Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Egen pensjonskonto vil samle midlene som allerede er opptjent, og er under opptjening i innskuddsordninger.

Egen pensjonskonto betyr at pensjonsmidler fra dagens innskuddspensjon og tidligere arbeidsforhold ble samle på den pensjonskontoen arbeidstaker hadde i sitt arbeidsforhold. Arbeidstakernes tidligere opptjente pensjonskapital skal forvaltes sammen med den aktive pensjonsopptjeningen.

Ordningen med Egen Pensjonskonto gjelder for arbeidstakere som har en innskuddspensjon. For eksempel vil ikke selvstendig næringsdrivende, eller andre som ikke har en innskuddspensjon bli omfattet av dette.

Samling av pensjonsmidlene på egen pensjonskonto hos arbeidsgiver har vært standardvalget for arbeidstakerne. Pensjonsmidlene ble altså samlet hvis ikke arbeidstakerne aktivt valgte noe annet. Dette måtte arbeidstakere gjort innen 1.mai 2021.

Fra tidligere jobber fikk du et pensjonskapitalbevis. Dette gjelder for bedrifter som hadde en innskuddsordning. Har du for eksempel tre slike pensjonskapitalbevis fra før av, vil de bli overført til din nye pensjonskonto.

Du kan selv sjekke hvilke pensjoner du har i Norskpensjon.no.

Dette omfattes av Egen pensjonskonto

Disse pensjonsavtalene samles automatisk på pensjonskontoen din:

 • Pensjon du sparer opp hos nåværende arbeidsgiver
 • Pensjonskapitalbevis

Disse pensjonsavtalene kan overføres. For å gjøre det må du kontakte pensjonsleverandørene disse avtalene er hos:

 • Pensjonskapitalbevis med årlig rentegaranti
 • Pensjonskapitalbevis med særaldersgrense (annen pensjonsalder enn 62 år)
 • Individuelle pensjonsspareavtaler (IPS) som er inngått før 2017
 • Pensjonsspareavtaler etter det tidligere IPA-regelverket

Disse pensjonsavtalene kan ikke overføres til pensjonskontoen din:

 • Nåværende opptjening og oppsatte rettigheter fra offentlig tjenestepensjon
 • Nåværende opptjening og pensjonsbevis fra privat tjenestepensjon (hybridpensjon)
 • Fripoliser fra private ytelsesordninger m.m.
 • Pensjonskapitalbevis hvor pensjonsuttak allerede er startet
 • Individuelle pensjonsspareavtaler (IPS) som er inngått etter 2017

Du kan velge leverandør selv

Med egen pensjonskonto blir det også innført såkalt «selvvalgt leverandør».

Dette betyr at den enkelte selv kan velge hvilken leverandør som skal forvalte pensjonsmidlene. Både nåværende pensjonsopptjening og tidligere opptjent pensjon kan da forvaltes sammen på én pensjonskonto hos en leverandør arbeidstaker du velger selv.

For å gjennomføre et bytte kontakter du den du skal bytte til, som vil hjelpe deg videre. Dette kan ikke gjøres på norskpensjon.no.

Du kan når som helst gjøre om på dette valget.

Kostnadene på pensjonskonto

Kostnadene som belastes kontoen betales av arbeidsgiver for innskuddspensjonen du har nå. For tidligere avtaler betaler du selv kostnadene på kontoen. Pensjonskapitalbevisene du har som blir flyttet til arbeidsgivers konto, skal ha de samme forvaltningskostnadene som arbeidsgiver betaler.

Flere av leverandørene tar høyere kostnader for pensjonskapitalbevis når du ikke lenger har en avtale om innskuddspensjon hos en arbeidsgiver.

Kostnadene når du skal flytte - Standardkompensasjon

Alle arbeidsgivere må beregne en standard kompensasjon. Det er kostnaden for forvaltningen i pensjonsavtalen arbeidsgiver har inngått. Dette skal være forvaltningsgebyret arbeidsgiveren din betaler for en standard forvaltning. Standardkompensasjonen betales fra arbeidsgiver til din selvvalgte leverandør.

Hvis standard kompensasjon er 0,75 prosent hos arbeidsgiver, vil du tjene 0,5 prosent, hvis du selv har en avtale med en kostnad på 0,35 prosent.

Kostnadene som belastes av pensjonsleverandøren

I de fleste tilfellene er det ikke noe gebyr for å ha selve pensjonskontoen (unntaket er SpareBank 1 med 0,1 prosent i året). Kostnadene du betaler er det årlige forvaltningsgebyret for fondsprofilene og andre fond du velger. 

