Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Fordeler og ulemper ved å kjøpe nybil og bruktbil.

Særnorske forhold bidrar til at nybil ikke er så mye dyrere enn bruktbil som mange tror.

Gunstig med eldre bil med lav kilometerstand

Bruktbilen største kostnad er verkstedutgiftene. Når kilometerstanden passerer 75.000 begynner reparasjonsutgiftene å øke. Etter 100.000 kilometer øker de enda mer for deretter å holde seg ganske stabile ut bilens levetid (faktisk faller når bilen er gammel, men årsaken er trolig at bileiernes vilje til reparasjoner også faller). Norge har verdens høyeste verkstedpriser, og det svekker lønnsomheten av å kjøpe bruktbil. Verkstedprisene i Norge har økt betydelig mer enn nybilprisene de siste fem årene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Nybilen største kostnad er verdifallet. Dette er formidabelt de to første årene. Derfor er det gunstig å kjøpe en 2-3 år gammel bruktbil. Men husk på at du som bruktbilkjøper likevel ikke får glede av hele verdifallet siden du i praksis må legge til bruktbilforhandlerens avanse.

En ett eller to år gammel bil er vanskelig å få tak i. En god del av nybilsalget i Norge er i firmabilmarkedet. Disse er gjerne leaset, og leasingkontrakten løper normalt i tre år. Det betyr at den nyeste bruktbilen du kan få tak i, oftest er tre år gammel.

Biler blir stadig bedre. Service og driftskostnadene er minimale den første tiden. Det vanligste er at service er påkrevd ved 20.000 km eller ett år. Det som inntreffer først.

Verdifallet på nyere biler er lavere i Norge 

I Norge er faktisk prisforskjellen mellom nybil og bruktbil unormalt liten. Årsaken er de høye norske bilavgiftene som har tvunget uforholdsmessig mange over i bruktbilmarkedet med det resultat at trykket og prisene på bruktbiler har holdt seg høyt. Dette har kommet nybilkjøperne til gode. Men de siste årene har verdifallet på nybiler begynt å nærme seg samme nivå som ellers i Europa. Likevel er det et stykke igjen, og antagelig vil heller aldri verdifallet komme dit.

Verdifallet later til å endre seg litt over tid. I perioder der det for eksempel er høy bruktimport som presser bruktprisene ned (typisk ved sterk norsk krone) uten at nybilprisene faller tilsvarende, vil nybilens verdifall bli ekstra stort de to første årene.

I andre perioder der det er press på nybilprisene og forhandlerapparatets avanse, vil man kunne oppleve fall i nybilprisene uten at bruktprisene i stor grad påvirkes. Men uansett hvordan man snur og vender på det vil biler ha det største verdifallet de to første årene.

Rentekostnaden

Rentekostnaden taler entydig i retning av at du bør kjøpe brukt. Rentekostnaden for å finansiere en bil med snittverdi 350.000 i tre år, er selvfølgelig høyere enn en bruktbil som har snittverdi 250.000 i tre år. Forsikringspremien for en nybil er litt høyere enn for en brukt bil. Men det er kun snakk om noen ekstra hundrelapper i året. Men her stopper også listen med argumenter for at bruktbil er billigere enn ny.

Avdragene på lånet er derimot ingen kostnad og skal holdes utenfor. Verdifallet er kostnaden enkelte forveksler med avdragene. Teller du med både verdifall og avdragene teller du verdifallet to ganger. Men det er uansett en god regel å betale avdrag noenlunde i takt med verdifallet. Da unngår du at bilbytte øker belåningen din.

Men før eller siden vil du måtte bytte slitedeler. Dette er for eksempel bremseklosser, bremseskiver, foringer flere steder i forstillingen, dekk, registerreim, støtdempere, hjullager, clutch, eksosanlegg og kanskje katalysatoren. Smarte Pengers egen verkstedundersøkelse viser at reparasjonsbølgen så smått starter ved 75.000 kilometer. Dessuten har man da gjerne eiet bilen i fem år som er fristen for reklamasjoner i følge Forbrukerkjøpsloven. Reparasjoner kan ikke lenger kreves betalt av forhandleren.

Kjøper man bruktbilen på 60.000 kilometer og kjører den kanskje til 150.000, og må man påregne alle de sure reparasjonene. Selv om bruktbilen har lavere verdifall og rentekostnad enn en ny bil, kan reparasjonsbølgen oppveie mye av dette.

En splitter ny bil faller om lag 50 prosent i verdi i løpet av de tre første årene. Men selv om nybilen faller 50 prosent, får ikke den neste eieren av bilen full glede av dette prisavslaget. Bruktbilkjøperen må nemlig betale både provisjon til bilforhandleren og omregistreringsavgift. Derfor er prisen bruktbilkjøperen betaler for den tre år gamle bilen, kanskje bare omlag 35 prosent lavere enn den opprinnelige nybilprisen.

