Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Foreldre kan gi sine barn støtte til utdannelse. Kravet er at denne støtten må gis periodisk.

NB: Arveavgiften er fjernet fra og med 2014. Det betyr at du ikke skal sende inn arve- eller gavemelding til Skatteetaten for arv eller gave du har fått i 2014 eller senere.

Slike overføringer blir dermed ikke arveavgiftsbelagt av myndighetene. Med periodisk menes at det må overføres månedlige eller halvårige bidrag, og ikke et kjempestort beløp helt i starten av studiekarrieren.

Det mest interessante med dette fritaket, er at du kan gi nesten ubegrenset støtte. Det er ingenting i veien for at man fullt ut kan dekke alle kostnader knyttet til en utdannelse. Beløpene kan bli store, særlig hvis utdannelsen tas i utlandet.

Pengene må gis til barna, dette må ikke være et lån. Selv om du låner barna pengene og senere ettergir lånet, kommer du ikke inn under avgiftsfritaket.

Trenger ikke være avhengige av pengene

Det er heller ikke noe krav om at barna eller barnebarna er avhengige av pengene for å gjennomføre en utdannelse. Barnas mulighet til å ta opp studielån påvirker heller ikke avgiftsfritaket. Selv om barna låner til utdannelse, kan mor eller far regelmessig overføre penger avgiftsfritt. Dette er en glimrende måte å overføre penger til dine livsarvinger uten at arven reduseres på grunn av arveavgift.

Avgiftsmyndighetene har nektet fritak for understøttelse til voksne barn som tar etterutdannelse. Dette gjelder i særlig grad etterutdannelse som kommer i tillegg til grunnutdannelse, for eksempel embetseksamen eller annen avsluttende eksamen. Her er vi inne i en typisk gråsone. En 30-åring som ikke avsluttet grunnutdanningen sin, vil nok kunne få overført penger fra foreldrene avgiftsfritt til avsluttende studier.

Les mer om arveplanlegging:

Arveplanlegging

Arvefrafall

Vanskelige situasjoner

Arv og gratis bolig

Årlig fribeløp for gaver

Gaver og forskudd på arv