Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kjøp av bruktbil kan deles inn i tre faser. Det du bør gjøre før kjøpet, i kjøpsfasen, og ved kjøpet.

Bruktbilkjøperen kan gå i mange feller. Vi skal gå gjennom de viktigste forholdene du må vurdere når du kjøper bruktbil. På den måten øker du sannsynligheten for å gjøre et godt og sikkert kjøp, og unngår å gjøre de mest vanlige feilene.

Markedsprisen på bilen

Før du skal kjøpe en bil bør du sette deg inn i hvilket markedsnivå det er på bilene (og modellvariantene) du er interessert i.

Du kan blant annet sjekke bilens markedspris ved hjelp av bruktbilpriskalkulatoren. Prisene er basert på et svært stort antall bruktbiler og er stipulert salgspris mellom privatpersoner, altså ikke på-ruta-pris, som gjerne har innlagt et visst prutningsmonn.

Det er også flere måter du kan sjekke nivået på. Her kan du lese mer om bruktbilpriser.

Kilometerstandens betydning

Som en veiledende sats kan du trekke fra 50 øre pr overkjørte kilometer utover normal årlig kjørelengde. Normal årlig kjørelengde for en mellomklassebil er 16.000 km, mens en liten bil har 13.000 km. De 50 ørene gjelder for bruktbil med bensinmotor til 150.000-200.000 kroner, ifølge Rødboka AS. For rimeligere biler er fratrekket lavere og for dyrere biler er det høyere. Dieselbiler har om lag 20 prosent lavere fratrekk.

Er bilen underkjørt, fraviker verdien litt mindre enn satsen ovenfor.

Verkstedutgiftene starter normalt å øke fra 75.000 km og frem til om lag 100.000 km for deretter å stabilisere seg. Derfor kan det være gunstig å kjøpe en bil med lav svært kilometerstand for å da nytte av årene før verkstedutgiftene øker på. Derfor bør nok prisjusteringen for over/underkjørte kilometer være større forskjell mellom en bil med 30.000 km og en med 60.000 km enn mellom en bil med 130.000 km og 160.000 km.

Les mer om betydningen av hva som er gunstigst kilometerstand.

Sjekk av kilometerstand

Hvis du etter den tekniske gjennomgangen er i tvil om kilometerstanden er korrekt, bør du kontakte merkeverksted for en ekstra kontroll av kilometerstand. Dersom bilens service og/eller EU-kontroll er utført på ikke-merkeverksted, er det vrient å sjekke. Du kan spørre selger om hvor bilen sist hadde EU-kontroll/service og kontakte verkstedet. Kilometersvindel er dessverre utbredt.

Bilens tilstand

Det er nærmest ufravikelig at det skal foreligge en tilstandsrapport, enten at selger stiller med sin eller at du skaffer deg din egen. Dersom du kjøper hos en merkevareforhandler kan du gå ut fra at deres tilstandsrapport er reell.

Ved kjøp gjennom bruktbilforretning eller privat må du skaffe deg din egen hvis det ikke foreligger en. Både NAF, KNA og MA kan undersøker bilen. Husk på at du må foreta bilsjekken før du betaler. Etterpå er det vanligvis for sent.

Når du skal se på bilen er det en rekke ting du bør sjekke. Hva du skal se etter kan du se av disse tekniske sjekklistene:

Teknisk sjekkliste ved kjøp av bruktbil.

Kjøp av bruktbil - sjekkliste for elbiler

Billån

Det er mange alternative måter å finansiere bilen på. De tre hovedalternativene for å finansiere bruktbilen er lån med pant i bilen, lån med pant i boligen, og finansiering fra bilforhandleren (spesielt med subsidiert rente).

Se Guide til billån

Her finner du det billigste billånet

Heftelser på bilen

Du bør alltid sjekke om det er heftelser på bilen. En heftelse betyr at selgeren har lånt penger med pant i bilen. Når du tar over bilen, følger pantet med. Det betyr ikke at du er ansvarlig for gjelden, men at långiver kan tvangsselge bilen hvis låntakeren (selgeren) misligholder lånet.

Det kan lønne seg å bestille en pantattest hvis det ikke er heftelser på bilen. Da har du dokumentasjon på at du var i god tro senere hvis det skulle oppstå en tvist. Det er lurt å gjøre dette på selve kjøpsdagen, slik at selger ikke kan rekke å stifte gjeld på bilen før du overtar den. Det er gratis å få pantattesten tilsendt på epost.

Servicehefte

Servicehefte må følge med, det gir en god historikk på bilen. Sjekk at alle serviser er fulgt. Dette kan ha betydning for garantier ved at forhandleren du har kjøpt bilen av krever at serviceintervallene er fulgt.

Formalitetetene ved kjøp og salg av bil

Det er en rekke formaliteter som skal ordnes ved kjøp og salg av en bil. Du kan lese mer utfyllende om disse punktene i denne artikkelen: Formalitetene ved kjøp og salg av bil.

Kontrakt
Skriv alltid kontrakt. Alt som selgeren forteller muntlig må ned i kontrakten. Muntlig informasjon er for så vidt juridisk bindene, men ender gjerne opp som påstand mot påstand. Uten en kontrakt er det vanskelig å komme noen vei dersom problemene oppstår.

EU-godkjent
Sjekk om bilen er EU-godkjent. Men husk på at EU-kontrollen sier lite om bilens tekniske stand, kun at bilen er lovlig å kjøre med.

