 106
Montenegro 93 34 72
Nederland 99 135 105
Nord-Makedonia 79 37 61
Norge 127 126 122
Polen 90 39 75
Portugal 103 81 93
Romania 84 44 70
Serbia 92 36 75
Slovakia 97 97 87
Slovenia 96 75 98
Spania 89 102 99
Sveits 129 200 136
Sverige 122 125 117
Tsjekkia 93 75 89
Tyrkia 45 21 49
Tyskland 99 117 105
Ungarn 88 53 75
Østerrike 103 113 110

Kilde: Eurostat

Her er tallene for:

 • Transport (ink bil)
 • Kultur og fritid
 • Helsepleie
Land Transport Kultur og fritid Helsepleie
Albania 77 60 34
Belgia 103 105 120
Bosnia-Hercegovina 67 63 48
Bulgaria 69 66 38
Danmark 128 140 149
Estland 85 91 80
Finland 115 123 151
Frankrike 106 106 97
Hellas 90 86 86
Irland 111 113 172
Island 127 148 221
Italia 99 99 130
Kroatia 83 79 56
Kypros 85 91 109
Latvia 78 88 60
Litauen 80 77 59
Luxembourg 97 118 165
Malta 86 90 95
Montenegro 73 68 35
Nederland 119 107 131
Nord-Makedonia 61 54 32
Norge 140 155 207
Polen 70 65 47
Portugal 94 88 93
Romania 69 63 29
Serbia 75 65 39
Slovakia 82 86 58
Slovenia 86 94 93
Spania 93 94 113
Sveits 120 151 222
Sverige 130 131 167
Tsjekkia 80 74 50
Tyrkia 56 41 23
Tyskland 107 107 110
Ungarn 77 63 47
Østerrike 109 115 145

 

Her er tallene for:

 • Post- og teletjenester
 • Utdanning
 • Andre varer og tjenester
Land Post- og teletjenester Utdanning Andre varer og tjenester
Albania 112 20 51
Belgia 170 153 109
Bosnia-Hercegovina 95 29 54
Bulgaria 75 45 53
Danmark 104 159 139
Estland 82 75 86
Finland 104 120 131
Frankrike 100 99 103
Hellas 169 55 83
Irland 147 112 137
Island 151 208 164
Italia 84 93 102
Kroatia 109 53 67
Kypros 109 149 90
Latvia 83 64 75
Litauen 76 59 70
Luxembourg 142 357 141
Malta 118 133 86
Montenegro 96 27 54
Nederland 128 139 118
Nord-Makedonia 68 31 46
Norge 189 198 164
Polen 52 51 56
Portugal 119 75 88
Romania 39 31 45
Serbia 80 23 55
Slovakia 111 60 79
Slovenia 109 91 88
Spania 119 91 95
Sveits 155 260 177
Sverige 137 182 135
Tsjekkia 118 70 69
Tyrkia 48 9 33
Tyskland 119 126 102
Ungarn 90 51 58
Østerrike 100 175 115

Smarte Pengers Ferieindeks

For å spesielt se på prisnivået når du skal på ferie har vi laget en egen Ferieindeks. Grunnlaget for denne er indeksverdier for mat & drikke, alkoholholdige drikkevarer, og hotell & restaurant.

Her kan du lese mer om Smarte Penger Ferieindeks.

 

Se også:

Feriekostnader i europeiske land

Andre reisekalkulatorer:

Feriekostnadskalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadsnivået er i 37 land for typiske ferieutgifter.

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.