Feil og mangler kan være selgers ansvar.

Rette feilen

Når det er en mangel ved eiendommen som selgeren er ansvarlig for, skal han først få mulighet til å rette opp feilen. Det er bare i akutte tilfeller (for eksempel tak som lekker) at kjøperen kan sette i gang reparasjoner uten å gi tilbud om retting.

Prisavslag/erstatning

Hvis selgeren ikke retter opp skaden på egenhånd, har kjøperen krav på prisavslag for å få rettet opp skaden og eventuell erstatning for ulempene skaden har påført. For noen år siden var domstolene ganske rause med kronene ved slike avslag og erstatninger. Nå har derimot både prisavslagene og erstatningene blitt mindre.

Heve

I grove tilfeller kan kjøperen kreve å heve kjøpet og få pengene tilbake. Det skjer veldig sjelden i boligsaker.

Selger kan lure seg unna

Merkelig nok mener domstolene at feilen bør utgjør minst 5 prosent av kjøpesummen for å utløse erstatning. Men slik er jussen, og det betyr at selger kan lure seg unna selv krav på 50.000-200.000 kroner.

 

Les mer om boliglovverket:

Boliglovverket

Rettelse eller prisavslag

Bruktboligsalg og lovverket

Eierskifteforsikring

Se også:

Avhendingslova

Bustadoppføringslova

Forbrukerrådet - Bolig
Råd og tips fra Forbrukerrådet om bl. a. kjøp og salg av nye og brukte boliger.

NEF: Guide til kjøp av bolig

NEF: Guide til salg av bolig