Alle biler som blir tatt inn i landet blir belastet med engangsavgifter. Dette er avgiftene som gjelder for personbiler.

Når nye biler importeres blir det for de aller fleste personbiler avgiftsbelagt ut fra følgende komponenter:

  • Vektavgift
  • Motoreffektavgift
  • Co2-avgift
  • NOX-avgift

Motoreffektavgiften har blitt fjernet fra 2017.

Biler som ikke er nye, får en reduksjon i avgiftene ut fra alder. Les mer om avgifter ved bruktbilport.

Det er noen kjøretøy der det ikke oppgis CO2-utslipp, eller det er uegnet. Det gjelder for vare- og lastebiler, der avgiften skal beregnes etter slagvolumet. I tillegg må slagvolumet brukes på en del kjøretøy som ikke er produsert for det europeiske markedet, der CO2-utslippet ikke er målt på samme måte.

Avgiftene for 2017

I tabellen under har vi satt opp satsene som gjelder for engangsavgiftene.

Vektavgiften er delt inn i fem vektklasser. For de første 350 kg er det ingen avgifter. For hver kilo over 1500 kg koster det 240,06 kroner.

For co2-utslipp er det egentlig 7 klasser, hvorav to er et rent fratrekk. Hvis bilen slipper ut under 75 gram per kilometer gis det et fradrag som gir en negativ avgift. Men de totale avgiftene (eks vrakpant) kan ikke bli under null. CO2-avgiften har blitt en viktigere og viktige komponent de siste årene.

Du kan også beregne avgiftene med Engangsavgiftskalkulatoren.

Vektavgift, kr/kg  
0-350 kg 0
351-1200 kg 26,51
1201-1400 kg 66,05
1401-1500 kg 206,41
over 1500 kg 240,06
   
CO2-avgift, kr/(g/km)  
0-75 g 0
76-100 g 914,7
101-130g 995,49
131-200g 2685,98
Over 200g 3449,8
fradrag mellom 40-75 g 937,2
fradrag under 40 g 1102,65
   
NOX-utslipp  
Kr pr mg/km 70,93

 

Eksempler på avgift

Her har vi tatt med en del eksempler på hvor mye avgiften blir. For eksempel vil en bil som veier 1.300 kg få en vektavgift på 29.139 kroner. Ved et utslipp av co2 på 160 gram per km, gir dette en avgift på 133.312 kroner.

Her er noen eksempler på hva avgiften blir:

Engangsavgift  
Vektavgift Kr
1000 kg 17 232
1300 kg 29 139
1450 kg 46 064
1600 kg 80 391
1800 kg 128 403
   
CO2-avgift, kr/(g/km) kr
30 g/km -43 829
80 g/km 4 574
110 g/km 32 822
130 g/km 52 732
160 g/km 133 312
190 g(km 213 891
220 g(km 309 747
   
NOX-utslipp  
30 mg/km 2128

Merverdiavgift

Merverdiavgiften skal betales med 25 prosent av taxfree prisen. Denne skal inkludere utgifter til forsikring og frakt for å få den til grensen.

Engangsavgiftene blir altså ikke belagt med merverdiavgift. Koster en bil 500.000 kroner vil derfor ikke merverdiavgiften være 100.000 kroner. Hvis engangsavgiftene utgjør 200.000 kroner av totalprisen, blir merverdiavgiften 25 prosent av 300.000 kroner, det vil si 75.000 kroner.

 

Les mer om bilavgifter:

Avgifter ved bruktbilimport

Bilavgifter

Omregistreringsavgift på bil

Årsavgift bil

Drivstoffavgifter

Kalkulatorer:

Engangsavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften.

Bilavgifter ved bruktbilimport
Beregn hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene henger sammen med importprisen, alder, vekt, co2-utslipp (eventuelt slagvolumet).

Andre nyttige kilder:

Toll og avgifter ved innførsel av kjøretøy
Informasjon fra Skatteetaten.