Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Elbiler har fortsatt en rekke økonomiske fordeler knyttet til seg, men de er i ferd med å svekkes.

Her har vi sett på hva som kostnadsmessig skiller elbiler fra bensin- og dieselpriser. Andre positive eller negative forhold tas ikke opp her.

Når vi skal sammenligne elbiler mot bensin- og dieselbiler er det tre hovedpunkter vi kan se på:

  • Økonomiske fordeler for elbiler
  • Forutsetninger om verdifall
  • Driftskostnader

Økonomiske fordeler med elbil

Det er en rekke økonomiske fordeler som er gitt til elbiler. Noen har blitt svekket, andre vil holde seg i noen år til.

De økonomiske fordelene gjør både at elbilene er mye billigere enn de ellers ville vært, og får et lavere kostnadsnivå.

Merverdiavgift
Elbiler er fritatt for mva ved innføring til landet. Koster bilen for eksempel 300.000 kroner inn til landet, ville den ellers blitt belastet med 75.000 kroner i mva. Fra 2023 skal det betales merverdiavgift på den delen som ligger over 500.000 korner.

En bil som koster 600.000 kroner må det betales mva av 100.000 kroner, det vil si 25.000 kroner.

Engangsavgifter
Elbiler var fritatt for engangsavgift ved innføring av biler. Det skal bare betales vrakpantavgiften (2400 kroner) ved innførsel. Hvor mye bensin og dieselbiler skal betale varierer enormt. Det kan bli flere hundre tusen for biler med høy vekt og/eller høyt co2-utslipp.

Fra 2023 er det innført en egen vektavgift som skal betales av alle personbiler. Denne vektavgiften er 12,50 kroner per kg ut over de første 500 kg av bilens vekt.

Trafikkforsikringsavgift
Elbiler betaler nå den samme trafikkforsikringsavgiften som fossildrevne.

Parkering
Elbiler skal maksimalt betale halvparten av standard sats. Hvor mye elbiler skal betale for parkering på kommunale parkeringsplasser bestemmes av hver enkelt kommune.

Fergekostnad
Elbiler skal maksimalt betale halvparten av standard sats.

Bompenger
Elbiler skal fra 2023 ikke betale mer enn 70 prosent av satsene for bensin,- og dieselbiler. Hvor stor rabatten er varierer. I for eksempel Oslo bompengeprisene har elbilene en litt større rabatt enn 50 prosent. Elbilene betaler bompenger i alle de fem største byene.

Firmabil
Elbiler hadde til og med 2022 lavere skatt på når man har den som firmabil. Elbiler fikk da en rabatt på 40 prosent på grunnlaget for inntektspåslaget for firmabil.

Fra 2023 er det ikke lenger noen skattefordel.

Billån
Noen långivere tilbyr lavere rente på billån til miljøvennlige biler.

Omregistreringsavgift
Fra 2023 skal elbiler betale den samme omregistreringsavgiften som andre personbiler.

Dette er de avgjørende postene

Her har vi gjennomgått de viktigste forholdene som skiller elbiler og vanlige biler.

Verdifallet

Hvor mye man kan regne med at bilen faller i pris er en svært viktig del av regnestykket. Dette baserer seg på spådommer, slik at dette er ikke en kostnad som er udiskutabel.

Tidligere var verdifallet på elbiler høyere enn på bensin- og dieselbiler. Nå kan vi ikke generelt forutsette dette. Mange mener stikk motsatt, at elbiler vil holde seg bedre i pris. I våre forutsetninger i sammenligningen har vi tatt en nøytral posisjon.

I sammenligningen har vi forutsatt at verdifall på tre år er 40 prosent, altså at du kan få tilbake 60 prosent av markedsverdien for begge biltyper.

Et annet moment er den tekniske utviklingen på elbiler. Når de utvikler seg videre, kan det bety at markedsverdien av brukte faller mer enn normalt. På den annen side vil også bensin,- og elbiler bli rammet av det samme, fordi det da blir enda mer aktuelt for fler å kjøpe elbil. Kjøpstrenden er også noe som taler til elbilens favør. Det er en stadig større andel som vil ha elbil, og da blir det færre til å kjøpe noen år gamle bensin og dieselbiler.

Batterikapasitet

Batterikapasiteten har tidligere vært en usikkerhetsfaktor. Det vil si hvor lenge batteriet vil holde med en gitt restkapasitet på batteriet. Å kjøpe en ny batteripakke vil være dyrt i de fleste tilfellene.

