Nåværende indeks fra SSB går tilbake til 1992, og er delt inn i 11 distrikter.

SSB publiseres prisindekser for alle tre boligtyper pluss en totalindeks for alle regioner og storbyer. Totalt er det 11 soner.

Det er bare tall fra FINN med i statistikken. Det er beregnet tall tilbake til 2005 for alle 11 soner. For noen går de tilbake til 1992.

Under vises verdiendringer per år tilbake til 2006 for alle 11 sonene, samt gjennomsnittet for Norge. Det er laget statistikk lenger tilbake, men altså ikke for alle sonene.

Hvordan utviklingen har vært totalt sett tilbake til 1992 kan du se her.

Distrikt 2014 2015 2016 2017
I alt 2,7% 6,1% 7,0% 5,0%
Oslo med Bærum 2,8% 10,3% 15,5% 7,7%
Stavanger -1,9% -3,8% -5,9% 4,8%
Bergen 4,4% 7,6% 0,9% 1,9%
Trondheim 3,2% 5,7% 6,9% 3,4%
Akershus utenom Bærum 2,5% 9,0% 10,5% 9,6%
Sør-Østlandet 3,2% 6,8% 7,5% 4,7%
Hedmark og Oppland 4,2% 6,0% 5,7% 7,3%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 0,7% 0,5% -1,0% 1,1%
Vestlandet utenom Bergen 1,8% 4,2% 3,5% 1,3%
Trøndelag utenom Trondheim 3,6% 5,0% 5,3% 3,3%
Nord-Norge 5,0% 4,6% 8,3% 4,3%

 

Distrikt 2010 2011 2012 2013
I alt 8,3 % 8,0 % 6,6 % 4,0%
Oslo med Bærum 8,5 % 9,9 % 8,1 % 3,1%
Stavanger 14,5 % 9,5 % 7,6 % 2,4%
Bergen 11,6 % 9,8 % 6,3 % 5,5%
Trondheim 11,9 % 11,0 % 8,4 % 5,9%
Akershus utenom Bærum 7,2 % 7,0 % 6,8 % 5,9%
Sør-Østlandet 6,8 % 6,2 % 6,3 % 4,0%
Hedmark og Oppland 6,6 % 5,3 % 5,0 % 3,5%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 8,6 % 8,1 % 4,7 % 2,3%
Vestlandet utenom Bergen 5,2 % 7,3 % 4,7 % 4,2%
Trøndelag utenom Trondheim 9,1 % 10,3 % 8,4 % 4,8%
Nord-Norge 8,5 % 4,9 % 7,0 % 5,7%

 

Distrikt 2006 2007 2008 2009
I alt 13,7 % 12,6 % -1,1 % 1,9 %
Oslo med Bærum 15,3 % 11,2 % -4,4 % 3,3 %
Stavanger 25,2 % 19,9 % 0,9 % 1,0 %
Bergen 17,6 % 8,7 % -8,1 % 0,9 %
Trondheim 11,3 % 7,1 % -3,2 % 2,3 %
Akershus utenom Bærum 12,5 % 13,5 % -1,2 % 0,7 %
Sør-Østlandet 9,5 % 11,8 % 0,7 % 1,3 %
Hedmark og Oppland 9,6 % 9,2 % 0,5 % 2,3 %
Agder og Rogaland utenom Stavanger 17,0 % 19,9 % 4,4 % 0,5 %
Vestlandet utenom Bergen 12,2 % 12,9 % 1,6 % 4,5 %
Trøndelag utenom Trondheim 13,1 % 10,8 % 3,1 % 0,0 %
Nord-Norge 13,3 % 13,9 % -1,7 % 0,7 %

Verdiendringene er målt som gjennomsnittet mellom årene. Ikke fra årsskifte til årsskifte.

Kilden for statistikken finner du på SSB.no

 

Se også:

Boligpriser

Boligpriser etter boligtype fra Eiendom Norge

Boligpriser målt distriktvis av Eiendom Norge

Kalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2012.