Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er penger å spare ved å se på resultater av bruktbiltester.

Det er to hovedtyper av bruksbilundersøkelser.

1) Tekniske undersøkelser av bilen
2) Spørreundersøkelse av bileierne

En teknisk undersøkelse baseres seg på hard facts, det vil si objektive tall for feil på bilen. Spørreundersøkelsen baserer seg på hvor tilfredse bileierne er. Utvilsomt er en de tekniske undersøkelsene mer verdt enn en spørreundersøkelse. Resultatet fra en spørre undersøkelse påvirkes dessuten av eiernes forventinger til bilen. En Audi-eier kan ha helt andre forventinger enn Subaru-eier.

 Det vil være forskjeller på hvilke biler og bilmodeller som kommer best ut fordi målingene har ulike kriterier. Men ved å se på flere undersøkelser er det klart lettere å danne seg et bilde av bilmerket og bilmodellenes kvalitet.

Nedenfor er listet opp en oversikt over de mest interessante undersøkelsene.

Undersøkelsene er utenlandske. Temperaturforskjeller og hastighetsforskjeller mellom Tyskland, England og Norge kan gi statistikkene feilmarginer. Kjøring på autobahn i Syd-Tyskland er ikke det samme som kjøring i innenlandsnorge.

Reliability Index

Reliability Index (RI) utgis av det britiske forsikringsselskapet Warranty Direct som tilbyr tilleggsforsikringer på bruktbiler. Dersom du kun ønsker å studere én utenlandsk bruktbilundersøkelse, bør du velge Reliability Index. Men helst bør du sjekke flere.

Statistikken blir laget ut fra alle reparasjonskostnader og påkostninger på verksted som Warranty Direct betaler for. Totalt har selskapet 50.000 kunder med slike tilleggsforsikringer, og har tilbudt disse forsikringene i over 15 år. Tallmaterialet er derfor stort, og gir gode indikasjoner på hva man kan forvente av reparasjoner på en rekke bilmodeller.

Den gjennomsnittlige verdien for RI er 100. Jo lavere indeksverdi, desto bedre er det. Indeksen er kalkulert ut fra følgende parametere:

  • Antall feil på bilen
  • Kostnaden ved å reparere den
  • Gjennomsnittlig tid bilen ikke er kjørbar pga reparasjoner
  • Alder og kjørelengde på bilen er hensyntatt

Du kan gå inn å se på resultatene på de forskjellige modelltypene. Der vil du blant annet kunne se den prosentvise fordelingen av hvilke feil de enkelte modellene har.

Som du vil se av resultatene vil bilens indeks-poeng avvike fra gjennomsnittlig verkstedkostnader. Forklaringen er at verkstedkostnadene bare utgjør én av komponentene i indeksen. Bilene kan også ha ulik gjennomsnittsalder.

En bil kan ha lav RI og likevel høy verkstedkostnad. Forklaringen er at bilen da sjelden må på verksted, men når den først er på verksted, er regningen høy. Verkstedkostnaden er derfor lite interessant. Det er RI som har med «alt».

For at en modell skal få en RI må det minst være 50 modeller i grunnlaget.

Testresultatene fra Reliability Index

ADAC

Dette er den tyske utgaven av NAF. Organisasjonen utgir flere ulike statistikker.

1) En bruktbilundersøkelse som viser antall nødstopp, det er ikke en undersøkelse som viser antall feil på bilene. Selvforskyldte feil blir ikke tatt med i statistikken. Rapporten offentliggjøres årlig i begynnelsen av februar. Statistikken baserer seg på over 2,6 millioner utrykninger blant organisasjonens 16 millioner medlemmer. Det må også være minst 10.000 nyregistreringer for å bli tatt med.

Testresultatene fra ADACs bruktbilundersøkelse.

TÜV

Det tyske kontrollorganisasjonen lager hvert år en omfattende statistikk basert på ca. åtte millioner kjøretøykontroller. Rapporten offentliggjøres i november hvert år, dvs 2015-rapporten er klar i november 2014.