Slik det ser ut nå er ikke batterikapasiteten noe problem. Undersøkelser har vist at restkapsasiteten har holdt seg meget bra på de bilene som etter hvert har blitt ganske gamle. Nye biler har uansett en batterigaranti.

Energi/drivstoff

Kostnadene til strøm vil bli svært liten for en el-bil, selv om det kjøres langt. I forhold til en vanlig bil vil forskjellene i kroner øke, jo lengre kjøredistansen er.

Fyller du på ladestasjoner kan det bli dyrt å "fylle tanken". For de fleste vil det ikke være så store prosentvise andelen av strømmen som brukes, som betales for på ladestasjoner. Mesteparten vil skje hjemme til en langt lavere pris enn på ladestasjonene.

Når du lader hjemme vil det lønne seg å lade på natten, i og med at prisene i gjennomsnitt vil være lavere da (forutsetter at du har spotprisavtale). Prisene vil kanskje ligge i området 4 til 10 øre lavere på natten, enn når du kommer fra jobben (da de er på sitt høyeste).

Å bruke 2 kroner per kWh som en mellomlangsiktig strømpris kan være en forutsetning, men dette vil kunne variere kraftig. Lader du bilen på ladestasjoner vil strømmen kunne være vesentlig dyrere. Skal du hurtiglade bilen kan det variere fra 4 til 8 kroner per kWh. Da avhenger prisen blant annet av hvilken mottakskapasitet bilen har, hvor mye strøm det er på batteriet, type ladestasjon ol. Jo mer du lader på slike stasjoner, dess høyere blir den gjennomsnittlige strømprisen. 

Reparasjoner, service og vedlikehold

Motoren på elbiler er mindre komplisert, slik at dette i gjennomsnitt gir lavere service- og reparasjonskostnader på elbiler.

Elbiler slipper for eksempel å bytte olje, luftfilter, tennplugger og dieselfilter. Elbileiere trenger heler ikke bekymre seg om problemer med gearkasse og clutch, heller ikke registerreimbytter, turbo, og vannpumpe.

Med færre bevegelige deler og høyere driftssikkerhet skal i gjennomsnitt servicekostnaden være lavere på elbiler.

Service-kostnadene er i gjennomsnitt lavere på elbiler enn de er på vanlige biler. Men dette varierer. På elbiler varierer snittkostnaden på service de første årene fra 1000 kroner til nesten 4.000 kroner.

Forsikring

I gjennomsnitt kan vi regne med at forsikringskostnaden vil være temmelig lik.

Elbil-kalkulator

Elbilkalkulatoren sammenligner kostnadene med en «vanlig» mot en elbil. Der kan du endre på en rekke forskjellige kostnadskomponenter, og se hvordan dette slår ut i sluttsummen. Du kan også legge inn tall for hva du må betale for parkering, bompenger og ferge med begge biltypene.

Det er også mulighet for å legge inn kostnad både for hjemmelading, og lading langs veien.

Sammenligning elbil mot vanlig bil

Vi har gjort en sammenligning av elbil mot vanlig bil i to prisklasser. Eksempel 2 ser du under eksempel 1.

Hvor mye en elbileier sparer å bompassering, ferge, og parkering vil være helt forskjellig for den enkelte bileier. I begge eksemplene har vi forutsatt at elbilen har 25 prosent av parkerings- og bompengekostnadene til den vanlige bilen.

Eksempel 1

I det første eksemplet har vi forutsatt at både elbil og vanlig bil koster 400.000 kroner. Kjørelengden er 15.000 km per år, og eieperioden er 3 år.

Det er forutsatt at restverdien på bilen er 60 prosent for begge biltypene.

I det første eksemplet er elbilen klart billigst. Den månedlige kostnaden er 7.698 kroner for en elbil, mot 9.364 kroner for en fossilbil. En forskjell på 1.667 kroner i måneden. Samlet i løpet av de tre årene er forskjellen med disse forutsetningene 60.000 kroner.

