Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Euro-6 godkjennelsen påvirker verdifallet for dieselbiler.

Har bilen Euro 6 godkjennelse eller bare den gamle Euro 5? Svaret finner du i vognkortet.

Dette tallet avgjør om dieselbilen rammes av et eventuelt kjøreforbud i storbyene vintertid på dager med ekstra høy luftforurensing. Innføres det dieselrestriksjoner unngår biler med Euro 6 godkjennelse et eventuelt kjøreforbud. Utslippene fra biler med Euro 6-motor er nemlig under de aktuelle grensene.

Det er ingen som vet hva politikerne gjør, men det er stor sannsynlighet for at biler med Euro 6 slipper kjøreforbud. Dette på grunn av drastisk reduksjon i NOx-utslippet. Maks 80 mg/km for personbiler med dieselmotorer, men de fleste med Euro 6 ligger langt under dette. Helt ned på 20 mg/km, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV).

PS: Innføring av kjøreforbud på forurensede dager om vinteren rammer ikke bensinbiler.

Dieselforbuds-biler blir upopulære

Et kjøreforbud er et ganske dramatisk virkemiddel.

Første storbyen som innfører dieselrestriksjoner vil gi stor medieoppmerksomhet. Særlig dersom vinteren blir kald med dertil mange dager med for høye grenseverdier.

Les også: Diesel- eller bensinbil?

Etterhvert blir Euro 6 en snakkis som bruktbilkjøpere blir opptatt av. Det blir en egenskap folk vi ha enten de bruker bilen til jobben eller ikke. Alle ønsker en bil som ikke er gjenstand for negativ oppmerksomhet. I tillegg er det mange som faktisk bruker bilen til jobb, og denne gruppen vil nok vegre seg for å kjøpe Euro 5 bil dersom de har økonomisk mulighet til å velge.

Forskjeller i verdifallet er trolig et resultat av denne todelingen for dieselbiler.

Se Smarte pengers 37 punkt sjekkliste ved bruktbilkjøp

Bruktbiler fra 2013 og eldre har ikke Euro 6

De første Eur6-bilene kom sommeren/høsten 2014. Det er først fra 1.1.2015 det ble skikkelig fart i overgangen. Alle nye modeller lansert etter 1.1.2015 skal tilfredsstille Euro6, ifølge OFV.

I nybilbutikken er det svært få biler med Euro 5 igjen. Men pass på. Nybil med denne utdaterte sertifiseringen kan bli katta-i-sekken-kjøp.

Det er veldig få Euro 5 personbiler igjen og det skjer nå endringer fra dag til dag så det er vanskelig å ha en aktuell og oppdatert liste. En liste kjørt ut mandag, kan være uaktuell allerede på onsdag. Det er veldig mange oppdateringer nå i forbindelse med introduksjonen av 2016-modellene, ifølge OFV.

Resten du må vite om bruktbilkjøp

Diesel- eller bensinbil?

Privatkjøp - betaling

Privatkjøp - rettigheter

Kjøpsrettigheter - oversikt

Hvor mye bør du bruke på bil

Selge bilen på Finn eller gjennom bilforhandler?

Salg av bruktbilen - formalitetene

Skal du kjøpe ny eller brukt bil?

Privatleie av bil

Bruktbilpriser

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på gå én bilmodellklasse ned.

Privatleie av bil - kalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie eller eie bilen over en treårsperiode.

Bilkollektivkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du kan spare på å gå inn i et bilkollektiv, istedet for å eie bilen selv.