Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her finner du kalkulatoren «Firmabil eller privateid bil».

Grunnlagsopplysninger:

Din bruttoinntekt: Dette er alle typer lønnsinntekt. Du skal ikke ta med fordel av firmabil i denne inntekten. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har. Den regner korrekt skatt, også når inntektspåslaget fra firmabilen gjør at du bryter et av nivåene for trinnskatten.

Lønnskompensasjon: Hvis du har valget mellom å få firmabil eller kjøre privateid bil er det naturlig å få en lønnskompensasjon fordi du velger privatbil. Grunnen til det er at dette er en vesentlig billigere løsning for bedriften. Det er derfor naturlig å tilby en lønnskompensasjon.

Feriepengesats på lønnskompensasjonen: Det gis ikke feriepenger på påslaget du får fra firmabilen. På lønnskompensasjonen får du det.

Kjøregodtgjørelse: Her legger du inn kjøregodtgjørelsen opp til 10.000 km, og fra 10.000 km. Statens satser er forhåndsinnlagt. Disse er nå like under og over 10.000 km.

Bosatt i Finnmark- eller Nord-Troms: Her får du lavere skattesatser.

Om bilen

Bilens listepris som ny: Det er bilens pris som ny, inkluder alt tilleggsutstyr, som er grunnlaget for beregning av firmabilskatten.

Bilens kjøpspris: Denne kan være lavere enn bilens listepris som ny. Det er av denne posten renter og verdifall regnes av.

Alder på bilen: Det er alderen ved inngangen til året du skal legge inn her. En bil som er over tre år ved inngangen til skatteåret, gir 25 prosent lavere inntektspåslag.

Elbil: Hvis du har elbil blir firmabilgrunnlaget satt ned med 20 prosent.

Egenkapital: Hvor stor andel egenkapital du har, avgjør også hvilken kapitalkostnad du har på bilen.

Tapte renteinntekter og lånerente: Legg inn størrelse eventuelt billån og boliglån begrenset oppad til bilens verdi. Vi tar dermed hensyn til at du kan selge bilen og innfri lån tilsvarende bilens verdi. Det utgjør din lånerentekostnad på bilen. Har du mindre i gjeld enn bilens verdi, beregner vi innskuddsrente (tapte renteinntekter) på den delen av bilen som er uten gjeld. Bruk effektiv lånerente.

Bilens kostnader

Total kjørelengde: Summen av privat- og yrkeskjøring.

Yrkeskjøring - km: Hvor langt du kjører i yrket. Kalkulatoren forutsetter at du får kjøregodtgjørelse for denne kjøringen. Det vil si 4,03 kroner både opp til 10.000 kjørte kilometer, og på alt over. Det skattefrie beløpet er 3,50 kroner. Hvis du kjører mer enn 40.000 km i yrket gir det 25 prosent lavere beregningsgrunnlag. Hvis du både har en tre år gammel bil, og kjører så langt, blir beregningsgrunnlaget bare 56,25 prosent av fullt grunnlag.

Drivstoff-forbruk per mil: Legg inn antatt gjennomsnittlig drivstoff-forbruk per år.

Drivstoffpris per liter: Legg inn det du tipper blir gjennomsnittlig bensinpris for året.

Omregistreringsavgift: Ved kjøp av bruktbil må du betale en omregistreringsavgift

Trafikkforsikringsavgift: Denne er fast for ett år av gangen, og justeres hvert år.

Forsikring: Denne vet du best selv fordi du får regning på den. Den øker noe med økt kjørelengde.

Dekk: Du kan sette en gjennomsnittlig kostnad på 1.500 kroner per år.

Olje: Dette dekkes ofte via service og vedlikehold. Hvis du kjøper olje separat kan du bruke 750 kroner i året.

Vask, rekvisita og lignende: Dette er småkostnader utover service og reparasjoner. Dette er typisk vask og diverse rekvisita du kjøper til bilen.

Service og reparasjoner: Periodisk service (serviceintervallene), samt reparasjoner grunnet slitasje eller bulking som man velger ikke å la forsikringen dekke.

Verdifallet (eller avskrivning) utgjør bilens største kostnad. Verdifallet er i de aller fleste tilfellene størst det første året. Særlig gjelder dette nybiler, men også til en viss grad bruktbiler. Hvis du kjøper bruktbil må du også legge til omregistreringsavgift og bilforhandlerens avanse til bilens pris, noe som gjør at verdifallet blir større første året. Høy årlig kjørelengde øker også verdifallet noe.

Skatteberegningen: Kalkulatoren tar hensyn til forskjellige marginalskatter mht til trinnskatten. Den forutsetter ellers at inntekten din er over grensen der minstefradraget øker (for 2021 er grensen for dette 232.065 kroner). Dette har betydning for skatt på alminnelig inntekt, som er 22 prosent i 2021 og 2022.

 

Kalkulatorer:

Firmabilskattkalkulator
Viser hvor høy inntekt du får av firmabilen og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til din marginalskatt.

Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Kalkulatoren regner ut hvilken skatt du får når firmabilen er en varebil i avgiftsklasse 2, eller en lastebil under 7501 tonn.

Firmabil- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Bilkostnader ved kjøp av ny bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for ny bil

Beregn årlige bilkostnader for bruktbil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for brukt bil.