Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Er det hos merkeforhandler, øvrige bilforhandlere, auksjon eller gjennom privatperson?

Bruktbiler selges av merkeforhandlere, bilforretninger, privat eller på auksjon. Det sier seg kanskje selv hva som er tryggest, men det kan være greit å vite hva det innebærer at du kjøper bil av de forskjellige, samt vite hvordan du kan sikre kjøpet når du handler privat.

Merkevareforhandleren

Kjøp hos en nybilforhandler med bruktbilavdeling er som hovedregel det absolutt tryggeste. De er i de aller fleste tilfellene seriøse, og har sitt rykte å tenke på. I tillegg får du god informasjon om bilen, blant annet gjennom forhandlerens egen tilstandsrapport.

Slike forhandlere er som oftest medlem i Norges Bilbransjeforbund og bruker deres tilstandsrapport. Denne er utarbeidet i samarbeid med Forbrukerrådet. Sjekk at denne er skikkelig utfylt. Selgeren står da ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Tilstandsrapporten blir dermed et viktig dokument som du kan bruke dersom det skulle oppstå problemer.

En annen fordel er at bilen høyst sannsynlig er grundig gjennomgått, og at feil og mangler er utbedret. Da slipper du å tenke på det etter at du har kjøpt bilen. Dessuten har merkevareforhandlerne et godt datasystem der hele bilens livsløp er registrert. Ofte avdekker derfor merkeforhandleren om bilens kilometerstand er jukset med.

Hvilke eiere den har hatt, hvilke reparasjoner den har gjennomgått, og om den har vært innblandet i kollisjoner, kan også avdekkes. Å vite om bilen har vært firmabil, leasingbil eller eid av en privatperson er viktig for å vurdere om den er behandlet pent eller dårlig.

Seriøse forhandlere gir som regel gode bruktbilgarantier, og de er mer lydhøre for klager som du måtte ha. Ulempen ved å velge en slik forhandler er at bilen som oftest blir dyrere. Det du må betale ekstra, kan fort lønne seg hvis du unngår å gjøre et dårlig kjøp.

Bruktbilforretning

Dersom du vurderer å kjøpe bilen hos en vanlig bruktbilforretning, blir usikkerheten straks større. Ofte er opplysningene om bilen mer mangelfulle og tilstandsrapportene bør du ikke blindt stole på. Skaff deg en egen, nøytral sjekk, for eksempel hos NAF. Da vet du mer om bilen.

Bruktbilselgere er dessuten mindre villige til å rette på eventuelle feil og mangler. Bilen kan se fin ut, men hva skjuler seg under lakken?

En tredje risiko er at konkurshyppigheten tradisjonelt har vært større hos bruktbilforretningene enn hos merkevareforhandlerne. Har du betalt bilen og ikke fått den, vil en eventuell konkurs kunne få fatale følger for deg.

Bruktbilforretninger opererer ofte i et annet marked enn merkevareforhandlere. Merkevareforhandlere kvier seg for å motta gamle biler fra kundene som kjøper nye eller nesten nye biler. Disse bilene er vanskeligere å selge for merkevareforhandlerne. Kundene kommer til en merkevareforhandler for å kjøpe nye eller relativt nye biler. Biler som er av en litt eldre årgang blir derfor i større grad omsatt hos en bruktbilforretning. Bruktbilforretningene er derfor nyttige steder å lete for deg som er på utkikk etter eldre, men brukbare biler i de lavere prisklassene.

Auksjon

Her gjelder det å trå ytterst varsomt. Særlig gjelder dette hvis du ikke har særlig greie på bil. Prisene er ofte ikke så lave som du kan få inntrykk av. Dessuten er rettighetene dine begrenset.

Grundigheten på tilstandsrapporten som er vedlagt bilen avgjør risikoen. Følger det kun med en overfladisk tilstandsrapport, bør du styre unna auksjon om du ikke er bilkyndig. En svak tilstandsrapport betyr at du i større grad enn ellers overtar risikoen for feil og mangler. Det blir meget vanskelig å påpeke mangler senere, som du kanskje burde sett tidligere. Retrettmulighetene er i realiteten meget små.

Privat kjøp

Ved et privat kjøp er du overlatt til deg selv. De fleste bilsaker hos Forbrukerrådet er krangler mellom privatpersoner. Det betyr at du bør være ekstra forsiktig.

Det første du bør tenke på er å skaffe deg en egen tilstandsrapport. Hvis du ikke er spesielt bilkyndig selv, er dette et ufravikelig krav ved privat kjøp. Men uansett om du har greie på bil eller ikke, er det greit å kunne legge tilstandsrapporten på bordet ved eventuelle uenigheter senere.

Som kjøper kan du avtale med selger å ta med bilen til ditt lokale verksted for sjekk, eller velge NAF-test, som koster 2750 kroner (2290 kroner for medlemmer). Særlig hvis bilen er gammel, er sannsynligheten stor for skjulte kostbare mangler.

Utgifter til NAF-test eller verkstedsjekk kan benyttes om en del av prisforhandlingen. Du kan si «jeg tar bilen til den prisen, men jeg må sjekke at det du forteller om bilen er riktig. Derfor ønsker jeg at du bringer bilen til NAF/verksted-sjekk»

Enkelte selgere har selv utstyrt bilen med NAF-test.

Også bilprisen er meget usikker. Her kan du både gjøre et kupp og brenne deg skikkelig. Før du går inn i forhandlinger om prisen, bør du sjekke hva som er den vanlige listeprisen for den aktuelle bilen. Da vet du mer om hvilket prisnivå du bør legge deg på.

Bruk Smarte Pengers kalkulator for beregning av bruktbilpris.

Det er dessuten mer papirarbeid og usikkerhet rundt selve transaksjonen hvis du kjøper privat. Du og selger må selv levere inn salgsoppgaver for å omregistrere bilen. Men generelt vil det være slik at en bil solgt privat koster mindre enn samme bil solgt hos forhandler. Forhandleren skal jo ha fortjeneste. For at dette skal være tilrådelig, bør du vite mye om bil. Husk å sjekke eventuelle heftelser og få disse slettet.

 

Se også:

Kjøp av bruktbil

Kjøp av bruktbil – sjekkliste

Kjøp av bruktbil – gunstigst kilometerstand

Skal du kjøpe ny eller brukt bil?

Bruktbil - kvalitetsundersøkelser

Bruktbilpriser

Kalkulatorer:

Beregn årlige kostnader for bruktbil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Beregn årlige kostnader for ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Beregn kostnaden nybil versus bruktbil
Sammenligner nybilkjøp med en tilsvarende brukt bil.