Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren regnet ut verdien av spart arveavgift ved å tinglyse bruksrett. Denne gjaldt til 31.12.2013, arveavgiften ble fjernet i 2014.

Arveavgiftsgrunnlaget ble lavere hvis en hytte eller annen eiendom ble overført med bruksrett.

Se hvordan du kan regne ut verdien av en bruksrett nå.

Hvor stort fradraget for bruksretten ble avhang av hvor mange uker bruksrett som ble tinglyst, samt alder og kjønn på de som overdro hytta.

Det kunne ikke tinglyses mer enn 8 ukers bruksrett på hytta.

Grunnlaget for beregningen var en fast avkastning på fire prosent av markedsverdien. Verdien av bruksretten ble høyere jo yngre de overdragende var. Kvinner lever lenger enn menn, derfor ble bruksretten høyere når kvinner overdro enn menn. Hvis det er et par som overdro, var det den med lengst beregnet gjenværende levetid som ble brukt.

I kalkulatoren legger du inn antall uker med bruksrett, og alder og kjønn på de som har bruksretten. Kalkulatoren gir deg da svaret på hva bruksrettfradraget er.

I tillegg beregner den hva arveavgiftsbesparelsen kan være. Den regner 10 prosent arveavgift som grunnlag. 

 
   
 
  Verdi av hytta  
  Verdi av bruksretten  
  Antall uker med bruksrett  
 
  Alder giver 1  
  - kjønn giver 1  
 
  Alder giver 2  
  - kjønn giver 2  
 
  Forventet restlevealder  
  Bruksrettfradrag  
  Maksimal arveavgiftsbesparelse  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Se også:

Arveavgiftskalkulator
Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.

Kalkulatoroversikt

Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.