Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hver av foreldrene kan gi bort et fast årlig beløp til barna som gave uten å bli arveavgiftsbelagt.

Arveavgiften er fra 1.1.2014 blitt fjernet.

Fribeløpet for gaver er halvparten av folketrygdens grunnbeløp ved inngangen til kalenderåret, det vil si 41.061 kroner i 2013.

Ubrukte fribeløp kan ikke overføres til neste år. Et foreldrepar kan gi bort dobbelt så mye, det vil si 82.122 kroner per år. Også besteforeldrepar kan gjøre det samme.

Beregn selv med gavekalkulatoren.

Hvis gavebeløpet overstiger fribeløpet, betraktes det overskytende som en normal arv. Dette inngår i det samlede arvebeløp som er mottatt (de første 470.000 er avgiftsfrie).

Tidligere har såkalte leilighetsgaver, det vil si gaver som gis til fødselsdager, jul, og bryllup avgiftsfrie. Reglene inneholdt en rekke skjønnsmessige momenter som gjorde fritaket vanskelig å praktisere for avgiftsmyndighetene. Spesielt var det uklart hvor store leilighetsgavene kunne være før de utløste avgiftsplikt. Størrelsen hang nemlig sammen med giverens økonomi. Dette er nå blitt likt for alle, helt uavhengig av giverens økonomi.

Dette er med i fribeløpet

I fribeløpet teller alle verdier, ikke bare penger. I dette beløpet tas det for eksempel med reiser, hvitevarer, dataprodukter og stereoanlegg.

Fritaksregelen omfatter ikke formuesobjekter som verdsettes etter arveavgiftsloven § 11 A (ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap). Fritaksregelen omfatter heller ikke overføring av fast eiendom. Eksisterende fribeløp for arv og gaver på 470.000 kroner videreføres, og kommer i tillegg til det årlige fribeløpet.

Kostnader som går til oppfostring av barn, typisk de som bor hjemme, omfattes ikke av disse reglene. Heller ikke beløp som blir spandert, for eksempel en reise når giveren selv er med.

Eksempel på beløp

Over tid kan et foreldrepar overføre store pengebeløp til barna. Her har vi satt opp et eksempel med et foreldrepar med 3 barn.

  Antall barn
År 1 2 3
10 år 821 260 1 642 520 2 463 780
15 år 1 231 890 2 463 780 3 695 670
20 år 2 118 000 4 237 000 6 355 000

Over 15 år kan foreldreparet overføre over 3,5 millioner kroner. Da har vi forutsatt at beløpet på 41.063 kroner holder seg fast.

Siden beløpet skal justeres med grunnbeløpet, vil dette vokse omtrent i takt med lønnsutviklingen. Hvis inflasjonen var den samme som lønnsutviklingen, ville beløpet ovenfor vært det samme uttrykt i dagens pengeverdi. Men justeringen av G vil være noe høyere enn inflasjonen, slik at beløpet i dagens pengeverdi vil bli noe høyere.

 

Kalkulator:

Gavekalkulator
Her kan du se hvor mye du kan overføre til barna gaveavgiftsfritt.