Renter på fellegjelden er den største kostnaden.

Det aller viktigste å sjekke er hvor stor fellesgjeld som påhviler hver leilighet. Dette skal alltid være oppgitt i prospektet. Kjøpesummen på boligen er selve kjøpesummen, med tillegg av fellesgjelden. Fellesgjelden kan være mye større enn selve kjøpesummen (innskuddet). På eldre boliger kan fellesgjelden være null.

For andels- og aksjeleiligheter slipper du å betale dokumentavgift. Tidligere måtte du betale et gebyr til forretningsføreren for transport av dokumenter og innføring i bøker som lå i området 1.500 til 7.000 kroner. Dette er det nå selger som må betale.

Eksempel på kostnad

  Post Beløp
  Kjøpesum 1 000 000
  Overskjøting 430
  Andel av fellesgjeld 1 000 000
  Vedtatte tiltak som koster 10 000
  Vedlikeholdskost, ennå ikke vedtatt 20 000
  Nødvendig innvendig vedlikehold 10 000
  Ønskede oppgraderinger 150 000
  Sum 2 190 430

 

Her finner du kalkulatoren «Lånebehov ved kjøp av bolig».

Les mer om kostnader ved kjøp:

Kostnader ved kjøp av selveierbolig

Unngå dokumentavgift

Les mer:

Fellesgjeld i borettslag

NBBL: Hva er et borettslag?

NBBL: Hva er et boligbyggelag

Tinglysingen: Tinglysing av borettslagsandeler

Kalkulator:

Lånebehov ved kjøp av bolig
Beregn hvor stort lån du trenger når du skal kjøpe og eventuelt selge din gamle bolig.

Belåning av borettslagsleiligheter