Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Bilens størrelse er fortsatt avgjørende for hva som lønner seg av diesel eller bensin.

Bensinmotorene har gjennomgått en rivende utvikling de siste årene og knappet inn på dieselbilenes store forsprang på to områder:
1) De beste bensinmotorene nærmer seg dieselmotorens lave forbruk. Mange bensinmotorer bruker i dag bare 10-15 prosent mer drivstoff enn en sammenlignbar dieselutgave.
2) Moderne bensinmotorer har fått høyere dreiemoment på lave turtall.

Avgiftsendringer og restriksjoner for dieselbiler

Dieselbilene vil oppleve en liten økning i verdifallet når den varslede harmoniseringen av diesel- og bensinavgiftene påbegynnes i 2016. Høyere pumpepris for diesel er neppe populært i bruktbilmarkedet. Det øker dieselbilens kostnader noe. I beregningene har vi lagt til grunn at drivstoffavgiftene på diesel og bensin gradvis harmoniseres og er identiske i løpet av 6 år.

Også de varslede restriksjoner for dieselbiler vinterstid i storbyene kan telle negativt for verdifallet. I Oslo går det mot dieselrestriksjoner. Men her er markedet for dieselbiler delt i to. Nye dieselbiler som oppfyller Euro-6 kravene til utslipp er nemlig upåvirket av eventuelle restriksjoner i storbyene. Mange dieselbiler som selges i dag innfrir disse kravene og kan derfor kjøre fritt vinterstid. Disse vil ikke oppleve økt verdifall av restriksjonene. Men dieselbiler som ikke innfrir Euro-6-kravene, vil trolig oppleve økt verdifall.

Les mer om Euro 6 og Euro 5 biler.

Tabellen under hjelper deg å velge, basert på bilens størrelse og om den er ny eller brukt:

Valgomat - diesel eller bensin?
Nybil Bruktbil, 6 år gammel
Stor bil Diesel fortsatt gunstigst, men forskjellen har krympet. Risiko for at verdifallet for diesel kan bli enda høyere enn antatt. Kommer omtrent likt ut ved kjøp i dag. Men skal du kjøpe stor bruktbil om 2-3 år, er trolig dieselbilen gunstigst fordi høyere verdifall de neste årene gjør den rimeligere å kjøpe da.
Mellomklasse Bensin og diesel kommer likt ut. Det avgjørende er om bilmerke kan tilby en moderne motorvariant. Dieselbil er gunstigst. Bruktbilens lavere pris gjør at dieselmotorens lavere drivstofforbruk er en viktigere faktor i regnestykket.
Liten bil Bensin et soleklart førstevalg, særlig ved mye småkjøring. En liten brukt dieselbil har falt mye i verdi. Derfor kan en liten dieselbil være et kupp i bruktmarkedet. Og enda større kupp om 3 år.
Tabellen viser hva som er mest økonomisk gunstig av diesel- eller bensinbil. Vi har benyttet 6 års eiertid av nybilen.

 

Mye har gått imot dieselbilen den siste tiden. Likevel viser regnestykket at også dieselbilen kan være lønnsom. Hva som lønner seg av bensin- eller dieselbil avhenger av følgende faktorer:

  • Bilens størrelse
  • Bilens bruksmønster
  • I hvilken grad bilmerke har utviklet moderne motorer
  • Oppfyller dieselbilen Euro-6-kravene?
  • Bilens alder

I sammenligningen har vi valgt ut bensin- og dieselmodeller hvor motorene er mest mulig sammenlignbare.

Bilens størrelse

Bilens størrelse har stor betydning for regnestykket. Store biler med bensinmotor, som for eksempel Mazda CX-5, har pr i dag om lag 6 prosent høyere verdifall enn dieselbiler de første fem-seks årene. Men fremover forventer vi at denne forskjellen krymper til bare 2 prosent i forskjell på grunn av alle faktorene som i dag trekker ned for dieselbilene. Vi forutsetter at du kjøper en dieselbil som oppfyller Euro-6-kravene.

I storbilklassen (stor SUV) er derfor en dieselbil som tilfredsstiller Euro-6 fortsatt det mest lønnsomme valget.

For småbiler, som for eksempel Ford Fiesta, er det det motsatt. Der faller dieselbilene mer i verdi enn bensinbilene de første fem-seks årene, og denne forskjellen øker trolig de neste årene. En ny småbil er mest lønnsom i bensinutgaven.

Mellomklassebiler, som for eksempel VW Passat og Toyota Avensis, har nå likt verdifall for diesel og bensin. Tidligere holdt dieselbilene i mellomklassen seg bedre i verdi enn bensin, men slik er det altså ikke lenger. Dette viser tall fra analyseselskapet Rødboka AS. For mellomklassebiler er diesel og bensin i utgangspunktet like lønnsomme.

Bilens bruksmønster

Bilens bruksmønsterkan påvirke diesel-regnestykket. Dersom bilen i all hovedsak brukes til småkjøring, kan partikkelfilteret tettes fordi avgassene aldri blir tilstrekkelig varme til å brenne det rent. Det gjelder typisk familiens nummer to bil. Da kan det likevel være mest lønnsomt å velge bensinbil. Utskifting av partikkelfilter koster nemlig omkring 15.000 kroner og oppover. Dette faktum forsterker konklusjonen om at en splitter ny småbil bør ha bensinmotor.

