Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Testen tar for seg et de viktigste forholdene ved batterigarantier som elbilgarantier som  antall års varighet, grensen for kjørelengde, garantert batterikapsaitet etter et vissat anatll år osv.

Det er Forbrukerrådet som har gjennomført denne testen på våren 2023. Den beregner en poengsum for alle biler ut fra 9 punkter ved batterigarantien.

Disse punktene er:

Batterigaranti:

Antall år varighet: Hvor mange år dekkes du av batterigarantien.

Kjørelengde i km: I hvor mange kilometer dekkes garantien. Garantien utløper når den nås av de to første punktene her.

Garanti forutsetter service: Kreves det at du følger bilens serviceporgram for at garantien skal være gyldig.

Kapasitetsgaranti:

Harantert batterikapasitet i prosent: Hvor mange prosent gjenværende batterikapasitet garanter merket etter et gitt antall år/km.

Antall år varighet: Hvor mange år dekkes du av kapasitetsgarantien, som sikrer deg en viss battergikapasitet en gitt periode,

Kjørelengde i kilometer: I hvor mange km dekkes du av garantien.

Garanti forutsetter servic: Kreves det at du følger bilens serviceprogram fo at garantien skal være gyldig?

Merkesverksteder har utstyr for å utføre kapasitetskontroll: Har merkets serviceverksteder nødvendig utstyr for å kontrollere batteriets  gjenværende kapasitet?

Kapasitetskontroll utføres på forespørsel: Tilbyr merket å kontrollere gjenværende kapasitet på ditt batteri.

 

 

Nr Merke 2023 2018
1 Mercedes-Benz 49,6 32,4
2 Tesla 48,9 11,4
3 Audi 46,5 *
3 BMW 46,5 41,7
3 Citroën 46,5 37,4
3 Cupra 46,5 *
3 DS 46,5 *
3 Fiat 46,5 *
3 Hyundai 46,5 44,3
3 Mini 46,5 *
3 Opel 46,5 36,2
3 Peugeot 46,5 37,4
3 Polestar 46,5 *
3 Renault 46,5 38,7
3 Seat 46,5 *
3 Skoda 46,5 *
3 Volkswagen 46,5 41,7
18 Jaguar 45,7 *
19 BYD 45,0 *
19 Maxus 45 *
21 Ford 44,2 21,0
21 Nio 44,2 *
21 Nissan 44,2 36,2
21 Porsche 44,2 *
21 Subaru 44,2 *
21 Xpeng 44,2 *
27 Lexus 42,5 *
27 Toyota 42,5 *
29 Volvo 41,7 *
30 Seres 41,6 *
31 Honda 41,0 *
31 Mazda 41 *
31 Mitsubishi 41 41,7
34 Kia 39,9 31,2
35 MG 38,2
36 Smart 37,2 23,5
37 Hongqi 36,2 *