Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

ADAC utgir både test av bruktbil og nybil. Denne artikkelen tar for seg nybiltesten. Særlig verkstedkostnadene vektlegges.

Basert på verkstedundersøkelser beregner ADAC anslåtte verkstedkostnader for 8.000 nybilmodeller. ADAC er Tysklands svar på NAF. Verkstedkostnadene er oppgitt i euro per måned.

Du kan selvsagt regne om til norske kroner per år, men nivåtallene kan ikke fullt ut overføres til norske forhold. Verkstedprisen er en god del lavere i Tyskland - både timeprisen og deleprisene. Men prisforskjellene er overførbare. Dersom en modell har 50 prosent høyere anslåtte verkstedkostnader enn en annen er det grunn til å tro at styrkeforholdet gjelder i Norge også, om enn ikke med akkurat samme prosent.

ADAC har oversikt over de 10 beste nybilene i hver klasse.

Det er en fordel å kunne tysk, men det går likevel greit å bruke tabellene når du benytter følgende oversettelser:

Hersteller - fabrikat
Listenpreis - listepris i Tyskland i euro. Lite relevant for Norge da Tyskland ikke har engangsavgifter på bil
Fixkosten - faste kostnader i euro pr måned, som f.eks rente, forsikring, etc. Heller ikke overførbart til Norge pga engangsavgiften
Werkstatt - verkstedkostnader i euro per måned Denne er interessant til tross for at prisnivået på verksted er lavere i Tyskland enn Norge. Det er forskjellen mellom bilene som er det interessante, og som i store trekk er overførbart til Norge.
Betrieb - Driftskostnader i euro pr måned, som for eksempel drivstoff, olje, dekke, etc.
Wertverlust - verdifall i euro pr måned Ikke sammenlignbart med Norge. Verdifallet i Tyskland er høyere enn i Norge.
Gesamt/Monat - totalkostnader per måned i euro. Ikke særlig overførbart til Norge.
Cent/km - totalkostnad per kilometer i cent. Ikke særlig overførbart til Norge.

 

Andre bruktbilstatistikker:

Bruktbil - kvalitetsundersøkelser
Oversikt over alle brukbilundersøkelser.

ADAC - bruktbilstatistikk
Dette er den tyske utgaven av NAF. Denne organisasjonen gir ut en statistikk som viser antall nødstopp, det er ikke en undersøkelse som viser antall feil på bilene. Statistikken baserer seg på utrykningsstatistikken på 4 millioner utrykninger blant organisasjonenes 16 millioner medlemmer.

DEKRA
Dekra gir hvert år ut en bruktbilrapport som baserer seg på omtrent 15 millioner kjøretøykontroller. Dette er den største undersøkelsen som finnes i Europa. Undersøkelsen omfatter kun feil som har med bilens kvalitet å gjøre. Her kan du søke på alle bilmodeller selv.

TÜV
Det tyske kontrollorganisasjonen lager hvert år en omfattende statistikk basert på ca. åtte millioner kjøretøykontroller. Det blir oppgitt hvor mange prosent av bilene som har vesentlige mangler, og hvor mange kilometer de har kjørt. Bare de 10 beste i hver klasse er offentlig tilgjengelig.

Warranty Direct - Reliability Index
Statistikken blir laget ut fra alle reparasjonskostnader og påkostninger på verksted som Warranty Direct betaler for. Tallmaterialet er stort, og gir gode indikasjoner på hva man kan forvente av reparasjoner på en rekke bilmodeller. Her kan du søke på alle bilmodeller selv.

Kundertilfredshet bil fra Norsk Kundebarometer, og Autoindex
Undersøkelsen måler eiernes vurdering av egen bil.