Det går et viktig skille mellom helt nye boliger og «brukte» boliger som noen har bodd i før.

I helt nye boliger har du i utgangspunktet alle rettigheter. Alle feil ved overleveringen skal rettes uten at det koster deg noe.

I brukte boliger, der noen har bodd tidligere, er det omvendt. Da er det du som kjøper som i utgangspunktet overtar boligen «som den er», med de feil og mangler som foreligger. Men du kan få erstattet feil i noen viktige tilfeller.

Ny bolig

Når du tar over en flunkende ny bolig fra byggmesteren kan du kreve at alle småfeil rettes! Alt skal være i førsteklasses stand når du overtar, og du kan klage på alle småfeil og skader.

Det vi omtaler i dette kapittelet gjelder når du kjøper helt nye eneboliger, leiligheter eller rekkehus i større boligprosjekter. Står du som byggherre selv, og har håndverkere til å jobbe for deg må du bruke de vanlige reglene om håndverkere i håndverkertjenesteloven. Da kan du ikke bruke reglene i denne artikkelen, men må se på artikkelen om håndverkere.

Det er litt forskjellig lovverk som gjelder, avhengig av om du kjøper en bolig under oppføring, eller kjøper en nøkkelferdig splitter ny bolig. Men selv om lovene er ulike, er reglene for hva du kan kreve ganske like.

Ved avtale om kjøp av bolig under oppføring er det bustadsoppføringslova som gjelder. Denne loven regulerer forholdet mellom deg som forbruker og entreprenøren som profesjonell part. Kjøper du derimot en nøkkelferdig splitter ny bolig gjelder avhendingsloven.

På ferdigbefaringen skal du klage på alt

Noen uker før innflyttingsdatoen arrangeres det normalt en ferdigbefaring. Der møter du sammen med en representant for entreprenøren, og noen ganger en representant for eiendomsutvikleren.

På denne befaringen skal dere gå gjennom alle rommene i boligen og se etter feil og mangler. Alt skal skrives ned på en liste som både du og entreprenøren skal signere. Det er nå du skal ha øynene med deg.

Alt du finner som du ikke mener er riktig, skal du klage på. Du trenger ikke akseptere skjønnhetsfeil som riper i parketten og skjeve kontakter. Med loven i hånden kan du kreve at alle slike feil blir rettet for entreprenørens regning før innflytting. Noen ganger arrangeres ferdigbefaring før strømmen er skrudd på. Pass da på at det er nok lys til at du ser alle feil. Krev lyskastere for å få sett hvis det er for mørkt.

Entreprenøren skal gi deg beskjed om når feilene er utbedret. Uansett må du sjekke på overtagelsen av boligen. Se etter om feilen er rettet, om det er gjort godt nok eller om noe gjenstår. Sjekk hele boligen, for håndverkerne kan ha satt nye riper i parketten. Er du i tvil, må du ta kontakt med entreprenøren.

Etter overtagelse er det for sent

Når du overtar nøklene til huset, tar du også over ansvaret for leiligheten. Finner du feil i leiligheten må du være rask med å si fra om dem. Loven sier: «Vil forbrukeren gjøre gjeldene mangler som var eller burde vært oppdaget ved overtaking, må dette gjøres så snart råd er.» Du kan altså klage på en synlig mangel etter innflytting, men du må klage så fort som mulig.

Du må også kunne sannsynliggjøre at feilen var der før du flyttet inn, og at den ikke har kommet fordi flyttefolkene var uforsiktige. Nettopp derfor er det viktig at du bruker god tid på ferdigbefaringen.

Du kan klage fem år på skjulte feil

Ett år etter overtagelsen har du som kunde rett til å kreve at entreprenøren kommer på en ettårsbefaring. Nå kan du kommentere eventuelle feil som har åpenbart seg det siste året.

Usynlige eller skjulte feil som åpenbarer seg kan du klage på når som helst. Det kan for eksempel være dårlig trekk i pipen, hull i membranen på verandaen, overledning i varmekablene i gulvet eller feil materialbruk i våtrom.

Denne klageretten har du i fem år. Pass på at du må si fra om feilen når du oppdager den. Du kan ikke la det skure og gå i ett år før du sier fra, da kan du miste klageretten din. Generell slitasje og sprekker som skyldes at materialer som panel eller parkett tørker, får du normalt ikke dekket.

 

Les mer om boliglovverket:

Rettelse eller prisavslag

Bruktboligsalg og lovverket

Dette kan kjøperen kreve når selgeren er ansvarlig

Eierskifteforsikring

Se også:

Avhendingslova

Bustadoppføringslova

Forbrukerrådet - Bolig
Råd og tips fra Forbrukerrådet om bl. a. kjøp og salg av nye og brukte boliger