Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kjøper du bolig vil du også få løpende kostnader i forbindelse med boligen.

Hvor store kostnadene (i tillegg til rentekostnaden) er ved å eie bolig avhenger helt av type bolig, og til dels hvor den ligger. En gammel enebolig har vesentlig høyere gjennomsnittlige kostnader enn en ny leilighet.

Les også:

Bør du eie eller leie bolig?

Eksempel på sammenligning av eie eller leie

Sammenligning av bokostnad ved å eie eller leie

Bokostnadene kan uttrykkes som en prosent i forhold til boligverdien. Akkurat som leieprisen kan måles i prosent av verdien på boligen. Da kan disse to prosentene sammenlignes med hverandre.

Men du som leier i dag bør sammenligne leieutgiftene dine med relative bokostnader, da kan du få et bilde av om du har en spesielt gunstig leiekontrakt. For å kunne sammenligne alternativene velger vi å se på alle faktorene i regnestykket relativt til boligens verdi. Det gir mest mening.

Det er tre hovedkomponenter som bokostnadene består av

  • Vedlikehold
  • Kapitalkostnad etter skatt
  • Verdiendring

Vedlikeholdsutgiftene vil variere sterkt etter type bolig. Som et gjennomsnittsanslag har vi brukt 1,5 prosent på enebolig og 0,25 prosent på leilighet.

Kapitalkostnadene kommer enten i form av renteutgifter på lån, eller i form av rentene du alternativt får på egenkapitalen din om du hadde den i banken. Et langsiktig anslag på rundt 3 prosent etter skatt skatt er rimelig. Men for de neste årene vil renten ligge høyere enn dette.

Verdistigningen bør på lang sikt minst ligge på nivå med lønnsøkningen. Siden vi stadig øker vår disponible inntekt, bør egentlig prisøkningen på bolig ligge noe over lønnsøkningen. På kort sikt vil dette variere betydelig.

Les mer om hva du kan forvente i verdistigning.

Under har vi satt opp to regneeksempler på hvordan bokostnaden blir i prosent av boligens verdi. Utgangspunktet er en bolig til 3 millioner kroner, for både eneboligen og leiligheten.

Enebolig Prosent Kostnad
Vedlikehold 1,50% 45 000
Kapitalkostnad etter skatt 3,00% 90 000
Fellesutgifter 0,00% 0
Kommunale avgifter/eiendomsskatt 0,50% 15 000
Verdistigning 3,00% 90 000
Netto bokostnad 2,00% 60 000
Leilighet Prosent Kostnad
Vedlikehold 0,25% 7 500
Kapitalkostnad etter skatt 3,00% 90 000
Fellesutgifter 1,50% 45 000
Kommunale avgifter/eiendomsskatt 0,00% 0
Verdistigning 3,00% 90 000
Netto bokostnad 1,75% 52 500

For eneboligen blir netto bokostnad 2,00 prosent. For leiligheten blir den 1,75 prosent. Her er det forutsatt at gjennomsnittlig verdistigning er på 3 prosent. Setter vi den til null blir bokostnadene 5,00 prosent og 4,75 prosent.

For at leie skal være like gunstig som å kjøpe, må leien ikke ligge på mer enn 2,00 prosent av markedsverdien av boligen per år for en enebolig. Med tremillioners-eksemplet kan leien ikke være større enn 60.000 kroner per år, det vil si 5.000 kroner per måned. Men dette gjelder altså når forutsetningen er 3 prosent langsiktig verdistigning.

Du kan også snu på det og regne ut hvor mye du kan kjøpe for ut fra hva det koste å leie. Regner du med en bokostnad på 2,00 prosent og leien er 84.000 kroner i året (7.000 kroner i mnd), kan du kjøpe for 3,36 millioner kroner. Forutsetningen er at denne leieprisen er det langsiktig riktige nivået, og at forutsetningene for bokostnadene er riktige.

 

Les mer om å eie eller leie:

Bør du eie eller leie?

Bør du eie eller leie - en sammenligning

Hva du kan forvente i verdistigning på boligmarkedet.

Kalkulatorer:

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske forutsetninger.

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.

Gevinstberegning av bolig
Kalkulatoren beregner resultatet og den tilhørende skatten ved salg av bolig eller fritidseiendom.

Leieprisforventningskalkulator
Her kan du se hvilke faktorer som påvirker leiefastsettelsen på lang sikt.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.