Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Mange har ikke oversikt over pensjonen sin. Men det finnes gode hjelpemidler for å finne ut mer om dette.

Å ha en god ide om hva du får i pensjon er viktig med tanke på hvilken økonomi du vil få som pensjonist. Dette vil også gi deg det korrekte grunnlaget for å vurdere om det er nødvendig å spare til pensjonsalderen. I

Det er flere nettsteder der du kan få gjort beregninger om din forventede pensjon, basert på historisk inntekt.

På disse nettstedene kan du få beregnet hva du får i pensjon ut fra hva du har tjent, og hvilke andre pensjonsprodukter du har. Fordelen er altså at de bygger på reelle tall som er koblet opp mot deg.

Pensjon fra ulike hold

Du kan få pensjonsutbetalinger fra flere ulike hold. Her er det mange steder du kan få pensjon i fra:

 • Pensjon fra Folketrygden
 • Fra arbeidsgiver:
  • Statens Pensjonskasse
  • KLP
  • Innskuddspensjon eller andre ordninger
 • Avsluttede ordninger fra jobb:
 • Egen pensjonssparing som IPS (eller eldre varianter)

I tillegg kan du være andre spareordninger som du selv har, som for eksempel sparing i aksjefond eller på bankkonto.

Nettsider med informasjon om din pensjon

Det er flere steder der du kan se sjekke hva du vil kunne få i pensjons utbetalinger.

Din Pensjon

Din Pensjon (Nav) er en nettjeneste som gir deg informasjon om din alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene av tjenestepensjon. Her kan du også planlegge egen pensjon, i tillegg til at du kan søke om alderspensjon fra folketrygden elektronisk.

Når du har logget deg inn får du opp flere valg for hva du kan gjøre. For å sjekke hva du får i pensjon er det to valg som er viktige. Dette er å se på Din pensjonsopptjening. Her kan du se din pensjonsbeholdning og pensjonspoeng. Du kan se hele historikken. NAV benytter seg da av din siste registrerte pensjonsgivende inntekt - altså den inntekten som stod oppført i siste års ligning.

Du kan også benytte deg av en pensjonskalkulator for å gjøre en mer detaljert pensjonsberegning. Her går du først igjennom en del spørsmål:

 • I hvilken sektor du jobber i - offentlig, privat, eller annet
 • Om du har rett på (privat) AFP
 • Forventet inntekt frem til uttak av pensjon
 • Når du ønsker å ta ut pensjon
 • Hvilken uttaksgrad du ønsker
 • Sivilstand når du vil ta ut pensjon
 • Om du har bodd i utlandet

Deretter henter du inn pensjonsopplysninger fra andre pensjonsordningen - dette blir hentet fra norskpensjon.no.

Basert på de opplysningene du har gitt, vil du dermed få beregnet din samlede forventede årlige pensjonsutbetaling.

Norsk Pensjon

norskpensjon.no kan du få oversikt over folketrygden og pensjoner fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. I tillegg kan du også se individuelle spareprodukter som IPS (og IPA) og livrenter. Nærmere bestemt får du en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

Du kan beregne pensjonen fra Folketrygden fra NAV. Du klikker bare på knappen Beregn pensjon for å gjøre dette. Dette er akkurat den samme beregningen du gjør direkte på NAVs nettsider, som du ser beskrevet under Min Pensjon.

Når du har gjort dine endringer, vil din forventede årlige pensjonsutbetaling beregnes. Pensjonsutbetalingen som beregnes består av alderspensjon fra Folketrygden, tjenestepensjonsordninger fra dine tidligere arbeidsforhold, individuelle pensjonsordninger som for eksempel IPS eller livrente i tillegg til tjenestepensjonsordning hos din nåværende arbeidsgiver.

Disse opplysningene ser du på Din Pensjon og Norsk Pensjon

Det aller meste av pensjonsordninger er koblet opp mot disse to nettstedene. Her er en oversikt over de enkelte opplysningene de henter:

 • Folketrygden
 • AFP offentlig
 • AFP Privat
 • Offentlig tjenestepensjon, SPK
 • Offentlig tjenestepensjon, KLP
 • Privat tjenestepensjon (innskudd og ytelse)
 • Fripoliser, offentlig
 • Fripoliser, privat
 • Pensjonskapitalbevis
 • Individuelle pensjonsordning (IPS, tidl IPA)
 • Livrente og livrente Link

KLP og Statens Pensjonskasse

Kommunalt og offentlig ansatte har pensjonsordninger gjennom KLP og Statens Pensjonskasse.

På KLPs nettsider om pensjon kan du blant annet beregne alderspensjon og AFP ved å logge deg inn.

På Statens Pensjonskasse klikker du på Beregn min pensjon.  Der du kan regne ut pensjonen med dine egne tall, og sjekke opptjeningstiden din. Der kan du også beregne hva som skjer med pensjonen din dersom du velger å jobbe heltid, deltid eller slutter å jobbe helt. Eller hva skjer dersom lønnen din forandrer seg.

Pensjonskalkulatorene på Smarte Penger

Smarte Penger har en egen temaside om pensjon hvor du blant annet finner nyttige kalkulatorer og ressursartikler om emnet.

Kalkulatorene som ligger her beregner pensjonsnivået ut fra hvilke tall du legger inn. Blant annet kan du beregne den forventede alderspensjonen, ut fra hvilken aldersgruppe du tilhører. Det er tre hovedgrupper av årskull som har forskjellige beregningsregler. Lenker til disse kalkulatorene finner du nedenfor.

Grunnlaget for hvor mye du må spare

Det er først når du vet hva du kan forvente å få i pensjon at du kan finne ut hvor mye du må spare. Når du ser hva din forventede samlede pensjon, kan du se hvor stort gap det er opp til det beløpet du ønsker å ha utbetalt.

Les mer om hvor mye du må spare selv.

 

Les mer om pensjon:

Guide til alderspensjon

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født etter 1962

Minste pensjonsnivå

Garantipensjon

Guide til Egen pensjonskonto

Kalkulatorer:

Pensjonssparekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Andre eksterne nettsteder:

NAV: Alderspensjon

NAV: Folketrygdloven - Ny alderspensjon

NAV: Folketrygdloven - Alderspensjon