Det er ikke så lett å finne korrekte leiepriser via statistikker. Unntaket er i Oslo der det er god statistikk å forholde seg til.

Det er ikke så enkelt å finne korrekt leieprisnivå, men det er to ting du kan gjøre for å finne frem til leieprisnivået:

 • Sette deg inn i det lokale leienivået
 • Se på leiestatistikk

For å finne ut av prisene på leienivået er det aller viktigste å sette seg inn i leienivået i det området du er interessert i. Det betyr at du må følge med på annonser i det aktuelle markedet.

Snakk også med meglere som driver med utleie i det aktuelle området. De kan ha kompetanse på leienivået som ingen andre har på grunn av den nærheten de har til markedet.

Tre statistikker leieprisstatistikker

Det er tre tilgjengelige statistikker for leiepriser. Dette er kvartalsvise statistikker som blir utarbeidet av SSB og Boligbygg, og månedlig statistikk fra Utleiemegleren.

Statistikken fra SSB er landsdekkende, og gir en viss pekepinn på leieprisene. Boligbygg (eid av Oslo Kommune) lager oversikter over leiepriser i Oslo, brutt ned på forskjellige bydeler. Denne er svært nøyaktig. Utleiemeglerens statistikk er best å bruke i en del byer/distrikter utenfor Oslo.

Priser i Oslo

Boligbygg lager svært detaljerte oversikter over priser for forskjellige soner og størrelser på leiligheter. Statistikken blir oppdatert kvartalsvis.

Oslo er delt inn i fem områder, med seks forskjellige størrelser på utleieobjektet.

Dette er gjennomsnittlig leie per kvadratmeter leieareal.

Antall rom Bjerke, Grorud, Stovner, Alna Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene St. Hanshaug, Frogner Ullern, Vestre-og Nordre Aker Østensjø, Nordstrand, S. Nordstrand
Hybel 3 209 4 026 4 436 3 228 2 814
1 rom 2 541 3 008 3 243 2 552 2 316
2 rom 2 229 2 527 2 676 2 237 2 086
3 rom 2 254 2 487 2 605 2 259 2 141
4 rom 1 966 2 130 2 212 1 970 1 887
5 rom 1 817 1 943 2 006 1 820 1 757

 

Leieprisene per måned for de forskjellige distriktene kan da regnes ut med gjennomsnittlig størrelse for leielighetene:

Tallene er basert på SSB's gjennomsnittsstørrelser for boliger:

 • Hybel: 20m²
 • 1 rom: 35m²
 • 2 rom: 55m²
 • 3 rom: 70m²
 • 4 rom: 100m²
 • 5 rom: 130m²

Månedlige leiepriser:

Antall rom Bjerke, Grorud, Stovner, Alna Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene St. Hanshaug, Frogner Ullern, Vestre-og Nordre Aker Østensjø, Nordstrand, S. Nordstrand
Hybel 5 348 6 710 7 393 5 380 4 690
1 rom 7 411 8 773 9 459 7 443 6 755
2 rom 10 216 11 582 12 265 10 253 9 561
3 rom 13 148 14 508 15 196 13 178 12 489
4 rom 16 383 17 750 18 433 16 417 15 725
5 rom 19 684 21 049 21 732 19 717 19 034

Kilde: Boligbygg

Leiepriser fra Utleiemegleren

Utleiemegleren registrerer utleiepriser i syv forskjellige regioner.

 • Asker og Bærum
 • Bergen
 • Drammen
 • Oslo
 • Romerrike
 • Stavanger
 • Trondheim

Leieprisene blir gitt ut månedlig. I oversikten under har vi presentert gjennomsnittstallene fpr årene 2010 til 2014, samt hittil i 2015.

Prisene oppgis for tre typer leiligheter, ett-roms, to-roms, og tre-roms.

