Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Å spleise kun på drivstoff kan gi feil kostnadsfordeling. Dette avhenger blant annet av bilens alder.

Utgangspunktet er en gjeng på tur, bilens eier og noen av hans venner. Vennene er villig til å spleise på bilkostnadene.

Bilens faste kostnader må holdes utenfor spleiselaget. Det er kostnadene som er der selv om ikke bilen brukes. Mesteparten av verdifallet er knyttet til alder og ikke kilometerstanden. Rentekostnadene er de samme enten bilen står i garasjen eller ruller langs veien. Også trafikkforsikringsavgiften, samt store deler av forsikringspremien er faste kostnader.

Alle disse må holdes utenfor siden bilens eier allerede har bil. Sjåføren anskaffet ikke bilen spesielt for akkurat denne turen. Sjåføren eide allerede bilen, og derfor blir det ikke rettferdig om passasjerene skal bidra til å dekke inn de faste kostnadene. Det blir som å invitere venner til spleisemiddag og be dem betale deler av husleia.

Kostnadene til fordeling

Det er to typer kostnader som kan fordeles.

Direkte kostnader
I den første gruppen har vi direkte kostnader som uansett skal fordeles. Disse er:

  • Drivstoff
  • Bompenger
  • Parkeringsutgifter
  • Fergeutgifter

Alle disse utgiftene er det ingen tvil om skal fordeles på deltakerne på bilturen.

Indirekte kostnader
De indirekte kostnadene har en karakter av å være mer forventede gjennomsnittlige kostnader.

De inneholder disse:

  • Reparasjonskostnader
  • Dekkslitasje
  • Forsikringskostnader
  • Verditap som følge av kjøringen

For reparasjonskostnadene vil bilens alder være av vesentlig betydning. Hvis bilen er forholdsvis ny vil denne posten være null eller nærme null. For eldre biler som har gått langt har disse en forholdsvis høy forventet reparasjonskostnad.

Her er noen veiledende satser for forventede reparasjonskostnader per bil. De oppgis i kroner per kilometer. En bil i mellomklassen og som har gått 100.000 kilometer har en forventet reparasjonskostnad på 0,6 kroner.

  Kostnad per kjørte kilometer
Km-stand Liten bil Mellomklasse Stor bil
20 000 0,00 0,00 0,00
30 000 0,00 0,00 0,10
40 000 0,00 0,10 0,10
50 000 0,10 0,10 0,10
60 000 0,10 0,10 0,20
70 000 0,10 0,20 0,20
80 000 0,20 0,30 0,30
90 000 0,30 0,50 0,60
100 000 0,40 0,60 0,70
110 000 0,50 0,70 0,80
120 000 0,60 0,70 0,80
130 000 0,60 0,70 0,80
140.000 - 0,60 0,70 0,80

Dekkslitasjen er egentlig jevn per kjørte kilometer. Dekkene kan kjøres et visst antall kilometer før de må byttes ut. Kostnaden for slitasjen vil ligge på mellom 10 og 20 øre per km.

Bilen får et ekstra verdifall per kjørte kilometer. Den er liten i forhold til verdifall som skjer bare på grunn av at bilen blir eldre. En gammel bil med lav verdi har så godt som null i tap per kjørte kilometer. Antall øre per kilometer avhenger av verdien på bilen. Kostnaden vil ligge fra null til 30 øre per kilometer.

Forsikring betaler man for et visst antall kilometer. Ofte vil det ikke være en marginal kostnad for dette. I praksis er det langturer dette kan være aktuelt å ta med. I så fall vil det ligge i området 15 øre per kilometer.

Vær enige på forhånd

Dere bør på forhånd være enige om hvilke kostnader som skal være med slik at det ikke oppstår diskusjoner i etterkant. Mange føler at det ikke er naturlig å betale for kostnader som ikke er «synlige». For dem er det bare naturlig å betale for direkte kostnader som drivstoff, bompenger, parkering, og fergeutgifter.

Det bør alltid være klart på forhånd hvilken metode som skal brukes.

Bruk bilkostnadsfordelings-kalkulatoren

I denne kalkulatoren legger du inn kostnaden for hver kjørte kilometer, og gange den opp med kjørte kilometer. I tillegg legger du inn andre eventuelle kostander som bompenger og fergeutgifter. Dette fordeles på hver passasjer, inkludert sjåføren.

Her finner du kalkulatoren for fordeling av kostnadene

Den viktigste komponenten du legger inn er kostnaden per kilometer. For å finne denne kan du bruke en av bilkostnadskalkulatorene på smartepenger.no. I disse ser du hva marginalkostnaden er per kjørte kilometer, der alle marginalkostnadene er inkludert. Den beregner også hva marginalkostnaden er for drivstoff-forbruket.

Bilkostnadskalkulator - bruktbil

Bilkostnadskalkulator - nybil

Eksempel på bilkostnadsfordeling

Eksemplet viser hva fire personer i bilen må betale ut fra forutsetningene som står rett under. Hvis det bare er drivstoff-kostnadene som skal fordeles blir det 196 kroner å beetale på hver. Hvis de er enige om at indirekte kostnader som forventede kostander til reparasjoner, dekke, og verdifall skal med, skal hver betale 346 kroner.

Forutsetninger
Drivstoffpris 20 kr
Forbruk 0,7 l per mil
Antall kilometer en vei 400 km
Forventet reparasjonskost 60 øre per km
Dekkslitasje 10 øre per km
Verdifall per kilometer 5 øre per km
Antall i bilen 4 personer
Kostnad
Drivstoffkostnad 1 120
Indirekte kostnader 600
Drivstoff-kostnad per passasjer 280
Inkludert indirekte kostnader 430

Bulking og fartsbøter

Kollisjonsskader er faktisk bakt inn i kilometersatsen på 2 kroner. Det er altså et forventet beløp per tur i tapt bilbonus for forsikringsskade, eventuelt dekning av skade av egen lomme. Kostnaden utgjøres av sannsynlighet ganger utgift, og utgjør den såkalte forventningsverdien av en kostnad. Derfor kompenseres sjåføren for eventuelle skader når satsen på 2 kroner benyttes.

Fordeling av fartsbøter har ingen åpenbar objektiv sannhet. Men siden dette ofte ligger utenfor passasjerenes påvirkning, er nok det mest fornuftig å la sjåføren dekke fartsbøtene. Unntaket er hvis alle er enige om å gi gass så spleiser man (kanskje alle skal rekke samme flyet). Men om ingenting er avtalt, er nok dette sjåførens ansvar. Juridisk er det uomtvistelig sjåførens ansvar.

 

Kalkulatorer:

Fordeling av bilkostnader når flere kjører sammen
Fordeler regningen for bilkostnadene rettferdig mellom alle i bilen.

Bilkostnadskalkulator - nybil
Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av ny bil. Kalkulatoren beregner både totalkostnaden inkludert de faste kostnadene, samt den marginale kostnaden som påløper ved å ta bilen i bruk.

Bilkostnadskalkulator - bruktbil
Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av ny bil. Kalkulatoren beregner både totalkostnaden inkludert de faste kostnadene, samt den marginale kostnaden som påløper ved å ta bilen i bruk.