Moderne motor

Moderne motor er helt avgjørende for å holde drivstoffutgiftene nede. Det er flere år siden dieselmotorene ble modernisert slik at drivstofforbruket falt ytterligere. Men enkelte merker har likevel ikke hengt helt med i utviklingen. De siste årene har mange bilfabrikanter også videreutviklet bensinmotorene og gjort dem mer bensingjerrige.
Noen bilmerker har en moderne bensinmotor, mens dieselalternativet er utdatert. For andre bilmerker kan det motsatte være tilfelle.
Normerte tall for drivstofforbruket får du av forhandleren.

PS: I virkeligheten er forbruket 10-20 prosent høyere enn det som oppgis fordi mange fabrikker manipulerer den EU-standardiserte målingen, men feilen spiller liten rolle når du sammenligner fordi feilmarginen vil være ganske lik for begge motorvariantene.

Bruktbil

Resonnementet over gjelder for nybil. Bruktbilens diesel- og bensinregnestykke blir annerledes enn for nybilen. Bensinbilen og dieselbilen kan ha ulikt verdifall. Men siden begge bilene lever like lenge (verdifall på nær 100 prosent når de vrakes), må nødvendigvis et høyere verdifall de første årene motsvares av et tilsvarende lavere verdifall senere. Mesteparten av forskjellene i verdifall inntreffer de første årene. Etter fem-seks år er verdifallet ganske likt mellom diesel- og bensin, ifølge Rødboka.

Derfor blir konklusjonen annerledes for bruktbil enn det tabellen over nybil viser.

For småbilen er konklusjonen stikk motsatt. Etter 6 år er det lønnsomt å ta imot «rabatten» som dieselbilens litt høyere verdifall gir i bruktmarkedet. I tillegg kommer lavere drivstoffutgifter.

Men kjøper du en brukt småbil med dieselmotor må du være påpasselig med ikke å tette partikkelfilteret. Da må du bruke bilen til en langtur i ny og ne, det vil si kjøre i minst 60 kilometer i timen i minst en halvtime, for å brenne filteret rent. Bilens instruksjonsbok kan fortelle hvor ofte du bør brenne filteret rent med langkjøring.

Plug-in-hybridbilene kan være et bedre valg

Plug-in-hybridbilene får gradvis ytterligere avgiftslettelser.  Lavere avgifter og verdifall kan gi denne biltypen bedre økonomi enn både diesel og bensin. Men forholdet mellom bensin og diesel forblir uendret.

Plug-in-hybridbiler er pose-og-sekk-bil. Den kan lades opp med strøm og derfor bruke kun strøm på all småkjøring tilsvarende en vanlig el-bil, og slå over på vanlig bensinmotor ved langkjøring.

Fordeler med dieselbil

Dreiemomentet gir lavere bilavgift
Dieselbiler har høyere dreiemoment enn bensinbiler ved lave turtall. Det såkalte dreiemomentet angir hvor mye trekkraft motoren har. En bensinbil har tradisjonelt maks hestekrefter på høyt turtall, for eksempel ved akselerering fra stillestående. Men dette er turtall hvor man sjelden oppholder seg under kjøreturen. Siden du betaler engangsavgifter basert på hestekreftene, gir bensinbilen deg høye avgifter for hestekrefter som du ikke har fullt behov for. Og som dieselbilen slipper unna.

Har en bensinbil og dieselbil like mange hestekrefter, har egentlig dieselbilen en del sterkere motor, det vil si høyre tall for dreiemoment. Se tabellene.

Men mange fabrikker har nå utviklet bensinmotorer som har høyere dreiemoment på lave turtall.

Høyt dreiemoment betyr også at du ikke behøver å gire så ofte.

Billig drivstoff
Dieselbilen får i pose og sekk når det gjelder drivstoff. Både lavere forbruk og lavere pumpepris. Forbruket er om lag 15-25 prosent lavere. Forskjellen er gjerne størst for store biler og minst for de små. Pumpeprisen er normalt en krone lavere. Trolig forsvinner prisforskjellen på pumpeprisen.

Fordeler med bensinbil

Vintervarm
Bensinmotoren bruker kortere tid på å varme opp kupeen. Men moderne dieselbiler har oppvarmer og ligger ikke like langt etter bensin som tidligere.

Raskt ut av lyskrysset
Ingen rånere kjører omkring i en dieselbil. Bensinbilen gir hurtigere akselerasjon, særlig gjelder dette ved lav utgangshastighet.

Kan være mer stillegående
Fortsatt kan bensinmotorer ha mer stillegående motor enn diesel. Men også her er de gamle ulikhetene i ferd med å utviskes. Faktisk kan bensinbilen bråke mer på landeveiskjøring grunnet høyere turtall enn dieselbilen. Uansett er gamle bråkete dieselmotorer med bankelyder noen som hører fortiden til.

Serviceintervaller
Bensinbiler har tidligere hatt lengre service-intervaller. Men for de nyeste dieselbilene er serviceintervallene endret til tett opp til eller samme hyppighet som bensin. Årlig service eller 20.000 km er det vanligste for begge variantene i dag.

Småkjøring
Bensinmotoren er bedre enn dieselmotoren dersom bilen kun brukes til småkjøring.

 

Les også:

Partikkelfilter for dieselbiler

Sjekkliste ved kjøp av bruktbil

Hvor mye bør du bruke på bil

Selge bilen på Finn eller gjennom bilforhandler?

Salg av bruktbilen - formalitetene

Skal du kjøpe ny eller brukt bil?

Dieselbil med Euro 6 eller Euro 5

Privatleie av bil

Bruktbilpriser

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på gå én bilmodellklasse ned.

Privatleie av bil - kalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie eller eie bilen over en treårsperiode.

Bilkollektivkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du kan spare på å gå inn i et bilkollektiv, istedet for å eie bilen selv.