Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Prisen på strøm består av en rekke elementer. Denne oversikten viser prisen på kraftleddet, forbruksavgift til staten, merverdiavgift og prisen for nettleien.

I tabellen nedenfor ser du hvordan sluttprisen på strøm fremkommer. Der er de enkelte leddene skilt fra hverandre. Her har vi tatt utgangspunkt i en spotprisavtale.

I kraftprisen ligger det også en kostnad til elsertifikater. I en spotprisavtale vil det være et påslag i form av noen øre per kWh, og/eller et kronepåslag.

Nettleie

Nettleien består av to deler. En fast og en variabel del. Tallene vi har brukt for dette er hentet fra NVE, og er gjennomsnittstall for Norge i 2024. Gjennomsnittlig fastledd (Nettariff - fastledd) er 3.919 kroner. Omregnet til ørepris i kWh vil den bli mindre jo høyere strømforbruk du har. Den variable delen av nettleien kalles Nettariff - energiledd, og er i gjennomsnitt på 32,86 øre per kWh.

Her kan du lese mer om den nye nettleien på strøm

De enkelte delene i strømprisen

I tabellen er det satt opp priser for et forbruk på 15.000 kWh i året, og 35.000 kWh i året. Alle tallene er oppgitt i øre per kWh.

Her er det brukt en kraftpris på 100 øre per kWh, men den kan variere svært mye.

Nettleien vil i 2024 er delt i to, i en fast og variabel del. Her er det brukt landsgjennomsnittet for nettleie, både for fast og variabel del.

I tabellen under legges prisene inn eks mva. Mva legges til som en egen post nederst.

Det mest interessante med denne oversikten er selve strukturen i oppbyggingen av strømprisen. Størrelsen på tallene vil variere med hvor du bor, og hva strømprisen til enhver tid er.

Prisledd øre per kWh
Kwh per år 15 000 35 000
Kraftpris – spotpris børs 100,00 100,00
Kraftpris – påslag per kWh 3,20 3,20
Kraftpris – påslag i kroner (gjort om til kWh) 1,92 0,82
Nettariff – fastledd/effektledd 26,13 11,20
Nettariff – energiledd 32,86 32,86
Pris eks avgifter 164,11 148,08
Forbruksavgift 16,44 16,44
Enova (Energifondet) 1,00 1,00
Pris eks mva 180,55 164,52
25 % mva 45,14 41,13
Pris per kilowattime 225,69 205,65
Pris Nordland 180,55 164,52
Pris Troms og Finnmark 165,11 149,08

I nettleien inngår en avgift på til Enova, som er på 1,00 øre per kWh. Forbruksavgiften er i 2024 på 16,44 øre går til staten (i det første kvartalet i 2024 vil denne avgiften være 9,51 øre). I tillegg er det mva på disse avgiftene. Forbruksavgiften er derfor i praksis 20,55 øre, Enova 1,25 øre.

Hvis du bor i Nordland, Troms og Finnmark betaler du ikke merverdiavgiften på 25 prosent. I Finnmark og Nord-Troms slipper du også å betale forbruksavgiften på 15,41 øre.

Kraftprisen vil variere gjennom året. Den er også avhengig av hvor du bor. Nett-tariffen er også avhengig av hvor du bor, og vil altså variere.

Du kan også se prisoppbyggingen med kalkulatoren Strømpriskalkulator.

 

Les mer om strøm:

Guide til kjøp av strøm

Så mye får du i strømstøtte

Finn billigste spotprisavtale på strøm

Smarte Penger tester: Dette er de billigste spotprisavtalene på strøm

Typer strømavtaler

Oversikt: Små tiltak som du kan spare strøm på

Kalkulatorer:
Strømpriskalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Dette sparer du på å dusje smartere
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner som installere sparedusj, og dusje kortere.

Dette koster det å dusje eller ta et bad
Kalkulatoren beregner hvor mye det koster å dusje eller ta et bad ut fra hvor mye vann du bruker og hvor varmt det skal være.

Så mye strøm kan du spare per dag
Med denne kalkulatoren kan du se hva det er mulig å spare per dag på strømutgiftene.

Les mer på eksterne nettsteder:

NVE- Nettleie

Daglig spotpris
På Nordpool oppgis prisen i megawatt, og uten mva. Her kan du se en rekke av prisene; times, daglig, ukentlig, månedlig og årlig. For å finne øreprisen per kWh må du dele på 10, og så legge til 25 prosent mva.