Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er mange kraftleverandører som tilbyr strømleveranser utenfor sitt område.

Siden vi anbefaler spotpris har vi en kalkulator som viser alle leverandørene av dette produkter. Spotpriskalkulatoren finner du her.

Ellers er det viktigste stedet for oppdaterte prisoversikter på netttedet Strømpriser.no (drevet av Forbrukerrådet).

Her finner du oversikter over spotpriser, variabel pris og fastprisavtaler. Du kan velge om du skal se på de landsdekkende, eller du kan velge leverandører i din kommune. Det er ikke bare prisen i dag som har betydning ved valg av leverandør. Historikken er også viktig. Mange leverandører har vært gunstige bare i en kort periode, for så å skli nedover på listene. Noen småselskaper som har vært gunstige, har til og med gått overende. At selskapet vil være der videre er derfor også et moment.

Det mangler en god oversikt over historikken. Den er best på priser med variabel pris, men siden vi anbefaler spot fremfor dette, er det historikk på spot som er viktig. Når du skal velge er det best å ta utgangspunkt i den som ligger øverst på listen. Hvis det ikke er noe som taler mot denne leverandøren når det gjelder historikk, velger du denne. Gå aldri med på forskuddsbetaling.

 

Les mer om strøm:

Guide til kjøp av strøm

Typer strømavtaler

Hva slags avtale skal du velge

Slik er din strømpris bygget opp

Strømsparing - små tiltak

Vurdering av lønnsomheten til ulike energisparende tiltak i boligen

Kalkulator:

Strømpriskalkulator
Her kan du se hvordan den totale strømprisen blir bygget opp.

Markedsoversikter:

Finn billigste spotprisleverandør
Her finner du vår oversikt over landsdekkende spotprisleverandører.

Strømpris.no
Dette er Forbrukerrådets oversikt for alle strømavtaler som er gjeldende. Her finner du også avtaletypene standard variabel og fastpris, i tillegg til spotprisavtalene..

Andre nyttige sider:

NVE magasinfylling
Her ser du hvor fulle vannmagasinene er.

NVE - forbrukerinformasjon om strøm
NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) regulerer alt som har med nettvirksomhet å gjøre.

Forbrukerrådet - info om strøm
Informasjon om strøm.