Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sparing til førtidspensjon er egentlig bare ordinær sparing, der tidshorisonten er kortere enn den er til pensjonsalderen.

Hvis du planlegger å gå av før pensjonsalderen, trenger du en førtidspensjon. Nå som det er valgfri pensjonsalder fra 62 år, er det færre som sparer til et beløp de skal ha utbetalt før pensjonsutbetalingene starter.

Det er ikke noen entydig definisjon av hva en førtidspensjon er. Det er hva du selv legger i et som er det viktigste. Kanskje skal det være at du skal spare opp til 3 års lønnsutbetalinger fra 59 til 62 år. Eller at du skal spare opp til full lønnsinntekt fra du er 62 år til 65 år, og du da tar ut full pensjon (og jobber ikke).

Det er ikke noen spesielle spareprodukter som er spesielt tilpasset førtidspensjon. Her er det bare å spare på den mest mulige fornuftige måten ut fra sparetiden, og hvilken risiko du bør ta med sparingen.

Å spare opp til både førtidspensjon og pensjon kan nok bli dyrt for de fleste. Å gå av før tiden kan også medføre en lavere pensjon, noe som krever ytterligere økt sparebeløp til pensjonen.

For å beregne hvor mye du trenger å spare kan du bruke kalkulatoren «Sparing til utbetalingsmål». Her kan du variere mellom alle mulige sparelengder, utbetalingslengder, avkastningsforutsetninger og inflasjonsforutsetninger.

Førtidspensjon i tre år

Tabellen viser hvor mye du må spare for å kunne ta ut 100.000 kroner i dagens pengeverdi hvert år i tre år. Skatt på avkastning (22 prosent) er trukket fra fortløpende. Inflasjonen er forutsatt til å være 2 prosent.

Med 6 prosent avkastning, og en sparetid på 20 år må du spare 1.133 kroner i måneden. Da har du 100.000 kroner i dagens pengeverdi om 20 år. Skal du spare opp til mer eller mindre enn 100.000, blir sparebeløpene forholdsmessige. Skal du spare opp til 50.000 kroner, blir sparebeløpet halvert.

Oppsparingsperiode
Rente 10 år 20 år 30 år
2,0 % 2 816 1 584 1 185
4,0 % 2 600 1 343 918
6,0 % 2 399 1 133 702
8,0 % 2 212 952 531

Oppsparing i forhold til lønn

Her har vi sett på hvor mye du må spare opp for å nå en årslønn.

Forutsetningen er at du skal spare på ordinær måte, det vil si at det beløpet du sparer opp er vanlige sparemidler som du selv henter ut av sparekontoen. Det betyr at «utbetalingen» er skattefri, det er kun avkastningen som blir skattlagt som kapitalinntekt.

Når du skal relatere sparingen i forhold til lønn må du først beregne du sitter igjen med etter skatt.  Det er dette beløpet du skal spare opp til for å få en årslønn.

For å beregne dette kan du bruke kalkulatoren Skatteberegning 2024. Der ser du hva nettoinntekten blir ved å trekke fra den beregnede skatten.

Dette blir netto inntekt (avrundet) på tre forskjellige lønnsinntekter:

Før skatt Etter skatt
500 000 375 000
700 000 500 000
1 000 000 670 000

Det er da forutsatt at det ikke er andre inntekter eller fradrag utover standardfradragene.

Skal du spare opp til en årsinntekt når du har 700.000 kroner i brutto årsinntekt, må du spare opp 500.000 kroner.

Hvor mye du må spare avhenger da av avkastningen underveis, og hvor lang tid du har på å spare det opp.

Her har vi tatt med tre forskjellige sparetider og to avkastningsforutsetninger.

Skal du spare opp til en årsinntekt på 700.000 kroner (500.000 netto), må du spare 3.319 kroner i 15 år med 2,0 prosent avkastning. Det reduseres til 2.597 kroner hvis du oppnår en avkastning på 6 prosent i perioden.

Banksparing til 2,0 prosent
Beløp 10 år 15 år 20 år
375 000 3 520 2 489 1 980
500 000 4 693 3 319 2 640
670 000 6 289 4 448 3 520
Aksjesparing til 6 prosent
Beløp 10 år 15 år 20 år
375 000 2 999 1 947 1 417
500 000 3 998 2 597 1 889
670 000 5 278 3 479 2 531

Men det er ulogisk at du skal få mer disponibelt etter oppsparingsperioden. Det er mer logisk at du sitter igjen med omtrent det samme både under og etter oppsparingsperioden. Hvis du reduserer sparebeløpet med omtrent 25 prosent vil du sitte igjen med omtrent det samme. Dette avhenger av sparetiden og avkastningen.

Slik blir de månedlige sparebeløpene da:

Banksparing til 2,0 prosent
Beløp 10 år 15 år 20 år
280 000 2 640 1 867 1 485
370 000 3 520 2 489 1 980
500 000 4 717 3 336 2 640
Aksjesparing til 6 prosent
Beløp 10 år 15 år 20 år
280 000 2 249 1 460 1 063
370 000 2 999 1 948 1 417
500 000 3 959 2 609 1 898

Du må spare 2.489 kroner i måneden over 15 år for å spare opp til en netto årslønn på 370.000 kroner, med 2,0 prosent avkastning. Med 6 prosent avkastning senkes sparebehovet til 1.948 kroner i måneden.

 

Les mer om hvor mye du må spare selv:

Hvor mye må du spare selv

Så mye vokser et fast sparebeløp til

Så mye må du spare for å nå et sparebeløp

Så mye vokser et sparebeløp til

Når du vil ha et fast sparebeløp utbetalt

Kalkulatorer:
På Smarte Penger finnes det en rekke forskjellige kalkulatorer som hjelper deg med sparingen.

Sparing til utbetalingsmål
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å få en viss sum årlig utbetalt. Beregningen tar utgangspunkt i at beløpet skal være i dagens pengeverdi.

Utbetaling av sparebeløp
Kalkulatoren regner ut hvilken utbetaling du kan regne med fra et sparebeløp.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hvor mange år varer sparebeløpet
Legg inn hvilket beløp du vil ta ut per termin (år, halvårig, kvartalsvis eller månedlig). Kalkulatoren regner ut hvor mange terminer/år det tar før beløpet er brukt opp.

Pensjonssparekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Innskuddspensjon for ansatte
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en OTP-ordning vokser til. Det vil altså si når arbeidsgiveren din har en innskudds-pensjonsordning.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.