I forbindelse med kjøp og bruk av bil er det en rekke forskjellige avgifter du må betale.

Dette er avgiftene du må betale ved kjøp og bruk av bil:

Bompenger kan også defineres som en skatt eller veiavgift.

Eksempel på bilavgifter

Her er et eksempel på hvor mye du må betale i avgifter i 2017. Eksemplet tar utgangspunkt i en ny bil, som dermed blir belastet med engangsavgifter. Som du ser er det betydelige beløp som går til statskassen.

Siden bruktprisene i Norge påvirkes direkte av de høye engangsavgiftene er det riktig å bare ta med andelen av verdifallet. Faller bilen med 40 prosent i verdi, regnes også 40 prosent av engangsavgiftene med.

Du kan regne ut bilavgiftene med kalkulatoren «Engangsavgifter på bil».

Alle engangsavgifter er derfor fordelt over tre år. Slik får vi en realistisk sum som du betaler i årlige avgifter.

Forutsetninger:    
Bilpris inn til Norge 200 000  
Bilens utpris i Norge 400 000  
Bilens egenvekt (i kg) 1600 kg  
Co2-utslipp 140 g/km  
nox-utslipp 60  
Engangsavgiftene fordeles over 3 år    
Verdifall i treårsperioden 40%  
Antall kjørte km per år 15 000  
Forbruk per mil 0,75  
Bensinpris 14  
Avgifter:    
Engangsutgifter som fordeles: Fordelt
per år
Ved innførsel
Bilens egenvekt (i kg) 10 719 80 391
Co2-utslipp 10 612 79 592
nox-utslipp 567 4 256
Sum engangsavgifter 21 899 164 239
Merverdiavgift 7 779 58 340
Vrakpant 400 3 000
Sum avgifter 30 077 225 579
Årlige avgifter    
Bensinavgift 98 oktan 5 839  
co2-avgift 1 170  
mva bensin 3 150  
Årsavgift 2 820  
Bompenger 3 000  
Sum årlige avgifter 15 979  
Totale avgifter per år 46 056  

Med disse forutsetningene utgjør engangsavgiftene 21.899 kroner per år, etter at de har blitt fordelt etter årlig verdifall. Inklusive nva og vrakpant er avgiftene 30.077 kroner. De årlige avgiftene summerer seg til 15.979 kroner. Samlet sett blir avgiftene per år på 46.056 kroner.

 

Les mer om bilavgifter:

Engangsavgifter på bil

Avgifter ved bruktbilimport

Omregistreringsavgift på bil

Årsavgift bil

Kalkulatorer:

Engangsavgifter på bil
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften.

Engangsavgifter bruktimport
Beregn hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene henger sammen med importprisen, alder, vekt, co2-utslipp (eventuelt slagvolumet).

Drivstoffavgifter
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.