Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dekra utgir hvert år en bruktbilrapport basert på omtrent 15 millioner kjøretøykontroller. Den tar for seg over 300 modeller på Dekras verksteder rundt om i Europa.

Dekra er den tyske tilsynsmyndigheten for bil, og står for den største bruktbilundersøkelsen i Europa. Den omfatter kun feil relatert til bilens kvalitet. Selvforskyldte feil er luket ut.

Dekras bruktbilrapport finner du her.

Testresultatene for 2018

Oversiktene blir utarbeidet annethvert år.

Tabellen viser beste bil i hver klasse.

Biltype Antall Vinner Fra år Feil
Minis/Small cars 65 Audi A1 2010 82,6
Compact Class 59 Audi A3 2012 91,0
Medium-sized cars 36 Audi A4 2008 87,7
Upper medium class 20 Audi A6 2011 94,6
Sports cars 21 Audi TT 2006 81,0
Off-roaders/ SUVs 71 Mercedes-Benz M-Class 2011 92,4
Hatchback 54 Mercedes-Benz B-Class 2011 91,4
Small Van 30 VW Amarok 2010 71,0
Vans 15 Mercedes-Benz Sprinter 2006 62,5

Sjekke en bestemt bil

Du kan ikke lenger gå inn på Dekras Used Car Report, og sjekke statistikken på hver enkelt bil. Dette ble stoppet etter 2018 statistikken.

I tillegg til feilfrekvensen, fikk du også opp detaljer om hva slags typer feil som er de dominerende på bilmodellen. I tillegg ble det tatt med Dekras kommentarer til denne bilmodellen.

Statistikken ble delt inn i forskjellige kjørelengder.

  • 0 til 50.000 km
  • 50.000 til 100.000 km
  • 100.000 til 150.000 km

Om Dekra-undersøkelsen

For at en bilmodell skal komme på listen må minst 1.000 eksemplarer være kontrollert. Kontrollen er ikke altomfattende siden dette er en kjøretøykontroll. Den tar for seg det som kan ha sammenheng med trafikksikkerhet. Mekaniske feil uten sikkerhetsmessig betydning er ikke med.

Undersøkelsen baserer seg altså ikke på bilens alder. Dette kan gi en skjevhet i form av at biler som kjører langt raskere når opp i f.eks 100.000 kilometer. Det medfører at disse bilene vil være yngre enn biler som kjører kort. Dette kan favorisere biler som Audi, BMW og Mercedes i en viss grad.

 

Andre bruktbilstatistikker:

Bruktbil - kvalitetsundersøkelser
Oversikt over alle brukbilundersøkelser.

ADAC - bruktbilundersøkelse
Dette er den tyske utgaven av NAF. Denne organisasjonen gir ut en statistikk som viser antall nødstopp, det er ikke en undersøkelse som viser antall feil på bilene. Statistikken baserer seg på utrykningsstatistikken på 4 millioner utrykninger blant organisasjonenes 16 millioner medlemmer.

ADAC - nybilundersøkelse
Viseer blant annet anslåtte verkstedkostnader for 8.000 bilmodeller.

TÜV
Det tyske kontrollorganisasjonen lager hvert år en omfattende statistikk basert på ca. åtte millioner kjøretøykontroller. Det blir oppgitt hvor mange prosent av bilene som har vesentlige mangler, og hvor mange kilometer de har kjørt.

Warranty Direct - Reliability Index
Statistikken blir laget ut fra alle reparasjonskostnader og påkostninger på verksted som Warranty Direct betaler for. Tallmaterialet er stort, og gir gode indikasjoner på hva man kan forvente av reparasjoner på en rekke bilmodeller. Her kan du søke på alle bilmodeller selv.

Kundertilfredshet bil fra Norsk Kundebarometer, og Autoindex
Undersøkelsen måler eiernes vurdering av egen bil.