Prisen på strøm består av en rekke elementer. Denne oversikten viser prisen på kraftleddet, forbruksavgift til staten, merverdiavgift og prisen for nettleien.

I tabellen nedenfor ser du hvordan sluttprisen fremkommer. I vår tabell har vi skilt de enkelte leddene fra hverandre. Vi har tatt utgangspunkt i gjennomsnittlige priser.

Beregningen blir slik (alle tallene er øre per kwh og for å estimere kostnaden tar vi utgangspunkt i et forbruk på 20.000 kwh per år):

Kraftprisen vil variere gjennom året. Den er også avhengig av hvor du bor. Nett-tariffen er også avhengig av hvor du bor, og vil altså variere.

Prisledd øre per kwh
Kraftpris 25,00
+ Nettariff – fastledd 10,00
+ Nettariff – energiledd 20,00
= Pris eks avgifter 55,00
+ Forbruksavgift 16,58
= Pris eks mva 71,58
+ 25 % mva 17,90
= Pris pr kilowattime 89,48

Fastleddet i nett-tariffen er forutsatt til å være 1664 kroner. Denne er omregnet til kwh per øre med et forbruk på 20.000 kwh. I nettleien inngår en avgift på ett øre til Enova.

Du kan også se prisoppbyggingen med kalkulatoren Strømpriskalkulator.

I en del tilfeller er det et fastledd hos strømleverandøren, det samme kan det være hos nettleverandøren.

Forbruksavgiften på 16,58 øre går til staten, som også skal ha mva på forbruksavgiften. Forbruksavgiften er derfor i praksis 20,73 øre.

 

Les mer om strøm:

Strøm

Typer strømavtaler

Hva slags avtale skal du velge

Hvem skal du kjøpe strøm av?

Skifte av strømleverandør

Strømsparing - små tiltak

Vurdering av lønnsomheten til ulike energisparende tiltak i boligen

Kalkulator:

Strømpriskalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Les mer på eksterne nettsteder:

NVE- Nettleie