Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvis mor eller far bidrar til å hjelpe barna over en økonomisk krise, vil støtten ikke være avgiftspliktig.

Arveavgiften er fjernet fra 1.1.2014.

Kravet er at pengene ikke dekker mer enn det som ansees som nødvendig.

Hjelpen må dekke alminnelige behov. Det kan for eksempel være hjelp til å betale husleie over en viss periode, andre løpende omkostninger osv. Det sosiale aspektet er viktig i denne forbindelse.

Dog snakker vi ikke om sosialkontorets standarder for hva som er nødvendig. Men har du for eksempel kjøpt et alt for dyrt hus og mor og far hjelper deg med avdrag på lånene, blir nok dette å anse som avgiftspliktig gave.

 

Les mer om arveplanlegging:

Arveplanlegging

Arvefrafall

Støtte til utdannelse

Arv og gratis bolig

Årlig fribeløp for gaver

Gaver og forskudd på arv