Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan selv velge når du ønsker å ta ut pensjonen i perioden fra du er 62 år til 75 år.

Tar du ut pensjon når du er 62 år vil pensjonsbeholdningen fordeles over flere år enn om du tar det ut ved 67 år. Det betyr at du får vesentlig mindre enn om du venter til du er 67 år. Dette er akkurat det samme som med en bankkonto. Du får ut mer hvis du fordeler uttaket over 15 år i stedet for 20 år.

For å beregne hva du får ut i pensjonen ut fra forskjellige aldere brukes forholdstall og delingstall. Forholdstallet brukes på pensjonen beregnet etter gammel ordning (dette brukes for årskullene 1948 til 1953, og delvis for 1954 til og med 1962). Delingstallet brukes på pensjonsbeholdningen, ved at pensjonsbeholdningen deles på delingstallet for å beregne den årlige pensjonen.

Etter at du har startet uttak kan du endre uttaksgrad én gang i året. Men du kan når som helst velge å ta ut full alderspensjon, eller stanse pensjonen.

Du trenger ikke å ta ut full pensjon. Du kan velge mellom 20 %, 40 %, 50 %, 60 %, 80 % og 100 % uttaksgrad. Du kan fritt endre uttaksgraden frem og tilbake. Har du for eksempel valgt å ta ut 100 prosent, kan du gå ned til en annen prosent når som helst.

Må ha tjent opp nok

For å kunne ta ut pensjon før 67 år er det krav om at pensjonsopptjeningen må minst være på nivå med minste pensjonsnivå. Størrelsen på minste pensjonsnivå avhenger av sivilstand, når du er født, og eventuelt hva ektefelle/samboer har av inntekt.

Du kan altså ikke ta ut pensjon før du har nådd minstekravet til pensjonsnivået ditt. Hva de forskjellige minstekravene er på de forskjellige fødselsårene kan du se i artikkelen om minste pensjonsnivå.

Jobb og pensjon

Du kan være i jobb samtidig som du tar ut pensjon. Du fortsetter å tjene opp pensjon selv om du tar ut pensjon. Har du for eksempel en inntekt på 500.000 kroner får du 18,1 prosent av dette tillagt pensjonsbeholdningen, selv om du tar ut pensjon.

Eksempler på pensjonsuttak

Her har vi satt et eksempel på uttak av pensjon ved forskjellige aldere fra 62 år til 70 år. I tabellen ser du hvor stor pensjonen blir ved uttak i alle årene fra du er 62 år til du er 70 år. Dette gjelder for en gjennomsnittlig inntekt på 600.000 kroner i året i 43 år.

I eksemplet nedenfor ser vi at hvis en fra 1963-kullet tar ut pensjon ved fylte 62 år, blir den årlige pensjonen 225.000 kroner. Ved å vente til 67 år blir den årlige pensjonen 294.000 kroner. I dette eksemplet gir det altså 59.000 kroner ekstra ved å vente i 5 år. Hva som til syvende og sist lønner seg avhenger av hvor lenge du lever.

Delingstallene blir beregnet for hvert årskull som har fylt 61 år. For å beregne hva du får i pensjon deles pensjonsbeholdningen med delingstallet. Pensjonsbeholdningen er i dette eksemplet på 4.669.800 kroner. Ved 62 år deles denne pensjonsbeholdningen på delingstallet (som er 20,31). Dette gir avrundet til nærmeste tusen 225.000 kroner.

Hvis du jobber etter uttak ved 62 år, vil pensjonsbeholdningen øke, og du vil få en høyere pensjon år for år.

Du kan beregne hva du får ved forskjellige inntektsnivåer og uttaksaldere med kalkulatorene du ser lenker til under tabellen.

Eksemplet gjelder for årskullet fra 1963. Det er forutsatt en inntekt på 600.000 kroner i 43 år. 

1963
Inntekt 600 000
Opptjeningsår 43
Pensjonsbeholdning 4 669 800
Uttak Pensjon Delingstall
62 225 000 20,31
63 239 000 19,50
64 256 000 18,68
65 267 000 17,87
66 280 000 17,06
67 294 000 16,25
68 309 000 15,45
69 326 000 14,64
70 345 000 13,85

Pensjonskalkulatorer

Du kan bruke disse to kalkulatorene for å se hvor mye du får i pensjon ved uttak i forskjellige år.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Les mer om pensjon:

Guide til alderspensjon

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født etter 1962

Minste pensjonsnivå

Pensjonsbeholdningen

Dette er delingstall

Dette er forholdstall