Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Tidligere mottatt arv teller med i beregningen av arveavgiften. Har du tidligere mottatt 470.000 kroner er fribeløpet brukt opp.

Arveavgiften er fjernet fra 1.1.2014.

Tidligere mottatt arv teller med i beregningen av arveavgiften. Har du tidligere mottatt 470.000 kroner er fribeløpet brukt opp. Arveavgift som tidligere er betalt kan trekkes fra etter spesielle regler.

Hvis du fikk dette beløpet i den perioden nåværende beløpsgrenser og satser har vært gjeldende, vil du få fradrag for all arveavgift du har betalt. Men fikk du dette beløpet når frigrensen var lavere, får du ikke fradrag for all (eller deler) av arveavgiften.

Hvis du for eksempel arvet 470.000 kroner den gang fribeløpet var 250.000 kroner, betalte du den gang 17.600 kroner i arveavgift (forutsatt livsarving). Men fradraget du får bestemmes ikke av det du betalte, men av hva arveavgiften ville ha blitt med dagens regler. Siden du ikke skulle betalt arveavgift av dette beløpet i dag, vil ikke noe av dette beløpet kunne trekkes fra i arveavgiftsberegningen.

 

Les mer om arveavgift:

Arveavgift

Arveavgiftsatsene

Skatt på gevinst av arv

Ligning og arv