Du kan kutte strømutgiftene på to måter: kjøpe strømmen billigere, eller bruke mindre strøm.

Dersom du vil kutte strømregningen ved å kjøpe strømmen billigere, er det to ting som gjelder: velge riktig avtale, og velge billigste leverandør.

Oppbygging av strømprisen

Du kan selv påvirke omtrent en tredel av strømprisen ved å bytte leverandør.

Prisen på strøm er bygd opp av flere elementer. Det er når det kommer til energileddet, det vil si betaling for selve strømmen, at du kan bytte mellom leverandører. De to andre delene er prisen for overføring hjem til deg (nettariffen), og Statens avgifter.

Nettariffen kan du ikke bytte deg bort fra, her er du prisgitt din lokale leverandør som har monopol på linjene fram til huset ditt. Du får derfor en regning fra ditt lokale energiverk for bruk av nettet, og en fra kraftleverandøren.

Din lokale leverandør kan ikke kreve at du skifter måler eller annet utstyr. Kraftselskapene kan kreve å få lese av måler ved bytte av energileverandør, men de kan ikke kreve noen ekstra betaling for dette.

Du kan lese mer om hvordan strømprisen er oppbygd, i tillegg til å regne ut hvor store strømutgifter du kan regne med, ved å prøve vår Strømpriskalkulator.

Avtaletyper

Det spiller også en rolle hva slags avtaletype du velger. Du kan velge mellom tre hovedtyper for fastsettelse av strømpriser: spotpris (eller markedspris), standard variabel kraftpris og fastpris. 

Vi anbefaler spotpris, da denne i snitt ligger lavere enn de andre avtaletypene. Derfor har vi også en markedsoversikt som viser alle spotprisleverandørene.

Det er gratis å enkelt å bytte strømleverandør, og du kan lese detaljer om hvordan du går frem i denne artikkelen.

Strømsparing

Den andre måten å kutte strømutgifter på, er å kutte i strømforbruket.

Det er oppvarming av boligen som skrur opp strømutgiftene mest, og det er dermed på dette området at du bør prøve å spare mest inn.

Vi har laget en oversikt over hvilke energisparetiltak du kan gjennomføre i din bolig. Vi har regnet på lønnsomheten av dem. Noen er svært lønnsomme, mens andre påfører deg tap.

Noen av tiltakene koster en del, men du har mulighet til å søke det offentlige om tilskudd.

Her kan du lese mer om strømsparing.

Nedbørsmengde

Strømprisene varierer i takt med tilbud og etterspørsel, noe som blant annet gir lavere strømpriser om sommeren enn om vinteren, når vi bruker mer strøm på oppvarming.

Svingningene avhenger også av nedbørsmengde. Etter en regnfull sommer og høst fylles vannmagasinene godt opp, og fulle vannmagasiner øker sjansene for lave strømpriser den påfølgende vinteren.

Men  også andre faktorer spiller inn; Overføringskapasitet internt, og ut av landet, har også stor betydning for prisene. I tider med stort kraftoverskudd, vil prisene bli svært lave. Med en stor overføringskapasitet til utlandet, vil prisene nærme seg europeisk nivå.

 

Les mer om strøm:

Typer strømavtaler

Hva slags avtale skal du velge

Slik er din strømpris bygget opp

Skifte av strømleverandør

Strømsparing - små tiltak

Vurdering av lønnsomheten til ulike energisparende tiltak i boligen

Kalkulatorer:

Strømpriskalkulator
Her kan du se hvordan den totale strømprisen blir bygget opp.

Strømsparekalkulator: Lyspærer
Dette kan du spare ved «riktig» bruk av lyspærer.

Strømsparekalkulator: Nattesenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Strømsparekalkulator: Sparedusj
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner.

Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.

Markedsoversikter:

Prisoversikt spotprisavtaler
Her finner du vår oversikt over landsdekkende spotprisleverandører.

Strømpris.no
Her finner du oversikter over alle typer strømavtaler som spotpris, innkjøpspris, standard variabel og fastpris.

Andre nyttige sider:

NVE magasinfylling
Her ser du hvor fulle vannmagasinene er.

NVE - forbrukerinformasjon om strøm
NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) regulerer alt som har med nettvirksomhet å gjøre.

NVE- Nettleie
Her finner du priser på nettleie på alle netteiere

Forbrukerrådet - info om strøm
Informasjon om strøm.