Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Mange er nå redd for at arveavgiften skal bli gjeninnført etter valget, med en forventet seier for venstresiden.

Spesielt de som skal gjennomføre et generasjonsskifte har vært redde for dette på grunn av den enorme avgiften dette eventuelt kunne medføre. Mange advokater har derfor fått økt arbeidsmengde.

Men spesielt sannsynlig er det ikke. Det er bare SV, Rødt og MDG som er for en gjeninnføring av arveavgiften.

Det er bare teoretisk mulig hvis dette blir en stor sak for disse partiene under en eventuell regjeringsforhandling, eller som støtteparti. Det er mer sannsynlig at de kan få gjennomslag for høyere skatt.

Du kan beregne hvordan Arbeiderpartiets skattemodell vil slå ut for deg med Smarte Penger kalkulator,

Den tidligere arveavgiften

Arveavgiften ble fjernet fra 2014.

Den tidligere avgiften var slik: For arv mottatt av barn var arveavgiften null opp til 470.000 kroner. De neste 330.000 kroner var det en arveavgift på 6 prosent. På det overskytende (fra 800.000 kroner) var avgiften 10 prosent. For andre arvinger var avgiften noe høyere.

Med arveavgiftskalkulatoren kan du beregne hva du skulle betalt i arveavgift

Her kan du lese mer om den gamle avgiften på alle mulige beløp.

Forslag til arveavgift fra SV og Rødt

SV og Rødt har kommet med konkrete satser for arveavgift. SV vil ha mye høyere arveavgiftssatser enn hva Rødt vil. SV vil ha satsen opp i 70 prosent, riktignok fra 100 millioner kroner.

Dette er trinnene i forslaget med tilhørende satser.

SV
Trinn Prosent
0 0%
5 000 000 30%
100 000 000 70%
Rødt
Trinn Prosent
0 0%
5 000 000 15%
100 000 000 25%

Arveavgiftskalkulator for disse forslagene

Legg inn beløpet som skal arves per person. Kalkulatoren beregner da hvilken arveavgift dette beløpet medfører.

Pensjonsuttak  
Lønn fra 62 år til 67 år  
Lønn
Skatt på lønn
Netto lønn
Uttak pensjon 62 år  
Pensjon ved uttak 62 år
Skatt på pensjon 62 år
Netto pensjon 62 år
Årlig ekstra skatt fra 62 til 67 år (pensjon blir lagt til lønn)
Uttak pensjon 67 år  
Pensjon ved uttak 67 år
Skatt på pensjon 67 år
Netto pensjon 67 år
Andre forutsetninger:  
Gjennomsnittlig lønnsøkning
Gjennomsnittlig inflasjon
Gjennomsnittlig økning pensjon
Gjennomsnittlig avkastning i spareperioden
Vil det være formuesskatt på sparebeløpet?
Gjennomsnittlig avkastning i utbetalingsperioden
Sparte utgifter ved å ta ut pensjon fra 62 år
   
Sparebeløp ved inngang til 67 år
Likevektsalder - uttak ved 62 år og 67 år blir likt
Levealder:
Forventet levealder for 62 -åringer (basert på delingstall) 81,8
Forventet levealder ut fra dødsrisikostatistikk:
Menn
Kvinner
Justering av forventet levealder:
Generell økning i levealder fra 62 år
Personlig tillegg
Forventet levealder menn
Forventet levealder kvinner
Merverdi ved å ta ut pensjon fra 67 år
For menn (før skatt)
For kvinner (før skatt)

 

Se også:

Beregn skatten med Arbeiderpartiets skattemodell
Med denne kalkulatoren ser du hva du betale i skatt med dagens skattemodell mot Arbeidspartiets forslag.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.