1 rom 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Oslo 7 166 7 578 8 080 8 250 8 506 8 613
Romerike 5 819 6 155 6 689 6 904 7 071 8 052
Asker og Bærum 6 284 6 873 6 960 7 401 7 056 6 750
Drammen 6 011 7 056 7 786 7 329 7 290 6 900
Trondheim 6 250 6 059 7 191 7 725 7 689 7 625
Bergen 6 668 7 421 8 147 7 563 8 435 8 250
Stavanger 8 185 8 505 9 319 8 822 9 292 8 162
2 rom 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015
Oslo 9 642 10 232 10 710 10 999 11 373 11 452
Romerike 7 856 7 984 8 524 9 063 9 206 9 394
Asker og Bærum 8 015 8 544 9 024 9 987 10 367 10 399
Drammen 7 944 8 645 8 891 8 975 9 041 8 390
Trondheim 9 027 9 599 9 608 10 527 10 376 9 918
Bergen 9 218 10 183 10 236 10 950 11 459 11 138
Stavanger 10 029 10 772 12 176 12 085 11 599 10 524
3 rom 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015
Oslo 12 463 13 246 13 855 13 967 14 209 14 314
Romerike 9 996 10 311 10 878 11 010 11 422 12 042
Asker og Bærum 12 198 12 361 12 837 13 639 13 335 14 387
Drammen 9 550 10 490 10 919 10 940 11 089 10 848
Trondheim 11 605 11 840 13 029 13 895 13 409 12 787
Bergen 11 322 10 964 12 459 14 139 13 765 14 191
Stavanger 12 502 14 190 15 341 14 737 14 682 12 929

Kilde: Utleiemegleren

Statistikk fra SSB

Denne statistikken blir utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå. SSB har utarbeidet en rekke tabeller som viser leienivået på forskjellige måter.

Her skal vi ta med leienivå etter antall rom og etter antall kvadratmeter. Statistikken forteller mer om forskjellene mellom de ulike regionene, og mellom ulike størrelser. Denne undersøkelsen oppdateres årlig.

Denne statistikken er vesentlig mer unøyaktig enn den Boligbygg lager i Oslo, ganske enkelt fordi områdene er så store. Innenfor hvert enkelt område er det igjen store forskjeller.

Leiepris etter antall rom

Statistikken er delt inn i etter hvor mange rom boligen har. Det er det første rommet som er dyrt. I gjennomsnitt koster rom nr 2 bare ca. en fjerdedel av rom nr 1.

Det er også oppgitt prisen per kvadratmeter, der kvadratmeterprisen faller med antall rom.

Gjennomsnittlig månedleie
Distrikt 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom
I alt 5 850 7 040 8 390 8 940 9 450
Oslo og Bærum kommune 6 930 9 320 11 750 13 980 17 150
Akershus fylke utenom Bærum kommune 5 830 7 030 8 520 9 820 *
Bergen kommune 5 360 7 620 9 300 10 680 14 420
Trondheim kommune 5 440 7 980 9 600 10 290 *
Stavanger kommune * 9 130 11 280 * *
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere1 4 880 6 320 7 600 8 940 9 690
Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere2 4 610 5 650 6 780 7 460 7 820
Tettsteder med 200-1 999 innbyggere og bosatte i spredtbygde strøk2 * 4 670 5 600 6 080 6 580
Gjennomsnittlig årlig kvadratmeterpris
I alt 2 610 1 750 1 490 1 230 1 040
Oslo og Bærum kommune 3 120 2 420 2 120 1 930 1 800
Akershus fylke utenom Bærum kommune * 1 700 1 520 1 320 *
Bergen kommune 2 390 1 980 1 730 1 670 *
Trondheim kommune 2 660 2 080 1 730 1 460 1 710
Stavanger kommune * 2 200 2 040 * *
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere1 2 250 1 550 1 340 1 230 1 080
Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere2 * 1 320 1 170 1 060 870
Tettsteder med 200-1 999 innbyggere og bosatte i spredtbygde strøk2 * 1 040 950 760 *

 Kilde: SSB.

 

Leiepriser:

Leieprisveileder
Her kan du finne leiepriser i Oslo. Veilederen er laget av Boligbygg.

Leiepriser
Leiemarkedsundersøkelsen i SSB.

Leiemarkedet
Bolig til leie på FINN.

Kalkulatorer:

Eie eller leie
Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie.

Leieprisforventning
Her kan du se hvilke faktorer som påvirker leiefastsettelsen på lang sikt.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.