Rettmessig eier av bilen
Be selger viser identifikasjon og vognkort. Du kan også sjekke hvem som er eier av bilen ved å sende inn REGNR (mellomrom) og registreringsnummeret på bilen og send meldingen til telefonnummer 2282. Du får etter kort tid informasjon om hvem som eier kjøretøyet.

Betaling
Du har flere betalingsalternativer som betaling via nettbank, Vipps, bankremisse, og kontanter. Lån som har pant i bilen bør innfris i sin helhet i forbindelse med betalingen for bilen.

Nøkler
Sjekk at begge nøklene er med, og at de passer.

Annonsen
Ta vare på annonsen og eventuelle eposter og SMS mellom dere. Alt som selger har beskrevet om bilen forplikter. Er det avvik fra hva selger har sagt, har kjøper klagerett.

Salgsmelding - Eierskifte
Salgsmeldingen (melding om eierskifte) kan leveres på nettet. Som selger begynner du med å en salgsmelding til kjøper via Din Side på vegvesen.no.

Omregistrering
Etter at salgsmeldingen er godkjent kan bilen omregistreres. Det er kjøper som er ansvarlig for at omregistreringsavgiften blir betalt.

For å kunne omregistreres må bilen være forsikret, og den må være godkjent i EU-kontroll.

Les mer om omregistreringsavgift.

Forsikring
Kjøper må sørge for å tegne forsikring fra den dagen salgsmeldingen er godkjent av begge (vedtaksdato).

Forsikringen for selger opphører dagen før begge har godkjent salgsmeldingen.

Guide til bilforsikring

Bompengebrikke/Autopass
Selger må fjerne autopassbrikken fra bilen. Den må også fjernes fra autopass-avtalen. 

Parkeringsbøter
Parkeringsbøter følger også med bilen. Dette bør du sjekke opp, slik at du kan rydde dette av veien før du overtar bilen.

Garanti

En garanti som følger bilen skal gi bedre rettigheter enn det kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven gir deg.

Det er flere typer garantier:

Nybilgarantien følger bilen. I de fleste tilfellene selges bilene med fem års garanti (noen få med 7 år). Denne garantien følger bilen. Kjøper du en bruktbil som er 3 år, vil det derfor være to år igjen av nybilgarantien. Det er vanlig at bilforhandlere krever at serviceintervallene er fulgt for at garantien skal gjelde.

Les mer om bilenes nybilgaranti.

En bruktbilgaranti får du fra forhandleren, og varer fra du kjøper bilen. Hva som ligger i garantien vil være ulikt, avhengig av hvilken forhandler du har kjøpt bilen av. Du må derfor sjekke hva som ligger inne i denne garantien.

Kjøpere av bruktbiler fra private kan tegne en forsikring på Finn.no hos If Skadeforsikring - If Bruktbilgaranti. Prisen på denne ser du i bilannonsen. Forsikringen gjelder i 6 måneder, eller 8.000 km (12 mnd - 16.000 km ved forsikring i If). Gjelder for de fleste biler under 12 år.

Klagerett

Kjøpsloven gir klagerettigheter ved handel mellom privatpersoner. Reklamasjonsretten gjelder i to år fra kjøpstidspunktet, men i praksis er det svært begrenset hva du kan påberope av feil og mangler etter to år. Ved kjøp fra privatpersoner er det to års klagefrist. Ved kjøp fra forhandler er det fem års reklamasjonsfrist.

Kjøper kan klage på feil og mangler som var tilstede når bilen ble overtatt, men ikke opplyst om fra selger. Deler som slites ol vil det ikke kunne klages på. Alder på bilen har også betydning.

Hvis bilen "selges som den er" betyr ikke det at selger er fritatt for ansvar. Selger har opplysningsplikt om vesentlige feil og mangler. Hva som er vesentlig vil endre seg noe med bilens alder. Jo eldre bilen er jo mindre kan du forvente av den. Men kjøper du en bil som det viser seg har en vesentlig skjult mangler, har du rett til kompensasjon. Viser det seg for eksempel at forstillingen er ødelagt uten at det er opplyst, har du en god klagesak.

Kjøper har en undersøkelsesplikt. Feil som strengt tatt burde vært oppdaget på besiktigelsen eller under prøvekjøringen kan du ikke klage på. En bruktbil er tross alt brukt, så kjøper kan ikke forvente en feilfri bil.

Kompensasjonen for en feil eller mangel kan innebære at selger utbedrer feilen for egen regning. Eventuelt at selger betaler kjøper det oppretting koster.

Les mer om kjøpsloven.

Les mer om rettigheter ved privatkjøp.

 

Se også:

Guide til salg av bruktbil

Bilkostnader oversikt

Bilkostnader - verdifall

Bilkostnader - reparasjoner

Skal du kjøpe ny eller brukt bil?

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for brukt bil.

Bilkjøpskalkulator
Kalkulatoren gir deg en modell for å kunne sammenligne et nybilkjøp, med kjøp av en tilsvarende brukt.

Bildelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du kan spare på å gå inn i et bilkollektiv, i stedet for å eie bilen selv.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på gå ned én bilmodellklasse.

El-bil kalkulator
Sammenligner kostnadene ved å eie en el-bil mot en vanlig bil.

Privatleie av bil - kalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie eller eie bilen over en treårsperiode.

Billånskalkulator
Billånkalkulatoren inneholder «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.