Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Verdifallet er største bilkostnad de første årene, men fra 75.000 km begynner verkstedkostnadene å øke markert.

Den største kostnaden for bil er verdifallet. Både for ny og bruktbil er dette størst første året. Omtrent fra 75.000 kjørte kilometer begynner verkstedkostnadene å ta seg opp.

Dette er de forskjellige bilkostnadene:

  • Verdifall
  • Rentekostnader
  • Forsikring
  • Trafikkforsikringsavgift
  • Drivstoffutgifter
  • Bomstasjon
  • Service
  • Reparasjoner
  • Vedlikehold
  • Dekk

De ulike kostnadene

Verdifallet:
Utgjør bilens største kostnad. Verdifallet er i de aller fleste tilfellene størst det første året. For en nybil kan du forvente 20 prosent første året. Deretter om lag 14 prosent av bruktprisen fra det andre året, synkende til 10 prosent det sjette året. Og fra den sjette året 10 prosent årlig. Les mer om bilens verdifall.

Rentekostnad:
Alle har en rentekostnad, også om du har kjøpt bilen med oppsparte midler. Hvis du for eksempel bare har brukt egenkapital, er det den tapte innskuddsrenten som er din rentekostnad.

Har du tatt opp et billån, bakt inn bilkjøpet i boliglånet, eller har lån ved siden av (typisk boliglån) som utgjør minst bilens kjøpesum, er det lånerenten som er din rentekostnad.

Utgjør dine samlede lån mindre enn bilens kjøpesum, er det gjennomsnittet av din lånerente og innskuddsrente som utgjør din rentekostnad.

Forsikringskostnad:
Forsikringskostnaden varierer stort med eierens alder og bilbonuspoeng. Bilens alder spiller mindre rolle. Les mer om bilforsikring.

Trafikkforsikringsavgift
For 2024 er trafikkforsikringsavgiften for de fleste personbiler 2.774 kroner.

Drivstoff-forbruk:
I bilens kjøpsdokumentasjon finner du informasjon om drivstofforbruket. Men dette er beregnet under urealistiske optimale forhold. Du bør minst legge til minst 15 prosent, i mange tilfeller mer. Men aller best er å gjøre målinger selv ved bruk av bilens kjørecomputer.

Servicekostnad:
Annenhver service er stor og liten. Stor service koster om lag 8.000 kroner på merkeverkstedene eller mer. Kostnadene er en del lavere på ikke-merke-verkstedene. Og garantien gjelder like fullt om du har gjennomført service utenfor merkeverkstedene.

Reparasjonskostnader:
Forventede reparasjonskostnader er små for de fleste nye biler. Alle feil er jo dekket av kjøpsloven. Det er bare reparasjoner som du selv er skyld i som er aktuelle. Selv om du har høy bonus på bilforsikringen, lønner det seg stort sett ikke å la kaskoen dekke skader under 10.000 kroner. Derfor må også småskader inn i denne kostnadsposten.

Les mer om sannsynlige reparasjonsutgifter.

Vedlikehold:
Dette er småkostnader utover service og reparasjoner. Dette er typisk vask og diverse rekvisita du kjøper til bilen. 

Dekk:
Dekk må skiftes om lag hvert femte år. Her kan du søke opp tester av dekk

Totalkostnad og marginalkostnad

Total kostnad: Bilens totale kostnad summerer alt. Både renter, verdifall, drivstoff, forsikring, service, etc. Gjennom din eiertid viser den totale kostnaden hver eneste krone bilen har kostet deg.

Marginalkostnaden for én ekstra kilometer: Men hvilke kostnader påløper egentlig når du bruker bilen? Rentekostnadene er for eksempel akkurat de samme om bilen står i garasjen eller du tar deg en kjøretur til Sverige for å kjøpe billig mat.

Når vi holder utenfor alle faste kostnader som ikke påvirkes av bruken (rente, årsmodellrelatert verdifall, basisprisen i forsikringen, etc) får vi kostnaden som påløper ved å kjøre bilen en ekstra kilometer.

Dersom du uansett ønsker å eie en bil, og skal sammenligne kostnaden ved å bruke bilen opp mot alternativ transport (fly, tog, buss, etc), er det den marginale kostnaden du skal anvende. Mesteparten av verdifallet er for eksempel knyttet til bilens alder. Økt kjørelengde betyr bare litt for verdifallet. Derfor må mesteparten av verdifallskostnaden holdes utenfor når de marginale kostnadene beregnes. Grovt sett kan du anslå den marginale kostnaden til 2 kroner milen. Men jo dyrere bil, desto høyere kostnad.

