Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er forskjellige satser for livsarvinger og andre arvinger.

Arveavgiften er fra 1.1.2014 blitt fjernet.

Fra arveavgiftsgrunnlaget kan det trekkes fra utgifter til begravelse, skifte, og gravsted. Fradraget kan settes til en standardsum på 35.000 kroner. Er de reelle utgiftene høyere, setter du fradraget lik disse utgiftene. Utgifter til dokumentavgift og tinglysing kan også trekkes fra.

For ungdom under 21 år gjelder et særskilt fradrag. For hvert år arvingen er under 18 år kan det trekkes fra 50.000 kroner.

Du kan regne ut grunnlaget med Arveavgiftsgrunnlagskalkulatoren.

Når et bo skiftes privat, er alle arvingene solidarisk ansvarlige for å betale arveavgiften. Det kan derfor være klokt å betale arveavgiften før boets midler utdeles.

Arveavgiftsatsene

Du kan beregne hva du skal betale med arveavgiftskalkulatoren.

Satsene for arveavgift ble satt ned fra 1.1.2009. De gjeldende satsene for 2013 er slik:

Arv til barn:  
Av de første 470 000 kroner 0%
De neste 330 000 kroner 6%
Av det overskytende 10%
Arv til andre:  
Av de første 470 000 kroner 0%
De neste 330 000 kroner 8%
Av det overskytende 15%

Til og med 2008 var satsene slik:

Arv til barn:  
Av de første 250 000 kroner 0%
De neste 300 000 kroner 8%
Av det overskytende 20%
Arv til andre:  
Av de første 250 000 kroner 0%
De neste 300 000 kroner 10%
Av det overskytende 30%

 

Grensene gjelder for begge foreldrene

Arveavgift beregnes særskilt for både mors- og farsarv. Arver du totalt 1.500.000 kroner fra begge foreldrene, vil 940.000 kroner være avgiftsfrie. Resten vil bli avgiftsbelagt med 6 prosent. Samlet blir avgiften 32.400 kroner.

Hvis du arver 1.500.000 kroner fra bare én av foreldrene, må du betale 0 prosent av de første 470.000, 6 prosent av de neste 330.000, og 10 prosent av de siste 700.000 kronene. Samlet blir dette 89.800 kroner.

Eksempler på avgift

Her er noen eksempler på hva arveavgiften blir i 2013 ved forskjellige beløp:

  Arveavgift
Beløp Livsarving Annen arving
Under 470.000 0 0
500 000 1 800 2 400
600 000 7 800 10 400
750 000 16 800 22 400
1 000 000 39 800 56 400
1 500 000 89 800 131 400
2 000 000 139 800 206 400
2 500 000 189 800 281 400

 

Les mer om arveavgift:

Arveavgift

Skatt på gevinst av arv

Tidligere mottatt arv

Ligning og arv

Kalkulatorer:

Arveavgiftskalkulator
Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.

Arveavgiftsgrunnlagskalkulator
Kalkulatoren regner ut netto arveavgiftsgrunnlag, dvs etter at alle eventuelle utgifter er trukket fra. Den regner også ut hva hver enkelt arvemottaker må betale i arveavgift.

Gavekalkulator
Her kan du se hvor mye du kan overføre til barna gaveavgiftsfritt.