Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du må kanskje jobbe i over tre timer for å lønne en håndverker i 1 time. Står du selv for oppussingen kan det gi deg en svært god timelønn.

For å gjøre arbeidet selv er det noen viktige forutsetninger som må være på plass:

  • Du må ha tid til å kunne gjøre det selv
  • Du må ha lov til å gjøre det selv
  • Du må klare å gjøre det selv

Det er noen områder du bør, eller må holde deg unna:

  • Det elektriske - her er det ikke mye du har lov til å gjøre selv
  • Rør: Heller ikke på rørleggerområdet er det mye du har lov til å gjøre selv
  • Fuktutsatte områder: Dette er typisk baderom. Det er lite du kan gjøre selv, ikke noe av det som har med fukt å gjøre. 
  • Ventilasjon: Ikke mye du bør gjøre selv
  • Bærende konstruksjoner; Bør ikke gjøre noe selv.

På disse områdene er det viktig at arbeidene er forskriftsmessig utført. Det kan ha direkte negative konsekvenser ved feil på disse områdene, det kan også få betydning for eventuelle forsikringsutbetalinger. Nå som alt skal dokumenteres vil dette også få fremtidige konsekvenser for boligverdien når kjøperen ikke kan se at arbeidene er forskriftsmessig utført.

Har du kompetansen er det mye du kan gjøre selv. Dette kan for eksempel være diverse snekkerarbeider, malerarbeider, flislegging, gulvlegging etc. Hvor vanskelig de forskjellige oppgavene er varierer jo enormt, så hva du selv kan gjøre er det ikke noe fasitsvar på. Men det du selv ønsker å gjøre, bør du kunne utføre slik at utseendet blir bra.

Din timebetaling

Det kan gi deg en god timebetaling å utføre arbeidet selv.

I eksemplet under tar vi utgangspunkt i timelønnen du har etter skatt. Foruten selve nivået på timelønnen avhenger det av hvilken skatt du har hvis du må jobbe mer for å betale håndverkeren, altså den marginalskatten du har.

I dette eksemplet må du jobbe 3,5 timer for å betale håndverkeren en timepris på 700 kroner.

Forutsetninger:
Marginalskatt privat 43,4 %
Timelønn lønnsmottaker 350
Skatt 152
Timelønn etter skatt 198
Timepris håndverker 700
Antall timer som må jobbes 3,5

Timelønnen på 350 kroner tilsvarer en årsinntekt på omtrent 600.000 kroner.

Dette blir timeprisen din hvis du jobber like raskt, eller halvparten så raskt som håndverkeren. Her ser du at timeprisen du får ved å gjøre det selv langt overstiger hva du tjener marginalt i din eksisterende jobb.

Din timepris  
Håndverkeren jobber 10 timer 7000
Din timepris hvis du jobber like raskt 700
Din timepris med halv hastighet 350
Din marginale timepris på jobb 198

Hvis du for eksempel hadde hatt planer om å få utført et stort prosjekt kunne det derfor være svært lønnsomt å ta seg en måneds permisjon fra jobben for å bidra til oppussingen.

I 2024 har lønnsinntekter mellom 670.000 og 937.900 kroner en marginalskatt på 43,4 prosent. Mellom 292.850 og 670.000 kroner er marginalskatten 33,8 prosent.

Derfor koster en håndverkertime så mye

Her er det forutsatt at et fullt årsverk (eks ferie) for en håndverker er på 1750 timer i året. Da vil kanskje mange tenke at hvis håndverkeren tar 300 kroner timen, gir det en årsinntekt på 525.000 kroner. Men regnestykket ser i virkeligheten helt annerledes ut.

Her er det tatt utgangspunkt i en nøktern årslønn på 500.000 kroner til håndverkeren. Det er totalt 1750 arbeidstimer i året som maksimalt kan utfaktureres. I tillegg til selve lønnen er det kostnader som følge av lønnen som feriepenger og arbeidsgiveravgift. I tillegg er det en del indirekte kostnader som må belastes. Dessuten skal det legges til 25 prosent mva på denne timeprisen. I tillegg må bedriften sette av midler til oppretting av feil ved reklamasjoner, og at bedriften må ha et vist overskudd.

Det er heller ikke mulig å utfakturere 100 prosent av mulige timer for håndverkeren. Her er det brukt 80 prosent faktureringsgrad.

For en håndverker som er ansatt i et AS (som de fleste er) vil et reelt regnestykke se slik ut når timelønnen for håndverkeren skal beregnes.

Med disse forutsetningene må det tas en timepris på 806 kroner.

Håndverkerkostnad
Totalt antall timer i året 1 750
Årslønn 500 000
Timekostnader:
Lønn per time 286
Feriepenger 34
Arbeidsgiveravgift 40
Innskuddspensjon 6
Yrkesskadeforsikring 7
Andre sosiale kostnader 11
Sum direkte kostnad per time 385
Indirekte kostnader:
Verktøy og annet utstyr 15
Administrasjon 10
Opplæring og kurs 10
Transport 10
Salg og markedsføring 10
Kontor, lager, verksted 10
Sum indirekte kostnader 65
Sum timepris 450
Andel utfakturert 80%
Juster for mindre enn 100% 562
Fortjeneste og reklamasjons-ansvar 15%
I kroner per time 84
Sum timepris grunnlag for mva 646
Merverdiavgift 162
Nødvendig timepris 808

Du kan selv se hva du koster arbeidsgiveren din med kalkulatoren "Ansattkostnadskalkulator".

Hvis håndverkerbedriften også får inntekter fra salg av produkter i forbindelse med prosjektene kan det redusere timeprisen. Så lenge håndverkerbedriften får andre inntekter i det aktuelle prosjektet kan lønnsomheten fortsatt være tilfredsstillende selv om timeprisen reduseres.

Eksempel: Tidsbruken på et prosjekt er 20 timer a 700 kroner, samtidig har de et produktsalg som gir et bidrag på 5000 kroner. Hvis bedriften er villig til å senke timeprisen med halvparten av dette bidraget vil timeprisen kunne settes ned fra 700 kroner til 575 kroner (125 kroner ned).

 

Les mer om oppussing:

Guide til oppussing

Lag en god oppussingsplan - spar penger

Guide til kjøp av håndverkertjenester

Lønnsomheten av et tilbygg på boligen

Få detaljert anbud fra håndverkeren

Rabattguide til byggevareforretninger