TÜV (Technischer Überwachung-Verein) er en tysk godkjenningsorganisasjon som blant annet utfører kontrollbesiktninger. Tyske biler skal som i Norge kontrolleres etter 3 år, og deretter hvert andre. Bilene er derfor delt inn intervaller på to år fra 2-3-årsklassen til 10-11-årsklassen.

Feilprosenten blir ikke justert for hvor langt bilene har kjørt. Biler som kjører kort vil derfor ha en klar fordel i slike undersøkelser.

Det blir oppgitt hvor mange prosent av bilene som har vesentlige mangler, og hvor mange kilometer de har kjørt. I tillegg blir det oppgitt hva gjennomsnittet er for hver årsklasse. Det blir bare oppgitt de 10 beste og 10 dårligste bilmodellene.

Du får ikke tilgang på undersøkelsen på nett.

Les mer om testresultatene fra TÜV.

Loyalty Groups Autoindex

Hvor tilfredse bileierne er finner du i Loality Groups Autoindex. Der måles blant annet tilfredsheten med bilen, forhandleren og merkeverkstedet. Autoindex-undersøkelsen er den mest omfattende av alle undersøkelser som gjelder for norske forhold.

Undersøkelsen omfatter:

  • Bileiere som har kjøpt bilen som ny.
  • Bileiere som har kjøpt bilen som brukt.
  • Bileiere med biler førstegangsregistrert mindre enn 4 år siden.
  • Bileiere med biler som er førstegangsregistrert 5 til 7 år siden.

I undersøkelsen hentes det inn tilfeldig utvalgte personer (minst 100) fra eiere i Kjøretøyregisteret. Behandlingen av svarene i undersøkelsen, ca. 11.000 norske, har fulgt samme oppskrift.  

Svarene er delt inn i fire hovedkategorier: Selve bilen og kjøreopplevelsen (teller 40 prosent), forhandleren og opplevelsen rundt kjøpet (20 prosent), service på verkstedet (20 prosent) og lojalitet til merket (20 prosent).

Svarene i tabellene er i en skala fra null til 1000, der 1000 er best.

AutoIndex er laget av konsulentfirmaet Loyalty Group i samarbeid med danske FDM og svenske Vi Bilägare.

Norsk Kundebarometer

BIs Norsk kundebarometer måler også bileiernes tilfredshet. Men undersøkelsen er mangelfull da det kun inkluderer de som ønsker å bli målt og er villig til å betale for det. For eksempel er ikke Opel lenger med etter å ha havnet sist flere år på rad.

Øvrige undersøkelser

J.D. Power Vehicle Dependability Study

Er en amerikansk undersøkelse av om lag 34.000 biler som er eid i tre år. Det er en spørreundersøkelse blant bileierne. Amerikanske biler har avvikende egenskaper sammenlignet med europeiske og resultatene er derfor mindre relevante enn de europeiske testene. Dessuten er dette er spørreundersøkelse.

Resultatene fra J.D. Power

DEKRA

Den tyske tilsynsmyndigheten DEKRA utgir hvert år (offentliggjøres februar) en bruktbilrapport basert på omtrent 15 millioner kjøretøykontroller. Den tar for seg over 300 modeller på DEKRAs verksteder rundt om i Europa.

Dette er den største undersøkelsen i Europa. Den omfatter kun feil relatert til bilens kvalitet. Selvforskyldte feil er luket ut.

For at en bilmodell skal komme på listen, må minst 1.000 eksemplarer være kontrollert. Kontrollen er ikke altomfattende siden dette er en kjøretøykontroll. Den tar for seg det som kan ha sammenheng med trafikksikkerhet. Mekaniske feil uten sikkerhetsmessig betydning er ikke med.

Undersøkelsen baserer seg altså ikke på bilens alder. Dette kan gi en skjevhet i form av at biler med høy årlig kjørelengde som raskere når opp i f.eks 100.000 kilometer. Det medfører at disse bilene vil være yngre enn biler som kjører kort. Dette kan favorisere biler som Audi, BMW og Mercedes i en viss grad. Men betydningen er antagelig liten siden alder betyr lite, mens bruken betyr mye.

Du får ikke tilgang på undersøkelsen på nett.