Forholdstall brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon etter de fleksible uttaksreglene for alderspensjon.

Forholdstallene brukes for årskullene fra 1943 til og med 1962. Forholdstallet skal justere for økt levealder, og brukes på pensjoner som blir beregnet etter de «gamle» pensjonsreglene.

Forholdstallet skal deles på pensjonen. Hvis pensjonen er 200.000 kroner og delingstallet er 1,02, blir justert pensjon (200.000/1,02) 196.078 kroner.

Les mer om alderspensjon her.

Forholdstallet fastsettes endelig innen 1. juli i det året et årskull fyller 61 år, og tallene endres ikke etter at de er fastsatt. Det sist fastsatte forholdstallet var for årskullet fra 1956.

For årskullene fra 1943 til og med 1952 blir hele pensjonen delt på dette forholdstallet, siden disse utelukkende beregnes etter gamle regler. For årskullene 1954 til og med 1962 vil det være en kombinasjon, der forholdstallet deles på den pensjonsandelen som beregnes etter gamle regler. Fra og med 1963 er det bare delingstall som benyttes.

For årskullet 1943 ble forholdstallet satt til 1 ved uttak ved 67 år. Tallet blir litt høyere for hvert årskull i takt med økt levealder.

Forholdstallet endres ved uttak tidligere eller senere enn 67 år. Tallet øker hvis du tar ut pensjonen tidligere, det vil si at pensjonen blir mindre.

Forholdstallene

For årskullene fra 1948 til 1956 er forholdstallene fastsatt. Fra 1957 er det prognoser.

Det blir beregnet et forholdstall for hver måned. I tabellen under er det bare tatt med tall i den måneden man fyller år.

Hvis du er født i 1956 og skal ta ut pensjon når du er 67 år er forholdstallet 1,075. For årskullet 1957 er prognosen at forholdstallet øker til 1,083

Med en pensjon på 300.000 vil den for årskullet 1956 bli justert ned til 279.069 kroner. For kullet året etter vil den bli nedjustert til 277.008 kroner. Prognosen er altså at pensjonen blir 2.061 kroner lavere året etter på grunn av forventet økt levealder.

Disse tallene er fastsatt:

Uttak 1949 1950 1951 1952
62 1,319 1,323 1,328 1,334
63 1,261 1,265 1,271 1,276
64 1,203 1,208 1,213 1,219
65 1,145 1,150 1,156 1,162
66 1,088 1,093 1,099 1,105
67 1,030 1,036 1,042 1,049
68 0,974 0,979 0,986 0,993
69 0,917 0,923 0,930 0,937
70 0,862 0,868 0,875 0,882
71 0,807 0,813 0,820 0,827
72 0,752 0,759 0,766 0,773
73 0,699 0,706 0,712 0,720
74 0,647 0,653 0,660 0,667
75 0,595 0,602 0,609 0,616
Uttak 1953 1954 1955 1956
62 1,340 1,346 1,352 1,358
63 1,282 1,289 1,295 1,301
64 1,225 1,232 1,238 1,245
65 1,168 1,175 1,181 1,188
66 1,112 1,118 1,125 1,131
67 1,055 1,062 1,068 1,075
68 0,999 1,006 1,012 1,019
69 0,944 0,950 0,957 0,964
70 0,888 0,895 0,902 0,908
71 0,834 0,840 0,847 0,854
72 0,780 0,786 0,793 0,800
73 0,727 0,733 0,740 0,746
74 0,674 0,681 0,687 0,694
75 0,623 0,629 0,636 0,642

Disse tallene er prognoser:

Uttak 1957 1958 1959 1960 1961 1962
62 1,366 1,373 1,380 1,388 1,394 1,402
63 1,309 1,316 1,323 1,331 1,338 1,346
64 1,252 1,260 1,267 1,274 1,281 1,289
65 1,195 1,203 1,210 1,218 1,225 1,233
66 1,139 1,147 1,154 1,161 1,168 1,176
67 1,083 1,090 1,098 1,105 1,112 1,120
68 1,027 1,034 1,042 1,049 1,056 1,064
69 0,971 0,979 0,986 0,993 1,000 1,008
70 0,916 0,924 0,931 0,938 0,945 0,953
71 0,861 0,869 0,876 0,883 0,890 0,898
72 0,807 0,815 0,822 0,829 0,836 0,844
73 0,754 0,761 0,768 0,775 0,782 0,790
74 0,701 0,708 0,715 0,722 0,729 0,737
75 0,649 0,657 0,663 0,670 0,677 0,684

 

Les mer om pensjon:

Alderspensjon

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født etter 1962

Minste pensjonsnivå

Delingstall

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulator for årsklassene 1948-1953
Kalkulatoren beregner pensjonen for aldersgruppen 1948 til 1953. Denne gruppen får pensjonen bestemt av det «gamle» pensjonssystemet, men med en viss levealdersjustering.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.