Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er reglene for betaling av årsavgift på bil.

Årsavgiften skal betales for perioden 1.1. til 31.12. Den må betales innen 21. mars for alle avgiftspliktige motorkjøretøy registrert i motorvognregisteret per 1. januar.

Dersom du ikke mottar kravet, eller mister fakturaen, kan du finne KID-nummer og betalingsopplysninger i Tollvesenets KID-generator.

Fra 2018 erstattes årsavgiften av en trafikkforsikringsavgift. Den vil være på akkurat samme nivå som årsavgiften, men du betaler bare for de antall dager du eier kjøretøyet. Avgiften blir krevd inn sammen med bilforsikringen.

Les mer om trafikkforsikringsavgiften her.

Tidligere eier ansvarlig

Det er den som var registrert som kjøretøyets eier per 1. januar som skal få tilsendt krav om innbetaling av avgiften.

Selger du bilen i perioden 1. januar til 20. mars, må du sørge for at årsavgiften blir betalt av den nye eieren. Du, som tidligere eier, har sammen med ny eier ansvar for at kravet blir betalt. Hvis avgiften ikke blir betalt av ny eier, risikerer du dermed tvangsinnfordring fra Tollvesenet.

Avskilting

For å slippe avgiften må bilen avskiltes før nyttår. Hvis bilen avskiltes i løpet av året får det ingen betydning for størrelsen på årsavgiften.

Vraking

Dersom du vraker bilen innen 20. mars, slipper du å betale årsavgift på den.

Du må levere bilen på en godkjent oppsamlingsplass eller bilopphuggeri som er tilknyttet vrakpantsystemet.

Hvis du vraker bilen før 20. mars, men allerede har betalt årsavgiften, kan du få den refundert av Tollvesenet.

Dersom du ikke rekker å gjøre det før 20.mars, er det mulig å betale halv årsavgift. Men da må du vrake bilen senest 30. juni.

Dersom du bare avregistrerer bilen i løpet av første halvår, får du ikke reduksjon i årsavgiften. For å slippe - eller få halvert - avgiften, må du vrake den.

Stjålet bil

Hvis bilen har vært stjålet i mer enn 30 dager får du fradrag i årsavgiften. Det gis refusjon ut ifra hvor mange dager bilen har vært meldt stjålet.

Dersom et kjøretøy er registrert stjålet per 1. januar i avgiftsåret, vil det ikke bli skrevet ut årsavgift.

Kjøpt bil etter 1 juli

Hvis du kjøper bil etter 1.juli skal du bare betale halv årsavgift. Det samme gjelder hvis du setter skilter på en tidligere avskiltet bil.

For sen betaling

Betaler du årsavgiften senere enn 20.mars koster det 250 kroner i gebyr. Dette gjelder for bil og motorsykkel. For elbil, veteranbil, moped, traktor mv er gebyret på 50 kroner.

Dette er årsavgiften for 2016 og 2017

Årsavgiften differensieres etter type. Blant annet har dieseldrevne biler uten partikkelfilter 475 kroner høyere årsavgift enn andre personbiler.

Hvis avgiften betales for sent, koster det 250 kroner ekstra.

Årsavgiften har i 2017 blitt satt ned for «vanlige» biler.  Slik er avgiftene:

Type kjøretøy 2017 2016
a) personbiler, varebiler, campingbiler, busser, kombinerte biler, lastebiler, samt trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3500 kg. 2 820 3 135
b) dieseldrevne motorvogner som nevnt i bokstav a) som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter. 3 290 3 655
c) årsprøvekjennemerker for motorvogner 2 820 2 820
d) campingtilhengere med egenvekt over 350 kg 0 0
e) motorsykler; trehjuls, lette, mellomtunge og tunge 1 960 1 920
1. Motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter § 9 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy som drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede, 455 445
2. motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter § 6 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy, eller som er utleid på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme k
3. motorvogner som er godkjent og registrert som ambulanse eller som er registrert som begravelseskjøretøy på begravelsesbyrå og lignende,
4. motorkjøretøy som er registrert på kjennemerker med lysegule typer på sort bunn,
5. motorvogner som bare bruker elektrisitet til fremdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller,
6. motorredskap,
7. beltekjøretøy,
8. trekkbiler som ikke faller inn under nr. 1,
9. mopeder,
10. traktorer,
11. motorvogner som er 30 år eller eldre

 

Årsavgiften blir til trafikkforsikringsavgift

Trafikkforsikringsavgiften vil ersatte årsavgiten fullt ut fra 2018. Men den bil innfases i 2017 på den delen av regningen som gjelder for 2018.

Trafikkforsikringsavgiften vil bli betalt sammen med bilforsikringen. Betaler du den halvårlig vil du også betale trafikkforsikringsavgiften halvårig.

Du vil bare betale for de dagene som bilen har vært på veien. De viktige datoene som du ser ovenfor vil da ikke ha noen betydning lenger.

 

Les mer om bilavgifter:

Trafikkforsikringsavgift

Bilavgifter

Engangsavgifter på bil

Avgifter ved bruktbilimport

Omregistreringsavgift på bil

Drivstoffavgifter

Les mer på eksterne nettsider:

Årsavgiften

Forskrift om årsavgift for motorvogn

Kalkulatorer:

Drivstoffavgiftskalkulator
Viser hvor stor prosentandel avgiftene utgjør på bensin og diesel.