Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Å velge en god håndverker er svært viktig når du skal pusse opp eller bygge om boligen din.

Hvert år er det mange forbrukere som klager på håndverkertjenester. Men la det være klart: Det finnes selvfølgelig flest dyktige, seriøse og pliktoppfyllende håndverkere du kan stole på.

Problemet er ofte at kunden og håndverkeren har forskjellige oppfatninger av hva som skal gjøres og hva som er avtalt. Og er du først uenig med håndverkeren om hva som er avtalt, kan du være sikker på at du taper diskusjonen hvis du bare har en muntlig avtale. Du er neppe den første kunden håndverkeren diskuterer med.

Betal håndverkeren aldri på forskudd.

Gjøre det selv, eller bruke håndverker?

For å gjøre arbeidet selv er det noen viktige forutsetninger som må være på plass:

 • Du må ha tid til å kunne gjøre det selv
 • Du må ha lov til å gjøre det selv
 • Du må klare å gjøre det selv

Det er noen områder du bør eller må holde deg unna:

 • Det elektriske - her er det ikke mye du har lov til å gjøre selv.
 • Rør: Heller ikke på rørleggerområdet er det mye du har lov til å gjøre selv.
 • Fuktutsatte områder: Dette er typisk baderom. Det er noe du kan gjøre selv, men ikke det som har med fukt å gjøre. 
 • Ventilasjon: Ikke mye du bør gjøre selv.
 • Bærende konstruksjoner; Bør ikke gjøre noe selv.

Les mer: Gjøre det selv, eller bruker håndverker

Slik finner du riktig håndverker

Begynn med å forhøre deg litt med familie, venner og bekjente om de vet om noen flinke håndverkere eller håndverkerfirmaer som de har hatt god erfaring med. Spør både hvordan arbeidet ble utført, om jobben ble gjort til avtalt tid - og også hvordan prisen på tjenestene var.

Et annet alternativ for å finne håndverkere er å bruke en eller flere anbudstjenester på nett.

Når du har innhentet anbudene, må du gjøre jobben med å sjekke seriøsiteten til håndverkeren eller håndverkerfirmaet.

Du kan for eksempel google håndverkerfirmaet du finner, for å se om du kan finne noen omtaler eller referanser fra personer som har brukt dem.

Les mer: Slik finner du riktig håndverker

Skriv kontrakt med håndverkere

Spesielt når det begynner å bli litt mer omfattende arbeide er det viktig å skive kontrakt med håndverkeren. Og gjør det slik at du unngår prisoverraskelser.

Håndverkerkontrakt kan skaffes ulike steder. Det enkleste er å hente de på Forbrukerrådets nettsider. Her finner du kontrakt for beløp under 200.000 kroner, og på beløp fra 200.000 kroner.

Håndverkerkontrakt

I den første delen av kontrakten får du med formalia med navn og på hvilket tidspunkt avtalen er inngått. Dessuten om arbeidet er besiktiget, eller om arbeidet er avtalt over telefonen. Store arbeider bør besiktiges.

Viktige punkter å få med seg i kontrakten er:

 • Spesifiser det ønskede sluttresultatet
 • Ta tilleggsarbeider inn i kontrakten
 • Prissetting
 • Betalingsmåte
 • Rydding
 • Sluttdato

Les mer: Skriv alltid kontrakt med håndverkere

Dokumentasjon av arbeidet

For boligens verdi er det viktig at alt arbeid som er utført blir dokumentert på en god måte.

Rørleggere og elektrikere er pålagt å dokumentere arbeidet som er gjort.

Svært mange bruker nå Boligmappa.no. Dette er et "servicehefte" for boligen (den følger boligen). I den kan for eksempel rørleggere og elektrikere legge inn nødvendig dokumentasjon direkte på arbeidet som er utført.

Det er nesten 4.000 håndverkerbedrifter som dokumenterer arbeid gjennom Boligmappa. Sjekk derfor at håndverkerbedriften legger inn all nødvendig dokumentasjon.

Rettigheter etter håndverkertjenesteloven

Lov om Håndverkertjenester legger en streng rådgivningsplikt på håndverkeren. Han skal veilede kunden om tjenestens hensiktsmessighet i forhold til det ønskede resultatet. Du skal informeres hvis prisen for tjenesten kan komme til å stå i misforhold til tingens verdi.

Fagmannen har faktisk plikt til å fraråde deg å utføre arbeid hvis han antar at tjenesten ikke vil bli rimelig til nytte for deg.

Med andre ord: Du ber en håndverker flislegge badet ditt. Han ser på jobben, og oppdager at hele badegulvet først må støpes opp. Håndverkeren skal da fraråde deg å gjøre jobben, i alle fall skal han fortelle deg hva du bør gjøre først.

Les mer: Rettigheter etter håndverkertjenesteloven

Klage på håndverkertjenester

Du har to alternativer når det kommer til å klage på håndverkeren - du kan ta klagen til Håndverkerklagenemnda eller til Forbrukerrådet.

Du kan klage på håndverkerfirmaet, dersom du mener det er mangler ved tjenesten de har utført, eller dersom arbeidet ikke er fullført innen rimelig eller avtalt tid.

Som med andre forbrukerklager, er det også her en fordel å klage så fort du oppdager en mangel, eller innen rimelig tid som det heter.

Reklamasjonsfristen på håndverkertjenester er ellers på to år fra oppdraget ble avsluttet. Men dersom resultatet av tjenesten er ment å vare vesentlig lenger, er det en frist på fem år.

Ved arbeid på fast eiendom er det satt en reklamasjonsfrist på fem år.

Les mer: Klage på håndverkertjenester

Håndverkerklagenemnda

Dersom du er misfornøyd med arbeidet en håndverker har gjort, enten det gjelder kvalitet på arbeid, forsinkelser, prisuenighet, kan du rette klagen din til Håndverkerklagenemnda.

Nemnda behandler alle tvister som omfattes av håndverkertjenesteloven.

Håndverkeren må være medlem av en av bransjeorganisasjonene vi har ramset opp lenger ned i artikkelen, for at du skal få tvisten behandlet i nemnda. Tvisten må også berøre verdier over kr 5000.

For forbruker er det gratis å få behandlet tvisten i nemnda.

Dette er en nemnd hvor Huseiernes Landsforbund har gått sammen med en rekke av håndverkernes bransjeorganisasjoner om en klagenemnd for håndverkertjenester. Det er altså ikke Forbrukerrådet som står bak denne nemnden.

Les mer om Håndverkerklagenemnda

 

Se også:

Anbudstjenester

Eksterne lenker:

Forbrukerrådet: Bruk av håndverker

Forbrukerrådet: Sjekkliste før du velger håndverker

Forbrukerrådet: Klage på håndverkere