Felles forutsetninger for bilene:
Antall år du eier bilen 3
Kjørelengde 15 000
Ulike forutsetninger for bilene Elbil Fossil
Kjøpspris bil 400 000 400 000
Pris per kwh/Drivstoff-pris 2,0 20,0
Kwh per km/Drivstoff-forbruk per mil 0,20 0,60
Restverdi i prosent av nybilpris 60% 60%
Finansieringskostnad 5,00% 5,00%
Årlige kostnader:
Trafikkforsikringsavgift 3 059 3 059
Forsikring 6 000 6 000
Dekk 1 500 1 500
Service 2 000 3 000
Reparasjoner 2 000 2 000
Vask, rekvisita, vedlikehold 3 000 3 000
Parkering 1 000 4 000
Bompenger 2 000 6 000
Fergekostnader 0 0
Totale kostnader i hele eieperioden:
Verdifall 160 000 160 000
Restverdi bil 240 000 240 000
Rentekostnad 37 440 37 440
Energikostnad (strøm/drivstoff) 18 000 54 000
Trafikkforsikringsavgift 9 177 9 177
Forsikring 18 000 18 000
Dekk 4 500 4 500
Service 6 000 9 000
Reparasjoner 6 000 6 000
Vask, rekvisita, vedlikehold 9 000 9 000
Parkering 3 000 12 000
Bompenger 6 000 18 000
Fergekostnader 0 0
Sum kostnader 3 år 277 117 337 117
Kostnad per år 92 372 112 372
Kostnad per måned 7 698 9 364

Eksempel 2:

I dette eksemplet har vi forutsatt at elbilen koster 500.000 kroner, og den fossile bilen koster 600.000 kroner. Veldig ofte vil en elbil være billigere enn en tilsvarende bensin eller dieselbil.

Her er det ellers forutsatt litt lengre kjørelengde, og høyere kostnad til bompenger og parkering..

Her blir den månedlige kostnaden for elbilen 9.527 kroner i måneden, 13.232 kroner for den fossile. Forskjellen er 3.704 kroner i måneden. Samlet i de tre årene er forskjellen 133.360 kroner.

Bruk elbilkalkulatoren for å sammenligne med dine forutsetninger.

Felles forutsetninger for bilene:
Antall år du eier bilen 3
Kjørelengde 20 000
Ulike forutsetninger for bilene Elbil Fossil
Kjøpspris bil 500 000 600 000
Pris per kwh/Drivstoff-pris 2,0 20,0
Kwh per km/Drivstoff-forbruk per mil 0,20 0,60
Restverdi i prosent av nybilpris 60% 60%
Finansieringskostnad 5,00% 5,00%
Årlige kostnader:
Trafikkforsikringsavgift 3 059 3 059
Forsikring 8 000 8 000
Dekk 2 000 2 000
Service 3 000 4 000
Reparasjoner 2 000 2 000
Vask, rekvisita, vedlikehold 3 000 3 000
Parkering 1 000 4 000
Bompenger 4 000 10 000
Fergekostnader 0 0
Totale kostnader i eieperioden:
Verdifall 200 000 240 000
Restverdi bil 300 000 360 000
Rentekostnad 46 800 56 160
Energikostnad (strøm/drivstoff) 18 000 72 000
Trafikkforsikringsavgift 9 177 9 177
Forsikring 24 000 24 000
Dekk 6 000 6 000
Service 9 000 12 000
Reparasjoner 6 000 6 000
Vask, rekvisita, vedlikehold 9 000 9 000
Parkering 3 000 12 000
Bompenger 12 000 30 000
Fergekostnader 0 0
Sum kostnader 3 år 342 977 476 337
Kostnad per år 114 326 158 779
Kostnad per måned 9 527 13 232

 

Se også:

Kjøp av bruktbil - sjekkliste for elbiler

Kalkulatorer:

Elbilkalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å eie en elbil mot en vanlig bil.

Ladekostnad-kalkulator
Ladekostnaden avhenger av hvor mye du lader bilen hjemme i forhold til hvor mye du lader ute.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for brukt bil.

Bilkjøpskalkulator
Kalkulatoren gir deg en modell for å kunne sammenligne et nybilkjøp, med kjøp av en tilsvarende brukt.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på å gå ned én bilmodellklasse.

Co2-utslippskalkulator bil
Kalkulatoren regner ut hvor mange kilo co2 bilen slipper ved den kjøredistansen du oppgir.

Kjøregodtgjørelseskalkulator
El-biler får noe høyere kjøregodtgjørelse. Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Firmabilskattkalkulator
El-biler har lavere firmabilskatt. Regner ut hvor høyt inntektspåslag du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.