Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er en del formaliteter ved kjøp og salg av bruktbil,  som for eksempel kontrakt og salgsmelding.

Dette er formalitetene du må ordne i forbindelse med salg av bruktbil.

Se også:

Guide til kjøp av bruktbil

Kjøp av bruktbil - sjekkliste

Kontrakten

Kjøp og salg mellom private reguleres av kjøpsloven, som pålegger selger en opplysningsplikt.

Når du kjøper bil bør du alltid skrive en kontrakt ved salg av bilen. Få med deg så mye som mulig i kontrakten om hva du har opplyst om bilen. Kjøperen har rett til å vite om forhold som er vesentlige for bilen.

Kjøpsloven regulerer forholdet mellom private kjøpere og selgere. Kjøper du fra forhandler, kan du ikke få dårligere rettigheter enn det som følger av forbrukerkjøpsloven. Men kjøper du privat, kan dere avtale noe annet. Har dere ikke avtalt noe, gjelder likevel kjøpsloven.

Det viktigste er å få skrevet ned de opplysninger som selger gir om bilen. Da har du bevis på hvilken stand bilen skulle være i. Står det i kontrakten at bilen har de og de manglene, hjelper det ikke å klage etterpå. I motsatt fall; står det ingenting om for eksempel kollisjonsskade og det viser seg at bilen er ombygd som følge av kollisjon, kan du smekke kontrakten i bordet og klage.

Kjøper må passe på at dersom selger har satt opp forslag til kontrakt og det står «selges som den er», eller «som den står». Godtar kjøper dette, står kjøper mye svakere dersom feil og mangler skulle dukke opp. Likevel har kjøper rettigheter etter kjøpsloven, spesielt hvis selger visste om manglene. Opplysningsplikten må overholdes.

Pass også på å få inn hvordan bilen skal betales, for eksempel om et lån skal innfris.

Her kan du laste ned en kjøpekontrakt på bruktbil fra NAF.

Du finner også en rekke kontakter på Forbrukerrådets nettsider, blant annet Kjøp av bruktbil.

Salgsmeldingen

Salgsmeldingen (melding om eierskifte) kan leveres på nettet. Som selger begynner du med å en salgsmelding til kjøper via Din Side på vegvesen.no.

Det er selger som er ansvarlig for å sende inn meldingen. For å fylle ut salgsmeldingen trengs kjøperens navn, personnummer og mobilnummer til kjøper først. Når selger har levert salgsmeldingen, får kjøperen en melding på sms om at han kan nå logge seg onn Din side og godkjenne salget. Deretter får selger en sms om at salgsmeldingen er registrert.

Det er ikke nødvendig å sende inn vognkort del 2 når salgsmeldingen blir levert på nett.

Etter at salgsmeldingen er registrert, er det den nye eieren som får tilsendt bompengekrav og eventuelle bøter.

Det kan også sendes inn salgsmelding på papir. Nødvendige dokumenter finner du her.

Omregistrering

Etter at salgsmeldingen er godkjent kan bilen omregistreres. Det er kjøper som er ansvarlig for at omregistreringsavgiften bli betalt.

For å kunne omregistreres må bilen være forsikret, og den må være godkjent i EU-kontroll.

Omregistreringsavgiften betales på Din Side på vegvesen.no. Avgiften må betales med et debetkort. Kredittkort aksepteres ikke.

Etter at omregistreringsavgiften er betalt kan det skrives ut et midlertidig vognkort. Nytt vognkort fås i posten etter fire til syv virkedager.. Du kan ikke kjøre utenlands med det midlertidige vognkortet.

Les mer om omregistreringsavgift.

Betalingen

Godta aldri at bilkjøper skal skylde deg hele eller deler av kjøpesummen. Det kan både være dyrt og vanskelig å inndrive beløpet.

Hvis det er lån på bilen er det sikrest for kjøper at deler av kjøpesummen betales rett inn på lånet, slik at dette blir innfridd i sin helhet. Kjøper kan samtidig få en bekreftelse på at heftelsen blir slettet ved innbetalingen av lånet. Hvis du lånet penger til kjøp av bilen kan långiver sørge for at eksisterende lån blir nedbetalt.

Det finnes flere måter å gjennomføre oppgjøret på:

Nettbank: Betaling i nettbank brukes av mange. Hvis du har en ordning med straksbetaling i nettbanken kan pengene være på konto umiddelbart, hvis begge har konto i samme bank. Hvis du legger inn betaling i nettbanken vil ofte ikke beløpet bli trukket før neste kjøring. En risiko er da at denne betalingen blir trukket tilbake av betaleren før betalingen kjøres. Med straksbetaling vil ikke betalingen kunne trekkes tilbake.

Vipps: Dette er den mest praktiske overføringsformen. Ulempen er at det koster 1 prosent av beløpet (over 5.000 kroner). Men her ser du at pengene er inne med en gang.

Bankremisse: Et annet alternativ er å ta med en bankremisse på kjøpesummen. Denne kan bestilles i banken av kjøper, og innløses i banken av selger. Denne er mer upraktisk ved at du må møte opp i banken for å ordne dette. Bankene tar et visst gebyr for dette.

Kontanter: Er bare aktuelt der kjøpesummen for bilen er svært lav, Passer ikke ved litt større beløp.

Nøkler

Sjekk at begge nøklene er med, og at de passer.

Nøkkeloverrekkelse gjøres gjerne samtidig med betalingen.

EU-godkjennelse

Sjekk om bilen er EU-godkjent. Dette gjelder fra bilen er fire år.

Men husk på at EU-kontrollen sier lite om bilens tekniske stand, kun at bilen er lovlig å kjøre med.

Rettmessig eier av bilen

Be selger viser identifikasjon og vognkort. Du kan også sjekke hvem som er eier av bilen ved å sende inn REGNR (mellomrom) og registreringsnummeret på bilen og send meldingen til telefonnummer 2282. Du får etter kort tid informasjon om hvem som eier kjøretøyet. Tjenesten koster 3 kroner.

Bilforsikring

Kjøper må sørge for å tegne forsikring fra den dagen salgsmeldingen er godkjent av begge (vedtaksdato).

Forsikringen for selger opphører dagen før begge har godkjent salgsmeldingen.

Guide til bilforsikring

Trafikkforsikringsavgift

Denne gjør det enklere ved kjøp og salg av bruktbil. Du betaler bare trafikkforsikringsavgif for de dagene du eier bilen i løpet av året.

Bompengebrikke/Autopass

Selger må fjerne autopassbrikken fra bilen. Den må også fjernes fra autopass-avtalen. Kjøper må ordne sin autopass-avtale.

 

Les også:

Guide til salg av bruktbil

Kjøp av bruktbil - sjekkliste for fossildrevne biler

Kjøp av brukt bil - sjekkliste for elbil

Kjøp av bruktbil - gunstigst kilometerstand

Bruktbilpriser

Skal du kjøpe ny eller brukt bil?

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på gå én bilmodellklasse ned.

Privatleie av bil - kalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie eller eie bilen over en treårsperiode.

Bilkollektivkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du kan spare på å gå inn i et bilkollektiv, istedet for å eie bilen selv.