Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Firmabilskatten utgjør normalt 40.000 til 100.000 kroner, avhengig av nybilprisen og din marginalskatt.

Tabellen under viser hvor stor skatten blir i 2023 for biler i ulike prisklasser.

I tabellen er det er forutsatt at skatten du får av påslaget for firmabilen er 43,4 prosent. Denne marginalskatten har du i inntektsområdet 642.950 kroner til 926.800 kroner i 2023. Marginalskatten er 46,4 prosent på inntekter over 926.800 kroner.

Det er altså bilens nypris inkludert alt ekstrautstyr som er grunnlaget for beregningen av firmabilfordelen. Dette gjelder også når firmabilen er brukt.

Les mer om firmabilbeskatningen.

I tabellen er det tatt med to nivåer for firmabilbeskatning.

  1. Biler som kjører under 40.000 km og er yngre enn 3 år, der grunnlaget er 100 prosent av nybilprisen.
  2. Biler som enten kjører over 40.000 km, eller er over tre år, der grunnlaget er 75 prosent av nybilprisen.

Du kan også bruke firmabilskatt-kalkulatoren for å regne ut skatten både for 2022 og 2023.

Elbiler dyrere i 2023

Siden grunnlaget har økt med 20 prosentpoeng av bilens nybilpris har firmabilskatten økt på elbiler.

I tabellen under ser du hvor mye skatten har økt med ved ulike priser på bilen. Det er forutsatt en marginalskatt på 43,4 prosent.

Med en bil til 600.000 kroner har skatten økt med 10.416 kroner.

Bilpris Økt påslag Økt skatt
300 000 18 000 7 812
350 000 19 880 8 628
400 000 17 880 7 760
500 000 20 000 8 680
550 000 22 000 9 548
600 000 24 000 10 416
650 000 26 000 11 284
700 000 28 000 12 152
800 000 32 000 13 888
1 000 000 40 000 17 360

Dette er skatten du må betale for firmabilen

Dette blir skatten for firmabiler i 2023. Her ser du skatt for firmabiler yngre enn tre år, og biler som er eldre enn dette. For elbiler er det ikke noen forskjell fra fossilbiler.

Av tabellen ser du at en firmabil til 500.000 kroner gir en skatt på 58.104 kroner. Denne reduseres til 47.254 kroner hvis bilen er eldre enn 3 år.

Nye biler
Bilpris Påslag Skatt
300 000 90 000 39 060
350 000 103 880 45 084
400 000 113 880 49 424
500 000 133 880 58 104
550 000 143 880 62 444
600 000 153 880 66 784
650 000 163 880 71 124
700 000 173 880 75 464
800 000 193 880 84 144
1 000 000 233 880 101 504
Eldre enn 3 år
Bilpris Påslag Skatt
300 000 67 500 29 295
350 000 78 750 34 178
400 000 90 000 39 060
500 000 108 880 47 254
550 000 116 380 50 509
600 000 123 880 53 764
650 000 131 380 57 019
700 000 138 880 60 274
800 000 153 880 66 784
1 000 000 182 960 79 405

Dette var skatten for 2022:

Dette blir skatten for firmabiler i 2022. Her ser du skatt for firmabiler yngre enn tre år, eldre enn dette, og for el-biler.

Av tabellen ser du at en firmabil til 500.000 kroner gir en skatt på 57.705 kroner. Denne reduseres til 46.855 kroner hvis bilen er eldre enn 3 år.

Har du en el-bil vil skatten reduseres til 49.025. En el-bil vil altså koste 8.680 kroner mindre i skatt.

Nye biler
Bilpris Påslag Skatt
250 000 75 000 32 550
300 000 90 000 39 060
350 000 102 960 44 685
400 000 112 960 49 025
500 000 132 960 57 705
550 000 142 960 62 045
600 000 152 960 66 385
650 000 162 960 70 725
700 000 172 960 75 065
1 000 000 232 960 101 105
Eldre enn 3 år
Bilpris Påslag Skatt
250 000 56 250 24 413
300 000 67 500 29 295
350 000 78 750 34 178
400 000 90 000 39 060
500 000 107 960 46 855
550 000 115 460 50 110
600 000 122 960 53 365
650 000 130 460 56 620
700 000 137 960 59 875
1 000 000 182 960 79 405
Elbil
Bilpris Påslag Skatt
250 000 60 000 26 040
300 000 72 000 31 248
350 000 84 000 36 456
400 000 96 000 41 664
500 000 112 960 49 025
550 000 120 960 52 497
600 000 128 960 55 969
650 000 136 960 59 441
700 000 144 960 62 913
1 000 000 192 960 83 745

Firmabilskatt for yrkesbil

Her kan du velge beskatning etter sjablongmetoden for yrkesbiler, eller etter faktisk privatkjørte kilometer.

Les mer om firmabilbeskatningen.

I tabellen er det her forutsatt at skatten du får av påslaget for firmabilen er 33,9 prosent eller 43,4 prosent. Det er 33,9 prosent skatt i inntekts-intervallet 279.151 kroner til 642.950 kroner. Det er 43,4 prosent skatt i inntekts-intervallet 642.951 kroner til 926.800 kroner. 

Bilpris Påslag 33,90% 43,40%
150 000 22 500 7 628 9 765
200 000 30 000 10 170 13 020
250 000 37 500 12 713 16 275
300 000 45 000 15 255 19 530
350 000 60 000 20 340 26 040
400 000 75 000 25 425 32 550
450 000 90 000 30 510 39 060
500 000 101 440 34 388 44 025

For å beregne påslaget reduseres nybilprisen med 50 prosent, men ikke mer enn 150.000 kroner.

Slik blir skatten hvis du velger kjørte kilometer privat:

Kilometersatsen er 3,40 kroner.

Km Påslag 33,90% 43,40%
2 500 8 500 2 882 3 689
5 000 17 000 5 763 7 378
7 500 25 500 8 645 11 067

Du skal kjøre langt med varebilen før det lønner seg å bruke sjablongmetoden. 

 

Se også:

Guide til firmabil

Skal du ha firmabil eller eie bilen selv?

Guide til kjøregodtgjørelse

Bilskatt

Kalkulatorer:

Firmabilskatt-kalkulator
Regner ut hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.

Firmabilskatt-kalkulator - yrkesbil
Kalkulatoren regner ut hvilken skatt du får når firmabilen er en varebil i avgiftsklasse 2, eller en lastebil under 7501 tonn.

Firma- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.