Har du livsarvinger, kan du ikke selv fritt bestemme hvem som skal få arven etter deg.

Pliktdelsarven er den delen av arven som arvelateren ikke kan ta fra arvingene i testament. Både livsarvinger (barn), ektefelle og i mange tilfeller samboer har rett til å arve en viss minstesum.

Pliktdelsreglene gjelder bare livsarvinger, altså dem som tilhører første arvegangsklasse. Disse arvingene har krav på to tredjedeler av formuen. Pliktdelen gjelder arv både fra mor og far.

Størrelsen på pliktdelsarven til livsarvinger ble økt i den nye arveloven som trådte i kraft 1.1.2021.

Pliktdelsarven er begrenset til 15 ganger grunnbeløpet. Det vil si at pliktdelsarven er per i dag er  1 million kroner per barn. Du har med andre ord krav på 1 million kroner fra både mor og far, hvis arven er stor nok til det. Med tre barn blir for eksempel den samlede pliktdelsarven 6 millioner kroner.

Eksempel på fordeling

Her har vi sett på et eksempel der to barn kan arve 8 millioner kroner fra foreldrene (4 millioner kroner fra hver). Siden pliktdelsarven har økt med omtrent en halv million kroner vil de to livsarvingene øke pliktdelsarven med omtrent 2 millioner kroner samlet.

Men etter økningen vil beløpet på 1,5 G gå ut over to tredjedeler av arven som disse to livsarvingene har rett på. To tredjedeler er 5,33 millioner kroner. Det vil derfor si at pliktdelsarven ikke blir større enn 2,67 millioner kroner. Uten denne begrensningen ville arvebeløpet blitt 3,04 millioner kroner.

Før pliktdelsarven ble endret kunne foreldrene testamentere 4 millioner kroner. Med det nye beløpet har dette gått ned til 2,67 millioner kroner.

Før
2/3 av arvebeløp 5 333 333 5 333 333
Pliktdel barn 1 2 000 000 2 666 667
Pliktdel barn 2 2 000 000 2 666 667
Rest 4 000 000 2 666 667

Pliktdel ved livsarvings død

Hvis det arveberettigete barnet er død, har også fjernere livsarvinger (barnebarn osv) krav på pliktdelsarv. Denne er på 200.000 kroner.

Barnebarnas pliktdel kan medføre at denne linjen får mer enn arvelinjen ellers skulle hatt. Eksempelvis gjelder dette hvis tre barnebarn egentlig bare skulle mottatt 500.000 kroner på deling som 2/3 deler av totalboet, fordi avdøde har testamentert bort resten. Til sammen blir dette likevel 600.000 kroner på grunn av pliktdelsbeløpet.

Hvis pliktdelsarven blir krenket i et testamente, kan arvingene likevel velge å godta dette.

 

Les mer om arv:

Guide til arverettigheter

Ektefellens og samboers arverettighet

Guide til testament

Dette kan du testamentere

Guide til uskiftet bo

Kalkulator:

Arvefordelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvordan fordelingen av arven blir. Den tar også hensyn til eventuelle begrensninger i arven til ektefelle og barn.

Testamentkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du kan testamentere, avhengig av familiesituasjon og begrensninger du setter i arven.

Lover:

Arveloven