Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Delingstallet brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon etter de fleksible uttaksreglene for alderspensjon.

Alderspensjonen fra Folketrygden er levealdersjustert. Det vil si at dersom forventet levealder i befolkningen øker vil pensjonen kunne bli redusert. Delingstallet angir hvordan dette skal beregnes, basert på forventet gjenstående levetid.

Delingstallet brukes i kombinasjon med forholdstall for årskullene 1954 til 1962. Fra 1963 benyttes bare delingstall.

Forholdstallene brukes for årskullene under 1954, og delvis fra 1954 til og med 1962.

Les mer om alderspensjon her.

Om delingstallet

Delingstallet fastsettes endelig innen 1. juli i det året et årskull fyller 61 år Delingstallene vil ikke bli endret etter at de er fastsatt.

Alle aldersgrupper fra 62 til 75 år får tildelt et delingstall. Delingstallet vil øke på alle alderstrinn ved en økning i forventet levealder. Dette gjør at pensjonen går ned med økt levealder.

Delingstallet brukes til å dele pensjonsbeholdningen for å beregne årlig pensjon. Delingstallet blir høyere jo tidligere du tar ut pensjon, fordi du da får flere forventede pensjonsår å fordele pensjonsbeholdningen på.

Delingstallet brukes også når opptjeningen er såpass lav at garantipensjonen trer inn.

Eksempel på bruk av delingstallet

I eksemplet tar vi utgangspunkt i årskull fra 1963 og 1970. Pensjonsbeholdningen er på 4.670.000 (tilsvarer 600.000 kroner i 43 år). Tallene som er beregnet gjelder for fem forskjellige uttaksaldere.

Ved en uttaksalder på 67 år, vil 1963-kullet får en utbetaling på 287.000, mens 1970-kullet får 273.000 kroner.

1960 1970
Uttak Deling Utbetalt Deling Utbetalt
62 20,31 230 000 21,15 221 000
65 17,87 261 000 18,71 250 000
67 16,25 287 000 17,08 273 000
70 13,85 337 000 14,65 319 000
75 9,97 468 000 10,71 436 000

Delingstallene

Delingstallene for årskullene fra 1954 til 1961 er bestemt.

Det blir beregnet forholdstall for hver måned. I tabellen under er det bare tatt med tall i den måneden man fyller år.

År 1961 1960 1959 1958
62 20,06 19,93 19,77 19,63
63 19,25 19,12 18,96 18,82
64 18,43 18,31 18,15 18,01
65 17,62 17,50 17,34 17,20
66 16,81 16,69 16,54 16,40
67 16,01 15,88 15,73 15,59
68 15,20 15,01 14,86 14,73
69 14,33 14,28 14,13 14,00
70 13,61 13,49 13,34 13,21
71 12,82 12,70 12,56 12,43
72 12,03 11,92 11,78 11,65
73 11,26 11,15 11,02 10,89
74 10,50 10,39 10,26 10,13
75 9,75 9,64 9,51 9,39
År 1957 1956 1955 1954
62 19,50 19,37 19,24 19,11
63 18,62 18,56 18,43 18,30
64 17,88 17,75 17,62 17,49
65 17,07 16,94 16,81 16,68
66 16,27 16,13 16,01 15,88
67 15,46 15,33 15,20 15,08
68 14,66 14,53 14,41 14,28
69 13,87 13,74 13,62 13,49
70 13,08 12,96 12,83 12,71
71 12,30 12,18 12,05 11,93
72 11,53 11,41 11,28 11,17
73 10,77 10,64 10,53 10,41
74 10,01 9,89 9,78 9,66
75 9,27 9,16 9,04 8,93

Dette er prognosene for delingstallene for årskullet 1962. Deretter noen utvalgte årskull.

Født 1962
År 1962  
62 20,18  
63 19,37  
64 18,56  
65 17,75  
66 16,94  
67 16,13  
68 15,32  
69 14,52  
70 13,73  
71 12,94  
72 12,15  
73 11,38  
74 10,61  
75 9,86  

Prognoser for delingstall fra 1963 til 2000

Årskullet i 2000 har et forventet delingstall på 20,85 ved uttak ved 67 år. 1960-årskullet har et delingstall på 15.88. Med denne prognosen vil 2000-kullet få en årlig pensjon som er 74.938 kroner lavere enn 60-årgangen (med 5 millioner kroner i pensjonsbeholdning.

Født 1963 til 2000
År 1963 1965 1970 1975
62 20,31 20,54 21,15 21,84
63 19,50 19,73 20,34 21,03
64 18,68 18,92 19,52 20,22
65 17,87 18,11 18,71 19,40
66 17,06 17,29 17,89 18,59
67 16,25 16,48 17,08 17,77
68 15,45 15,68 16,27 16,96
69 14,64 14,87 15,46 16,14
70 13,85 14,07 14,65 15,33
71 13,06 13,28 13,85 14,53
72 12,27 12,49 13,06 13,72
73 11,49 11,71 12,27 12,92
74 10,73 10,93 11,48 12,13
75 9,97 10,17 10,71 11,35
År 1980 1985 1990 2000
62 22,51 23,16 23,77 24,91
63 21,70 22,35 22,96 24,10
64 20,89 21,54 22,15 23,30
65 20,07 20,72 21,34 22,48
66 19,26 19,91 20,52 21,67
67 18,44 19,09 19,71 20,85
68 17,62 18,27 18,89 20,03
69 16,81 17,45 18,07 19,21
70 15,99 16,63 17,25 18,39
71 15,18 15,82 16,43 17,56
72 14,37 15,00 15,61 16,74
73 13,57 14,19 14,79 15,92
74 12,77 13,38 13,98 15,09
75 11,97 12,58 13,17 14,27

 

Les mer om pensjon:

Guide til alderspensjon

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født etter 1962

Minste pensjonsnivå

Dette brukes forholdstall til

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.