Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvor ny bruktbil bør du kjøpe? Og når bør den selges?

Det skiller 40.000 kroner i årlige totale bilkostnader ved å velge rett kilometerstand ved kjøp av bil og når man etterhvert skal selge den. Verdifallet utgjør bilen desidert største kostnad de første årene etter at den er ny. Når bilen eldes er verkstedutgiftene den største kostnaden. Dette er bilens to største kostnader. Og det er mulig å ta hensyn til bilens alder ved kjøp, samt når du skal selge den.

Med alder mener vi her kilometerstand. Det er bruken av bilen som gjør at den eldes. For eksempel er en tre år gammel taxikjørt bil med 150.000 i kilometerstand å anse som en 10 år gammel bil, i alle fall når det gjelder reparasjonsutgiftene.

Vi har beregnet de årlige bilkostnadene basert på Smarte Pengers verkstedsundersøkelse, verdifallstall fra Norges største bruktbilpris-database Rødboka AS (omsatt pris benyttes, ikke utropspris), samt tall fra Opplysningsrådet for veitrafikk. Alle kostnader er da tatt med, også for eksempel drivstoff, forsikring, rentekostnader, service, dekk, omregistreringsavgift, etc.

Beregn korrekt bruktbilpris med Smarte Pengers bruktbilpris-kalkulator.

Sparer lite på å kjøpe godt brukt

60.000 (4 år gammel) eller 90.000 i km stand (6 år gammel): Kostnadsforskjellen mellom å kjøpe en bruktbil med 60.000 eller 90.000 i km stand er liten, bare 2.000-3.000 kroner per år.

For biler med høyere km stand enn 90.000 km gjelder i stor grad de samme kostnadstallene som for 90.000 km. Det betyr at du sparer lite på å humpe omkring i en gammel skranglekasse fremfor å eie en nyere bruktbil.

Selv om eldre biler har minimalt verdifall, er verkstedutgiftene og drivstofforbruket høyere enn for nyere biler. Er bilen veldig gammel, er dessuten kollisjonssikkerheten lavere. Og utstyrsnivået er lavt.

30.000 (2 år gammel)  eller 60.000 i km stand (4 år gammel): Forskjellen i årlige kostnader er heller ikke stor mellom en bil som har 30.000 i kilometerstand og en bil som har 60.000 kilometerstand (to år eldre). Som tabellen under viser, utgjør forskjellen om lag 5.000 kroner i året, dersom du eier bilen i fire eller seks år.

Ny bil versus bruk: Nybileierne tar fortsatt en uforholdsmessig stor andel av verdifallet, faktisk har verdifallet i bilens første leveår økt de siste årene. Nybil har derfor en del høyere kostnader enn bruktbilen.

Men eier du nybilen i seks år, blir den «bare» drøyt 10.000 kroner dyrere per år enn en to år gammel bil (30.000 i kilometerstand). Det utgjør 60.000 kroner over seks år.

Tabelen: Tallene gjelder for en mellomklasse bil. For en liten bil er kostnadsforskjellene mindre, mens for en stor bil er forskjellen større.

Årlige bilkostnader
  Eiertid
Bilens alder ved kjøp 2 år 4 år 6 år
Ny (0 år) 91 745 78 257 70 875
2 år 70 389 63 081 60 275
4 år 60 325 57 543 55 534
6 år 58 203 54 865 52 757
Tabellen gjelder en typisk mellomklassebil. Årlig kjørelengde er 15.000 km. Dvs en 2 år gammel bil har en kilometerstand på 30.000 km, en 4 år gammel bil en kilometerstand på 60.000 km, osv.
Følgende kjøpspris gjelder
Bilens alder ved kjøp Kjøpspris
Ny (0 år) 350 000
2 år 251 000
4 år 192 000
6 år 154 000

Nybil gir 18 prosent høyere kostnader enn pent brukt

Nybil er dyrt. De siste årene har dessuten verdifallet økt noe, delvis på grunn av alle privatleasing-bilene som pøses ut i markedet etter tre år, og delvis på grunn av dreiningen mot elbil. Aldersgruppen med flest biler til salgs på Finn.no er nettopp 3 år gamle biler, drøyt 8.400 stk.