De fleste som kjøper en tre år gammel bil i dag, gjør handelen gjennom en merkeforhandler. Forhandlerne flikker på bruktbilene de kjøper slik at de er i god stand. Derfor gir også forhandlere visse garantier for relativt nye bruktbiler. Selv om man kan skaffe bilen billigere gjennom privatpersoner, er bilkjøperne derfor villig til å betale mer for den økte tryggheten en handel gjennom merkeforhandler gir.

Bør eie bilen i 6-7 år

Det absolutt dyreste man kan gjøre er å kjøpe splitter ny bil og selge den etter bare noen få år, typisk tre år. Da pådrar man seg et stort verdifall uten å få glede av bilens beste økonomiske leveår, nemlig fra 30.000-75.000 kilometer da både verkstedkostnadene og verdifallet er lavt.

Det er også grunnen til at leasing er dyrt i forhold til å eie den i seks år. I praksis kjøper man da en splitter ny bil som man selger etter tre år. Kostnadsmessig er det i alle fall det man gjør, selv om man rent teknisk leier bilen.

Det samme gjelder dersom man kjøper en nyere bruktbil, for eksempel en tre år gammel bil gjennom forhandler. Eier du bilen over flere år, fordeler du forhandlers provisjon og omregistreringsavgiften over flere år. Men det innebærer større økonomisk risiko å eie en gammel bil.

Som de nedenstående beregningene viser er det ikke veldig stor forskjell på å eie en ny bil og en nyere bruktbil, hvis du kjøper merkene som faller minst i verdi. Det kan faktisk vise seg at det nesten er like dyrt eller billig å eie en ny bil i 6 år, som det er å kjøpe en to år gammel bil og eie den i fire.

Eksempel

Merk at dette er et anslag. Kostnadene vil variere fra bil til bil og fra eier til eier.

For å gjøre beregninger selv kan du bruke Bilkostnadskalkulatoren for nybil og Bilkostnadskalkulator brukt bil.

I dette regnestykket har vi lagt til grunn en eiertid på tre år, der vi har beregnet gjennomsnittskostnaden for en ny bil. Eksemplet er delt i tre, først forutsetningene, dernest de faste kostnadene, og til slutt de variable kostnadene.

Ut fra forutsetningene som er gjort de årlige kostnadene vil den tre år gamle bilen ha en gjennomsnittskostnad på 86.000 kroner per år i de tre årene. Den nye bilen vil ha en årskostnad på 105.000 kroner. En forskjell på 19.000 kroner per år.

Dette gir en kilometerpris på 7,67 kroner for den nye bilen, og 6,40 kroner for den brukte. Per dag blir dette 315 kroner for den nye, og 263 kroner for den brukte.

Forutsetninger: Ny bil Tre år gml
Kjøpspris i dag 400 000 275 000
Restverdi etter tre år 240 000 182 000
Sum verdifall i tre år 160 000 93 000
Omregistrering 0 7 000
Rente 6,00% 6,00%
Drivstoffpris 20 20
Kjørelengde 15 000 15 000
Drivstoff-forbruk per mil 0,70 0,75
Faste kostnader per år:
Verdifall ink omregistrering 53 000 33 000
Rentekostnader etter skatt 15 000 10 000
Forsikring (ansvar + kasko) 6 000 6 000
Trafikkforsikring 3 000 3 000
Sum faste kostnader 77 000 52 000
Variable kostnader per år:
Drivstoff 21 000 23 000
Service 3 000 4 000
Reparasjoner 2 000 5 000
Vedlikehold (vask, rekvisita ol) 3 000 3 000
Dekk 3 000 3 000
Bompenger 4 000 4 000
Parkering 2 000 2 000
Sum variable kostnader 38 000 44 000
Sum kostnader per år 115 000 96 000
Pris per kilometer 7,67 6,40
Pris per kjørte kilometer marginalt 2,13 2,53
Pris per dag 315 263

Alle tall er rundet av til hele tusen.«Pris per kilometer» inkluderer også de faste kostnadene (F.eks rente og aldersrelatert verdifall). «Pris per kjørte kilometer marginalt» viser kun kostnader som påvirkes av bruken.

 

Les også:

Kjøp av bil - oversikt

Kjøp av bruktbil

Hvor mye bør du bruke på bil

Privatleie av bil

Bruktbilpriser

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for brukt bil.

Bilkjøpskalkulator
Kalkulatoren gir deg en modell for å kunne sammenligne et nybilkjøp, med kjøp av en tilsvarende brukt.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på gå gå én bilmodellklasse ned.

Privatleie av bil (leasing) - kalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie eller eie bilen over en treårsperiode.

Bilkollektivkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du kan spare på å gå inn i et bilkollektiv, i stedet for å eie bilen selv.