Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Den såkalte smart-repair-metoden fikser småbulker og riper 70 prosent billigere enn før.

Utbedring av en liten bulk i karosseriet koster normalt 10.000 kroner på grunn av kostbar lakkering og sparkling. De fleste opplever dette som en ekstrem pris for noe som egentlig er av kosmetisk karakter. Nettopp derfor har stadig flere norske bilbruker omfavnet den såkalte smart-repair-metoden som fikser samme småbulken for bare 2.000 kroner. Forskjellen i resultat mellom tradisjonelle metode og billigmetoden er ikke synlig for det blåtte øyet.

Småbulk, lakkskade, sprekk i plast og interiørskade

Metoden har fått navnet «smart repair», men også den engelske forkortelsen «PDR» benyttes. Metoden muliggjør reparasjon av småbulker. Men du kan også få reparert lakkskader, skader på felg, sprekk i plasten og skader på interiør. Metoden går ut på å reparere småbulker uten å måtte sparkle eller lakke. Det er nemlig lakkeringen som koster flesk. Typisk vil man massere ut bulken fra innsiden eller trekke den ut av utsiden.

Det er småbulker og mindre lakkskader som kan repareres på denne måten. For å sjekke om det er mulig å bruke denne metoden må du vise skaden til et verksted som tilbyr denne formen.

Vanligvis er det småverksteder som gjør denne type reparasjoner, i motsetning til de store karosseriverkstedene som vanligvis gjør jobben på den tradisjonelle og dyrere jobben.

Kvaliteten på reparasjonene er tett oppunder 100 prosent. Det er svært vanskelig å se at det har vært en skade i etterkant.

Har du for eksempel bulk,- og lakkskader når du skal taksere bilen, blir det trukket fra vesentlig høyere beløp enn det det koster å fikse dem med smart repair. Fallet i markedsverdien er i praksis ikke på langt nær så stort i markedet. Men med smart repair vil det fort lønne seg å legge inn et par tuen kroner i bulkfiksing.

Skader reparert med smart repair koster i området 1.500 til 2.500 kroner. For å få rettet opp skadene på tradisjonell metode vil kostnaden ligge i området 6.000 til 25.000 kroner.

 

Kalkulator:

Beregn bilbonustapet
Verkstedregningen må være større enn bonustapet for at det lønner seg å la bilforsikringen dekke skaden. Finn ditt fremtidige bonustap.