Det er derfor kostnadene i fondene som er det avgjørende for det totale kostnadsnivået for Egen pensjonskonto.

Plasseringene bestemmes av arbeidstaker

Leverandørene har ikke ansvar for verdiutviklingen av pensjonsmidlene, dette er arbeidstakers ansvar og risiko. Men leverandørene har et ansvar for å gi god informasjon og rådgivning. Dette er slik det er i dag på innskuddspensjons-ordninger.

Dette er nytt i forhold til ytelsesordninger, der arbeidstakerne fikk en ferdig betalt fripolise når de sluttet i bedriften.

Til gjengjeld har arbeidstaker i innskuddsordninger større mulighet til å ta stilling til og påvirke forvaltningen av pensjonsmidlene.

Hva kan du plassere i

Hvilke valgmuligheter du har av alternative plasseringsmuligheter varierer mellom de forskjellige leverandørene.

Dette kan være fondsprofiler eller direkte i aksjefond, kombinasjonsfond, pengemarkedsfond. Altså alle fondene som en leverandør tilbyr, i tillegg til egne fondsprofiler.

Fondsprofilene ligner på mange måter et kombinasjonsfond ved at det kan være en blanding av aksjer, og rentepapirer i disse profilene. Profilene kan ha en fast fordeling mellom aksjer og rentepapirer, eller de er alderstilpasset ved at aksjeandelen nedtrappes med alderen.

De billigste leverandørene av Egen Pensjonskonto

For se hvilke leverandører som har de billigste løsningene har vi sett på fire alternativer:

 • Fondsprofiler med 100 prosent aksjer
 • Globale indeksfond
 • Norske indeksfond
 • Indeksfond i nye markeder

Her kan du se billigste leverandørene av Egen pensjonskonto

Oversikt over alle investeringsvalgene

Investeringsvalgene vi ser på her er de du kan velge mellom når du selv skal opprette en Egen Pensjonskonto (kalt selvvalgt leverandør). Dette må sammenlignes med de alternativene du har fra arbeidsgivers ordning.

Det er tre hovedalternativer for hvordan pengene kan plasseres:

 • Fondsprofil med en fast fordeling mellom aksjefond og rentefond
 • Alderstilpasset profil. Det vil si at aksjeandelen trappes ned fra en viss alder.
 • Plassering i enkeltfond. De fleste leverandørene tilbyr også eget fondsvalg. Hvor mange fond du kan velge mellom varierer sterkt mellom dem. Det er bare Duvi og Eika som ikke tilbyr plassering i enkeltfond.

Her kan du se oversikten over investeringsvalgene hos leverandørene

Innskuddspensjon

Alle bedrifter er pliktige til å ha en tjenestepensjon. I privat sektor blir innskuddspensjon valgt for nye ordninger.

Sparebeløpet blir satt inn på en pensjonskonto, som deretter settes i diverse fond. De ansatte kan normalt velge hva slags spareprofil pensjonskontoen deres skal ha. Sparebeløpet blir satt inn på en pensjonskonto, som deretter settes i diverse fond. De ansatte kan normalt velge hva slags spareprofil pensjonskontoen deres skal ha.

Minimum avsetning er 2 prosent av lønnen. Bedriften kan velge om den vil sette av denne minimumsavsetningen fra 0 til 1 G av lønnen til de ansatte. Maksimal avsetning er 7 prosent opp til 7,1 G, og 25,1 prosent av inntekt mellom 7,1 og 12 G.

Guide til innskuddspensjon

Disse leverandørene tilbyr Egen pensjonskonto

Danica
Danica NITO
Danske Bank
DNB
Duvi
Eika
Gjensidige
Handelsbanken
Kron
Kron – Akademikerne Pluss
Landkreditt
Nordea
Nordnet
Sandnes Sparebank
SpareBank 1
SpareBank 1 – LO Favør
Storebrand

 

Se også:

Innskuddspensjon - dette vokser det avsatte beløpet til

Her kan du sjekke mer om hva du får i pensjon

Guide til IPS (individuelle pensjonsspareavtaler)

Kalkulatorer:

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser. Kalkulatoren tar hensyn til oppspart beløp, og det aktuelle månedlige avsatte beløpet.

Innskuddspensjon - meravkastning
Kalkulatoren beregner forventet meravkastning ved å se på ulike spareprofiler i innskuddspensjonen.

Eksterne sider: 
Lov om endringer i innskuddspensjonsloven (egen pensjonskonto)

Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)