El-biler har en rekke økonomiske fordeler knyttet til seg.

Fordelene skal uansett bestå til 2017, eller til solgte 50.000 biler. Salgsantallet blir nådd først, og da er det nok kjøring i kollektivfeltet på en del steder som ryker først. 

Økonomiske fordeler ved el-bil

Det er en rekke økonomiske fordeler som er gitt til el-biler:

 • Lavere årsavgift. 445 kroner for elbil, mot 3.135 kroner for vanlig bil.
 • Fritatt for mva ved innføring.
 • Fritatt for engangsavgift ved innføring. Betaler bare vrakpantavgiften (2400 kroner) ved innførsel.
 • Betaler ikke for parkering på kommunale parkeringsplasser.
 • Betaler ikke for bilen på ferge (betaler for personer).
 • Betaler ikke bompenger.
 • Lavere skatt på el-bil som firmabil.
 • Har nesten ingen kostnader ved drivstoff (strøm).
 • Gratis lading på de fleste offentlige ladestasjoner.
 • Motoren er mye mindre komplisert slik at dette i gjennomsnitt gir lavere service- og reparasjonskostnader.
 • Ekstra kjøregodtgjørelse. 10 øre for de første 10.000, og 75 øre på det overskytende.
 • Noen långivere tilbyr lavere rente på billån til miljøvennlige biler.

En annen viktig fordel er at el-biler kan kjøres i kollektiv-feltet.

El-bil-kalkulator

El-bilkalkulatoren sammenligner kostnadene med en «vanlig» mot en elbil. Der kan du endre på en rekke forskjellige kostnadskomponenter, og se hvordan dette slår ut i sluttsummen. Du kan også legge inn tall for hva den vanlige bilen må betale for parkering, bompenger og ferge.

Sammenligning el-bil mot vanlig bil

Her har vi satt opp to sammenligninger mellom el-bil og en vanlig bil.

Til venstre har vi sammenlignet biler som koster 200.000 kroner. Til høyre har vi sammenlignet biler som koster 500.000 kroner (som i praksis er Tesla). I sistnevnte eksempel får du ikke en like bra vanlig bil som du gjør med Teslaen.

Dette er de avgjørende postene:

Verdifallet/batterikapasitet

Her har vi lagt inn et verdifall på tre år til 54 prosent av nybilverdien på elbilene, og 66 prosent for vanlige biler. Hvor stort verdifallet blir på el-biler er vanskelig å si noe sikkert om. Blant annet er batterikapasiteten en usikkerhetsfaktor. Det vil si hvor lenge batteriet vil holde med en gitt restkapasitet på batteriet. Å kjøpe en ny batteripakke vil være dyrt i de fleste tilfellene. Men et par av bilene er batteriet modulbasert.

Slik det er nå er en vanlig forventet levetid på batteriene fra 8 år og oppover.

Et annet moment er den tekniske utviklingen på el-biler. Hvis de utvikler seg videre kan det bety at markedsverdien av brukte faller mer enn normalt.

Kostnadene til strøm vil bli svært liten for en el-bil, selv om det kjøres langt. I forhold til en vanlig bil vil forskjellene i kroner øke, jo lengre kjøredistansen er.

De økonomiske fordelene for el-bilene

Hvor mye du har nytte av gratis bompassering, gratis ferge, og gratis parkering vil være helt forskjellig for den enkelte bileier. Det kan bety alt fra null til mange tusen kroner i året.

Betydningen av lavere årsavgift vet vi eksakt hva er.

I det første eksemplet er el-bilen klart billigst. Den månedlige kostnaden er 4.457 kroner for en el-bil, mot 6.074 kroner for en vanlig. I eksemplet med 500.000 kroner er det veldig likt. Men her vil det jo være forskjell på en Tesla og en annen bil til 500.000 kroner. Ellers skal det lite til av endringer i forutsetningene for at resultatet skal bli annerledes.

Felles forutsetninger for bilene:
Antall år du eier bilen 3 3
Kjørelengde 15 000 20 000
Ulike forutsetninger for bilene El-bil Vanlig El-bil Vanlig
Kjøpspris bil 200 000 200 000 500 000 500 000
Pris per kwh/Drivstoff-pris 1,0 13,0 1,0 13,0
Kwh per km/Drivstoff-forbruk pr mil 0,20 0,70 0,20 0,70
Restverdi i prosent av nybilpris 52% 60% 52% 60%
Finansieringskostnad 5,00% 6,00% 5,00% 6,00%
Årlige kostnader:
Årsavgift 445 3 135 445 3 135
Forsikring 6 000 6 000 8 000 8 000
Dekk 1 500 1 500 2 000 2 000
Service 2 000 3 000 3 000 4 000
Reparasjoner 0 2 000 0 2 000
Vask, rekvisita, vedlikehold 3 000 3 000 3 000 3 000
Parkering 0 2 000 0 2 000
Bompenger 0 5 000 0 5 000
Fergekostnader 0 0 0 0
Totale kostnader i eieperioden:
Verdifall 96 000 80 000 230 000 170 000
Restverdi bil 104 000 120 000 270 000 330 000
Rentekostnad 16 644 21 024 42 158 54 531
Energikostnad (strøm/drivstoff) 9 000 40 950 2 000 0
Årsavgift 1 335 9 405 1 275 8 985
Forsikring 18 000 18 000 24 000 24 000
Dekk 4 500 4 500 6 000 6 000
Service 6 000 9 000 9 000 12 000
Reparasjoner 0 6 000 0 6 000
Vask, rekvisita, vedlikehold 9 000 9 000 9 000 9 000
Parkering 0 6 000 0 6 000
Bompenger 0 15 000 0 15 000
Fergekostnader 0 0 0 0
Sum kostnader 160 479 218 879 323 433 311 516
Per år 53 493 72 960 107 811 103 839
Per måned 4 458 6 080 8 984 8 653

Service-kostnader

Service-kostnadene er i gjennomsnitt lavere på el-biler enn de er på vanlige biler. Men dette varier. På el-biler varierer snittkostnaden på service de første årene fra 1000 kroner til nesten 4.000 kroner.

 

Kalkulatorer:

El-bilkalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å eie en el-bil mot en vanlig bil.

Co2-utslippskalkulator bil
Kalkulatoren regner ut hvor mange kilo co2 bilen slipper ved den kjøredistansen du oppgir.

Bilkostnadskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

 

Kalkulatorer:

El-bilkalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å eie en el-bil mot en vanlig bil.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for brukt bil.

Bilkjøpskalkulator
Kalkulatoren gir deg en modell for å kunne sammenligne et nybilkjøp, med kjøp av en tilsvarende brukt.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på å gå ned én bilmodellklasse.

Co2-utslippskalkulator bil
Kalkulatoren regner ut hvor mange kilo co2 bilen slipper ved den kjøredistansen du oppgir.

Kjøregodtgjørelseskalkulator
El-biler får noe høyere kjøregodtgjørelse. Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Firmabilskattkalkulator
El-biler har lavere firmabilskatt. Regner ut hvor høyt inntektspåslag du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.