Med bruk av bilkostnadskalkulatorene kan du beregne både totalkostnad og marginalkostnad for bruktbil. Planlegger du å kjøpe splitter ny bil benytter du denne kalkulatoren for totalkostnad for nybil.

Eksempler på totale kostnader ved bilhold

Her er to eksempler på kostnadsnivået ved kjøp av ny bil. Merk at dette er et anslag, kostnadsnivået vil variere omkring dette.

I dette regnestykket har vi lagt til grunn en eiertid på tre år på for to typer biler, liten bil og mellomklasse. Selve eksemplene er delt i tre, først forutsetningene, dernest de faste kostnadene, og til slutt de variable kostnadene.

Ut fra forutsetningene som er gjort vil mellomklassebilen koste 107.300 kroner per år. Med 14.000 kilometer i kjørelengde per år, gir dette en gjennomsnittlig kilometerpris på 7,66 kroner. Per dag blir dette 294 kroner.

Forutsetninger: Liten bil Mellomklasse  
Kjøpspris i dag 200 000 400 000  
Kjørelengde 8 000 14 000  
Restverdi etter tre år – i prosent 60% 60%  
Restverdi etter tre år – kroner 120 000 240 000  
Sum verdifall i tre år 80 000 160 000  
Rente 6,00% 6,00%  
Drivstoffpris 20,00 20,00  
Drivstoff-forbruk per mil 0,70 0,70  
Faste kostnader per år:      
Verdifall 26 667 53 333  
Rentekostnader etter skatt 7 488 14 976  
Forsikring (ansvar + kasko) 7 000 8 000  
Trafikkforsikringsavgift 2 774 2 774  
Sum faste kostnader 43 929 79 083  
Variable kostnader per år:      
Drivstoff 11 200 19 600  
Service 2 000 3 000  
Reparasjoner 800 2 100  
Vedlikehold (vask, rekvisita ol) 2 000 2 000  
Dekk 1 000 1 500  
Sum variable kostnader 17 000 28 200  
Sum kostnader per år 60 929 107 283  
Pris per kilometer 7,62 7,66  
Pris per dag 167 294  
Pris per kjørte kilometer marginalt 2,13 2,01  

Med stor bil kan du forvente om lag 40 prosent høyere kostnader enn mellomklassebilen.

Beregn selv med bilkostnadskalkulatorene

Vi har laget egne kalkulatorer for ny bil og bruktbil:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for brukt bil.

Bilkostnader ved forskjellig eiertid

Hvor dyr bilen er i anskaffelse, kjørelengde, forsikringsbonus, drivstoff-forbruk, verdifall, reparasjoner og service, er alle faktorer som påvirker kostnadene.

Tabellen under tar utgangspunkt i en ny mellomklassebil til 350.000 kroner. Årlig kjørelengde er 15.000 km. Dvs en 2 år gammel bil har en kilometerstand på 30.000 km, en 4 år gammel bil en kilometerstand på 60.000 km, osv. For en to år gammel bil er kjøpsprisen 251.000 kroner, etter 4 er kjøpsprisen 192.000 kroner, og etter 6 år er kjøpsprisen 154.000 kroner.

  Eiertid
Alder 2 år 4 år 6 år
Ny (0 år) 102 500 86 500 76 900
2 år 84 700 75 500 73 000
4 år 74 600 70 000 65 200
6 år 72 600 65 600 61 900

Har du den nye bilen i seks år, istedet for i 2 år, synker de årlige kostnadene med over 25.000 kroner per år. 

Tabellen viser også at en seks år gammel bil får over 36.000 kroner i lavere årlige utgifter enn å kjøpe den ny. 

Forutsetninger for kjøpsprisene på bruktbil:

Alder Kjøpspris
Ny (0 år) 400 000
2 år 303 000
4 år 233 000
6 år 189 000

Se også:

Bilkostnader - verdifall

Bilkostnader - reparasjoner

Skal du kjøpe ny eller brukt bil?

Kjøp av bruktbil - teknisk stand

Kjøp av bruktbil - slik går du frem

Bilavgifter

Bruktbilpriser

Omregistreringsavgift bil

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for brukt bil.

Bilkjøpskalkulator
Kalkulatoren gir deg en modell for å kunne sammenligne et nybilkjøp, med kjøp av en tilsvarende brukt.

Bildelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du kan spare på å gå inn i et bilkollektiv, i stedet for å eie bilen selv.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på gå ned én bilmodellklasse.

El-bil kalkulator
Sammenligner kostnadene ved å eie en el-bil mot en vanlig bil.

Privatleie av bil (privatleasing) - kalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie eller eie bilen over en treårsperiode.

Billånskalkulator
Billånkalkulatoren inneholder «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.