Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Unngå konflikter og dårlig utført arbeid, gjør en grundig jobb med å finne en dyktig og seriøs håndverker.

Uansett om du skal bygge nytt, eller pusse opp, bør du gjøre forarbeidet - altså jobben med å finne frem til håndverker - grundig.

Begynn med å forhøre deg litt med familie, venner og bekjente om de vet om noen flinke håndverkere eller håndverkerfirmaer som de har hatt god erfaring med. Spør både hvordan arbeidet ble utført, om jobben ble gjort til avtalt tid - og også hvordan prisen på tjenestene var. Deretter kan du ta kontakt med dem som er spesielt nevnt.

Beskrivelse av jobben

Det er viktig å beskrive oppdraget så godt som mulig, Presiser hva sluttresultatet skal være. I mange tilfeller vil det hjelpe å legge med bilder.

Du må bestemme hvilken kvalitet det skal være på materialene. Du kan få pris både hvis håndverkeren kjøper det, eller du selv kjøper det inn. På en del arbeider er det ikke noe å kjøpe inn slik at dette faller bort. Det kan også være at håndverkeren ikke vil ta et oppdrag med dårlige materialvalg, siden de har ansvar for det som blir montert.

Du må oppgi frist for oppstart og avslutning av arbeidet. Hvis du er fleksibel på tid kan du eventuelt også legge inn et spørsmål om når håndverkeren har kapasitet.

Oppgi også en frist for når du må ha fått tilbudet.

Anbud

Det er flere tjenester der du kan legge slike jobber på anbud, det vil si å få et pristilbud på jobben. Dette er en effektiv måte på å få pristilbud fra flere Å legge ut slik jobber på anbud  i stedet kan du finne håndverkere ved å bruke en eller flere anbudstjenester på nett.

Svært ofte vil du få mange flere fra anbudstjenestene. Når du har funnet frem til noen gode kandidater, begynner jobben med å velge ut den du vil benytte deg av. 

For å få et presise anbud legger du ved det som står under beskrivelse av jobben. I mange tilfeller må håndverkerne komme hjem til deg for å se nærmere på hva som skal gjøres før de kommer med et pristilbud.

Her finner du noen anbudstjenester:

Les mer om anbudstjenester.

Sjekke håndverkerne

Når du har en eller flere aktuelle, må du gjøre jobben med å sjekke seriøsiteten til håndverkeren eller håndverkerfirmaet.

Hvis du kan få referanser er det det mest nyttige du kan se på. Spesielt blant familie, venner og bekjente bør du forhøre deg om hvilke de har brukt, og deres erfaringer med de forskjellige håndverkerne.

På de forskjellige anbudstjenestene ser du også hvilken karakter oppdragsgiverne har gitt håndverkeren. Særlig hvis det er mange positive tilbakemeldinger er det viktige referanser.

Du kan også google håndverkerfirmaet du finner, for å se om du kan finne noen omtaler eller referanser fra personer som har brukt dem.

Merk deg at referansene håndverkerfirmaet har på en eventuell egen hjemmeside trolig er plukket ut nettopp fordi de er positive og til fordel for firmaet.

På nettsidene og i registrene under har du gode muligheter til å finne ut en del om og kompetansen til firmaet eller håndverkeren:

Brønnøysundregistrene: Er firmaet registrert her, kan du sjekke om firmaet er konkurs (søk på organisasjonsnummeret).

Mesterbrev: Du kan sjekke i Mesterregistertet om håndverkeren har et fagbrev innen det aktuelle faget. Firmaer som har mestermerket har en eller flere som har et gyldig mesterbrev.

Direktoratet for Byggkvalitet: Her kan du finne ut om håndverkeren har sentral godkjenning, noe som vil si at firmaet slipper å søke om lokal ansvarsrett i hvert enkelt byggeprosjekt.

Godkjente våtromsbedrifter: Skal du pusse opp badet, er det anbefalt at du bruker et firma som har forpliktet seg til å følge byggebransjens våtromsnormer. Du finner en slik liste på nettsidene til fagrådet for våtrom.

 

Ler mer om håndverkere:

Guide til kjøp av håndverkertjenester

Slik finner du riktig håndverker

Skriv alltid kontrakt med håndverkeren

Rettigheter etter håndverkertjenesteloven

Klage på håndverkertjenester

Håndverkerklagenemnda

Anbudstjenester