Kostnadsforskjellen er om lag 10.600 kroner årlig mellom å kjøpe splitter ny bil eller en pent bruktbil med kilometerstand på 30.000 (tilsvarer en to år gammel bil). Vi forutsetter da at bilen eies i seks år. Det er det kraftige verdifallet i bilens første år som blåser opp nybilkostnadene. Første år faller nybilen hele 20 prosent i verdi, viser bruktbilpris-statistikken fra Rødboka AS.

Siden nybilen faller 20 prosent i verdi første året, kan man ledes til å tro man gjør kjempekupp ved å kjøpe en ett år gammel bil. Det er bare delvis korrekt. Ett år gamle biler selges nesten utelukkende gjennom forhandler som skal ha en viss fortjeneste for å selge bilen. I tillegg påløper omregistreringsavgift, som er høyere jo nyere bilen er (selv om omregistreringsavgiften ble senket noe). Bruktbilkjøperen får derfor ikke fullt ut glede av nybilkjøperens store verdifall.

For å gjøre beregninger selv kan du bruke Smarte Pengers bilkostnadskalkulator for ny bil og Bilkostnadskalkulatoren for brukt bil.

Jo nyere bil du kjøper, desto lenger bør du eie den

Det absolutt dyreste man kan gjøre er å kjøpe splitter ny bil og selge den etter bare to-tre år. Da belastes du det kraftige verdifallet i bilens første leveår samtidig som du ikke får full glede av årene med de laveste verkstedutgiftene (ved leasingbil eier man nettopp en nybil i tre år og derfor er leasing egentlig svært dyrt).

Nybilen bør derfor eies lenge for å fordele de høye verdifallskostnadene i starten og samtidig dra nytte av de lave verkstedutgiftene. Frem til og med 80.000 km er de forventede verkstedutgiftene lave (se graf). Nybilen bør tidligst selges når kilometerstanden er 80.000-100.000 km.

Også nyere bruktbil (lav kilometerstand) har større verdifall de første årene enn en eldre bruktbil. Grafen viser ikke et helt korrekt bilde av bruktbilen. Både forhandleravanse og omregistreringsavgift er tapt i det bilen ruller ut døren og kommer på toppen av verdifallet du ser i grafen, og som påløper i kjøpsåret. Derfor gjelder til dels overstående poeng om å eie den lenge også for nyere bruktbiler.

For en eldre bruktbil spiller eiertiden mindre rolle for de gjennomsnittlige årlige kostnadene.

Store sprik i verkstedutgiftene

Å beregne alle kostnadene eksakt er i praksis umulig. Men de fleste kostnadene kan estimeres som et gjennomsnitt for årsmodellen. Særlig verkstedutgiftene spriker veldig, også mellom to identiske modeller. Flaks og uflaks spiller inn, samt eget kjøremønster. Langkjøring gir lavere slitasje enn småkjøring.

De som har en 15 år gammel Mazda nesten uten verkstedutgifter forteller gladelig om det. Men det er også de som har 20.000 i verkstedregning. Når Smarte Penger regner på bilkostnader baserer vi oss på gjennomsnittstall.

 

Se også:

Guide til kjøp av bruktbil

Guide til salg av bruktbil

Kalkulatorer:

Bruktbilpris
Legg enten inn registreringsnummeret og kilometerstand i fanen «Ny verdivurdering». Eller velg modell, kilometerstand og utstyr under «Manuell verdivurdering».

Bilkostnadskalkulator - nybil
Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av ny bil. Du kan enten velge automatisk kostnadsberegning etter først å ha valgt bilklasse, bilens pris, og antall eierår.

Bilkostnadskalkulator - bruktbil
Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av bruktbil. Du kan enten velge automatisk kostnadsberegning etter først å ha valgt bilklasse, bilens pris, og antall eierår.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på gå ned én bilmodellklasse.

Privatleasing av bil - kalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie (leasing) eller eie bilen over en treårsperiode.